Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii liczy 36 łóżek ( w tym 4 monitory). Posiadamy nowoczesną pracownię endoskopową ,gdzie wykonujemy pełen zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego: gastroduoendokoskopię, kolonoskopię, endoskopię z biopsją, polipektomię, ECPW( endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna), zabiegi rozszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego, endoskopowe zakładanie gastrostomii oraz bronchofiberoskopię.
Pracownia Nieinwazyjna Diagnostyki Kardiologicznej posiada nowoczesny echokardiograf, zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem, holtery do badań EKG i ciśnienia.

Ze względu na różnorodność naszych specjalizacji lekarskich wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych , gastroenterologii oraz prowadzenie staży lekarskich. Asystenci oddziału prowadzą zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego UWM.

Działalność diagnostyczno-lecznicza Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii wchodzącego w skład Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczęła się jesienią 1946 roku. Od tego czasu Oddział był zawsze otwarty dla chorych potrzebujących wysokospecjalistycznej pomocy medycznej, stając się jednocześnie bardzo ważnym miejscem szkolenia kadr medycznych w Polsce Północno-Wschodniej.

Jego pierwszym ordynatorem został dr Stanisław Kupczak. Oddziałem kierowali kolejno: w latach 1966-1970 dr Zenon Szczyglewski, od 1970 do 1993 roku dr n. med. Henryk Płatek, od 1993 do 2013 roku dr n. med. Tadeusz Żechowicz, a od 2013 do 2019 roku dr Krzysztof Antoniak. Od listopada 2019 roku funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem pełni dr hab. n. med. Radosław Grabysa. Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej sprawuje od 2005 roku mgr Danuta Zalewska.

Aktualnie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów (4 kardiologów, 3 gastroenterologów, 1 hipertensjolog oraz 1 specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z gastroenterologii) oraz 10 lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Nieocenionym wsparciem dla personelu lekarskiego oraz dla hospitalizowanych chorych i ich rodzin jest zawsze gotowy do pomocy, wykształcony i cechujący się wysokim poziomem empatii personel pielęgniarski. W Oddziale pracują obecnie 23 pielęgniarki (w tym 6 z tytułem magistra pielęgniarstwa). Wymieniając wszystkich pracowników nie sposób pominąć opiekunek medycznych oraz Pań pracujących w Sekretariacie Oddziału, bez których praca całego pozostałego personelu medycznego byłaby niemożliwa.

Wieloprofilowa struktura organizacyjna Oddziału dostosowana do wymogów współczesnej medycyny obejmuje m.in. salę intensywnego nadzoru, nowoczesne pracownie (endoskopii, ultrasonografii endoskopowej, endoskopii zabiegowej, echokardiografii, elektrokardiografii) oraz poradnie specjalistyczne (kardiologiczną i gastroenterologiczną), co zabezpiecza potrzeby diagnostyczno-lecznicze niezbędne dla coraz liczniejszej rzeszy chorych z regionu Warmii i Mazur hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu. Należy podkreślić, że wysoki profesjonalizm kadry medycznej Oddziału zapewnia konstruktywną wielospecjalistyczną współpracę z innymi ogniwami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii niezbędną w trakcie często bardzo trudnego leczenia onkologicznego.

Bardzo wysoki poziom merytoryczny kadry medycznej możliwy jest dzięki systematycznemu szkoleniu podyplomowemu realizowanemu w kraju i zagranicą. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii współpracuje z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kształcąc studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Lekarze Oddziału publikują na łamach specjalistycznych periodyków naukowych oraz aktywnymi członkami zarządów lokalnych oddziałów towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich).

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący oddziałem
dr hab. n. med. Radosław Grabysa

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Danuta Zalewska

 

 

 

   

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter