Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GASTROENTEROLOGII i KARDIOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GASTROENTEROLOGII i KARDIOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej liczy 36 łóżek ( w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru z ciągłym monitoringiem).

W skład Oddziału wchodzą:

  • Zakład Endoskopii gdzie wykonywany jest pełen zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego: gastroduoendokoskopia, kolonoskopia, endoskopia z biopsją, polipektomia, ECPW( endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna), zabiegi rozszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego, endoskopowe zakładanie gastrostomii oraz bronchofiberoskopię.
  • Pracownia Echokardiografii wyposażona w zaawansowane technologicznie echokardiografy, które umożliwiają m.in. wczesne rozpoznawanie kardiotoksyczności związanej z leczeniem onkologicznym
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, która wykonuje pełen zakres badań elektrokardiograficznych (EKG) w tym 24-, 48- i 72-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera oraz próby wysiłkowe EKG (przeprowadzane na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym. Wyposażenie pracowni obejmuje również nowoczesny sprzęt do ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM)

Działalność diagnostyczno-lecznicza Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej wchodzącego w skład Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczęła się jesienią 1946 roku. Od tego czasu Oddział był zawsze otwarty dla chorych potrzebujących wysokospecjalistycznej pomocy medycznej, stając się jednocześnie bardzo ważnym miejscem szkolenia kadr medycznych w Polsce Północno-Wschodniej.

Jego pierwszym ordynatorem został dr Stanisław Kupczak. Oddziałem kierowali kolejno: w latach 1966-1970 dr Zenon Szczyglewski, od 1970 do 1993 roku dr n. med. Henryk Płatek, od 1993 do 2013 roku dr n. med. Tadeusz Żechowicz, a od 2013 do 2019 roku dr Krzysztof Antoniak. Od listopada 2019 roku funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem pełni dr hab. n. med. Radosław Grabysa. Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej sprawuje od 2005 roku mgr Danuta Zalewska.

Aktualnie w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów (4 kardiologów, 3 gastroenterologów, 1 hipertensjolog oraz 1 specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z gastroenterologii) oraz 10 lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Nieocenionym wsparciem dla personelu lekarskiego oraz dla hospitalizowanych chorych i ich rodzin jest zawsze gotowy do pomocy, wykształcony i cechujący się wysokim poziomem empatii personel pielęgniarski. W Oddziale pracują obecnie 23 pielęgniarki (w tym 6 z tytułem magistra pielęgniarstwa). Wymieniając wszystkich pracowników nie sposób pominąć opiekunek medycznych oraz Pań pracujących w Sekretariacie Oddziału, bez których praca całego pozostałego personelu medycznego byłaby niemożliwa.

Wieloprofilowa struktura organizacyjna Oddziału dostosowana do wymogów współczesnej medycyny obejmuje m. in. salę intensywnego nadzoru, nowoczesne pracownie (endoskopii, ultrasonografii endoskopowej, endoskopii zabiegowej, echokardiografii, elektrokardiografii) oraz poradnie specjalistyczne (kardiologiczną i gastroenterologiczną), co zabezpiecza potrzeby diagnostyczno-lecznicze niezbędne dla coraz liczniejszej rzeszy chorych z regionu Warmii i Mazur hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu. Należy podkreślić, że wysoki profesjonalizm kadry medycznej Oddziału zapewnia konstruktywną wielospecjalistyczną współpracę z innymi ogniwami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii niezbędną w trakcie często bardzo trudnego leczenia onkologicznego.

Bardzo wysoki poziom merytoryczny kadry medycznej możliwy jest dzięki systematycznemu szkoleniu podyplomowemu realizowanemu w kraju i zagranicą. Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej współpracuje z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kształcąc studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Lekarze Oddziału publikują na łamach specjalistycznych periodyków naukowych oraz aktywnymi członkami zarządów lokalnych oddziałów towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich).

Kontakt:

Lekarz kierujący oddziałem
dr hab. n. med. Radosław Grabysa

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Danuta Zalewska

 

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter