Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
zobacz film
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
e-pacjent

Informacje
o szpitalu


Informacje
dla pacjenta


Zarządzanie
jakością


Informacje
ogłoszenia


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

AKTUALNOŚCIDZIEŃ DRZWI OTWARTYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na apel Polskiej Unii Onkologii jest organizatorem Dnia Drzwi Otwartych, który odbędzie się dniu 2 lutego 2019 r. w godz. 10.00-14.00.Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dnia 4 lutego 2019r. o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste otwarcie „Zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z jego wyposażeniem w najnowszej generacji cyfrowy sprzęt diagnostyczny”Bezterminowy nabór na lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej. Bezterminowy nabór na lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, radiologii

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, radiologii.Informacja dla Wykonawców

Uwaga!!! Postępowania przetargowe i podprogowe wszczęte po dniu 14 listopada 2018 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztynPolska Nagroda Jakości

za-zaslugi-dla-jakosci-2018

awers rewers


Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych etap 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0135/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020[…]

www.dreamsart.plWarmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii. „ Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.” […]

www.dreamsart.plRozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0122/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 […]

www.dreamsart.plARCHIWUM AKTUALNOŚCI »

Szukaj w serwisie


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
Link do informacji o szkoleniach organizowanych przez Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Link do multimediów
informacje o kampanii wojewodzkiej kampanii jestes w strefie wolnej od dymu tytoniowego