Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
zobacz film
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
e-pacjent

Informacje
o szpitalu


Informacje
dla pacjenta


Zarządzanie
jakością


Informacje
ogłoszenia


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

AKTUALNOŚCIHOSIANUM

HosianiumRozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych etap 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0135/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020[…]

www.dreamsart.plWarmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii. „ Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.” […]

www.dreamsart.plRozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0122/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 […]

www.dreamsart.plŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

swieta2017na stroneInwestycje w rozwój Szpitala

Sprzęt do breast unit:

SPZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie pozyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1 557 090 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dedykowanego breast unit. Umowa dotacji została podpisana w dniu 31.10.2017r. Wymagany wkład własny w wysokości 2% zostanie pokryty ze środków własnych Szpitala. Ze środków pozyskanych z dotacji zakupiono następujący sprzęt:

Mobilny aparat rentgenowski z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek, funkcjonalność tomosyntezy za cenę 615,9 tys. zł
Aparat ultrasonograficzny wyposażony w dotykowy panel sterujący o przekątnej ekranu min. 12 cali z możliwością wpisywania danych pacjenta za cenę 699,9 tys. zł
Detektor do wykonywania biopsji węzła wartowniczego za cenę 83 tys. zł […]CHOINKI DLA SZPITALA DOSTARCZYŁ SKLEP OGRODNICZY „EKOSFERA”. Serdecznie dziękujemy!

eko baner wybrany.inddBEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE I CYTOLOGICZNE !!!

W dniu 09.12.2017 roku w godzinach 9.00 – 14.00 zapraszamy Panie do sali konferencyjnej Szpitala SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. […]SYMULACJA ZDARZENIA MASOWEGO

W dniu 28 listopada 2017r. w szpitalu odbyła się symulacja funkcjonowania oddziałów i komórek naszej jednostki w warunkach wzmożonego napływu pacjentów w wyniku zdarzenia masowego. W przygotowaniach symulacji uczestniczyli: Tadeusz Miłowski, Mariusz Grażewicz, Jacek Kowalczyk oraz studenciII i III roku Ratownictwa Medycznego. Całość przygotowań była utrzymana w tajemnicy, aby w jak najbardziej wiarygodny sposób ocenić funkcjonowanie szpitala. […]XXV – lecie Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”

Szpital MSWiA z WMCO w Olsztynie w dniu 21.X.2017 z okazji XXV – lecia Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki” otrzymał w postaci symbolicznego serca podziękowania za pomoc, życzliwość, wspieranie działalności i przywracanie wiary w dobroć innych ludzi.[…]ARCHIWUM AKTUALNOŚCI »

Szukaj w serwisie


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
Link do informacji o szkoleniach organizowanych przez Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Link do multimediów
informacje o kampanii wojewodzkiej kampanii jestes w strefie wolnej od dymu tytoniowego