Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ ORTOPEDII, TRAUMATOLOGII i ONKOLOGII NARZĄDU RUCHU

ODDZIAŁ ORTOPEDII, TRAUMATOLOGII i ONKOLOGII NARZĄDU RUCHU

Oddział istnieje w Szpitalu MSWiA od 2005 roku. Funkcję Lekarza Kierujacego Oddziałem pełni dr n. med. Zbigniew Żęgota, a pielęgniarki oddziałowej – Wiesława Pakulska.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz staży kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oddział wykonuje procedury obejmujące cały zakres leczenia pourazowych uszkodzeń narządów ruchu, z użyciem nowoczesnych technik osteosyntezy, jak również zabiegi protezoplastyki dużych stawów. Jako jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez jednoprzedziałowych stawu kolanowego i stawu rzepkowo – udowego. Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu ortopedii onkologicznej, w tym protezoplastyki poresekcyjnej stawów, oraz kompleksowe operacje w chorobie nowotworowej kręgosłupa -stabililzacje, odbarczenia, resekcje trzonów, zabiegi przezskórne. Pracownicy Oddziału uczestniczą w licznych sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych podnoszących ich kwalifikacje. Ponadto są oni autorami wielu publikacji w czasopismach medycznych. W 2015 roku w Oddziale wykonano pierwszy w makroregionie zabieg wszczepienia protezy kości wykonanej w technologii 3D.

Całość opieki medycznej uzupełnia Przyszpitalna Poradnia Urazowo – Ortopedyczna.

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Kadrę medyczną stanowi zespół lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów.

Kadra lekarska:

  • dr n. med. Zbigniew Żęgota – specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • lek.med. Bogusław Kuprian – specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • dr n. med. Marek Gojło – specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • lek.med. Piotr Ziółkowski – specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • lek.med. Michał Rybołowicz – specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • lek.med. Piotr Iwulski – specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • lek.med. Kamil Cyganiuk – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • lek.med. Mateusz Gajdziński – lekarz rezydent

Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Zbigniew Żęgota

Pielęgniarka Oddziałowa
Marzanna Chronowska

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter