Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii liczy 36 łóżek ( w tym 4 monitory). Posiadamy nowoczesną pracownię endoskopową ,gdzie wykonujemy pełen zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego: gastroduoendokoskopię, kolonoskopię, endoskopię z biopsją, polipektomię, ECPW( endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna), zabiegi rozszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego, endoskopowe zakładanie gastrostomii oraz bronchofiberoskopię.
Pracownia Nieinwazyjna Diagnostyki Kardiologicznej posiada nowoczesny echokardiograf, zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem, holtery do badań EKG i ciśnienia.

Ze względu na różnorodność naszych specjalizacji lekarskich wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych , gastroenterologii oraz prowadzenie staży lekarskich. Asystenci oddziału prowadzą zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego UWM.

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący oddziałem
dr hab. n. med. Radosław Grabysa

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Danuta Zalewska

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter