Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
zobacz film
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
e-pacjent

Informacje
o szpitalu


Informacje
dla pacjenta


Zarządzanie
jakością


Informacje
ogłoszenia


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

AKTUALNOŚCI27 maja Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

zyczenia-diagnostaŻyczenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

zyczeniaGaleria – 15– lecie Zakładu Radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie

15-lecie15– lecie Zakładu Radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie

15 LecieKampania „Twoja krew moje życie”

Twoja krew moje życieDzień Otwarty Onkologii

Dzień otwartySpotkanie noworoczne

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie był organizatorem dwudziestego siódmego spotkania noworocznego pracowników olsztyńskiej służby zdrowia w dniu 13.01.2018 r. Spotkanie to odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie. Pracownicy i zaproszeni goście wzięli udział w mszy św., której przewodniczył ks. abp […]HOSIANUM

HosianiumRozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych etap 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0135/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020[…]

www.dreamsart.plWarmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii. „ Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.” […]

www.dreamsart.plARCHIWUM AKTUALNOŚCI »

Szukaj w serwisie


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
Link do informacji o szkoleniach organizowanych przez Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Link do multimediów
informacje o kampanii wojewodzkiej kampanii jestes w strefie wolnej od dymu tytoniowego