Przejdź do treści strony

KLINIKA ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ

Działalność Kliniki Onkologii I Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej.

Klinika Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej powstała we wrześniu 2020 roku na bazie istniejącego od maja 2017 roku Oddziału Klinicznego Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym Terapii Onkologicznej, który status Oddziału Klinicznego uzyskał w 2008 roku dzięki współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zajmujemy się leczeniem systemowym nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie biologiczne, w tym immunoterapię oraz tzw. leczenie celowane (leki ukierunkowane molekularnie), leczenie hormonalne i wspomagające.

Leczenie systemowe stosujemy samodzielnie, lub – dzięki współpracy z innymi oddziałami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii – w skojarzeniu z radioterapią i chirurgią. Większość pacjentów otrzymuje leczenie systemowe dożylne poprzez specjalne wszczepiane podskórne porty naczyniowe, które umożliwiają zastosowanie infuzorów, czyli specjalnych urządzeń medycznych stosowanych do podawania chemioterapii w warunkach domowych. Kontynuacja leczenia w systemie dziennym zamiast kilkudniowej hospitalizacji prowadzi do znaczącej poprawy jakości życia pacjentów oraz zmniejsza ryzyko infekcji szpitalnej.

Naszym nadrzędnym założeniem jest szybka i kompleksowa diagnostyka, bezpieczna terapia, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z naszym Oddziałem. Zajmujemy się również leczeniem najcięższych powikłań związanych z terapią nowotworów. Leczenie prowadzone jest w ramach kontraktu z NFZ.

Ponadto Klinika uczestniczy w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych nad nowymi lekami w onkologii, zapewniając największy w regionie dostęp do nowoczesnych terapii i badań klinicznych naszym pacjentom.

Informacje o wyposażeniu oddziału w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, ilość łóżek, dane statystyczne (ilość leczonych pacjentów w skali roku)

W skład Kliniki Onkologii I Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej wchodzą:

 • Oddział I – stacjonarny – 36 łóżek,
 • Oddział II – stacjonarny, oddział leczenia powikłań – 12 łóżek,
 • Oddział III –Oddział Dzienny Terapii Onkologicznej (trzy gabinety obsługujące każdego dnia łącznie ok. 75-80 pacjentów).

Rocznie w Klinice leczonych jest w trybie stacjonarnym około 4500 pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz w trybie jednodniowym około 2600 chorych.

Działalność dydaktyczna i naukowa

Podstawowym zadaniem Kliniki Onkologii I Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej jest prowadzenie licznych działań zmierzających do poprawy wyników leczenia onkologicznego chorych na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko- mazurskim oraz innych regionach Polski. Zadanie to realizowane jest poprzez stworzenie systemu wielospecjalistycznej opieki nad chorymi, decyzji terapeutycznych podejmowanych w ramach konsyliów onkologicznych. Klinika prowadzi szereg badań naukowych, bierze udział w programach profilaktycznych, prowadzi działalności edukacyjną, zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia, jak też uczestniczy w akcjach prozdrowotnych dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Pracownicy Kliniki Onkologii i Immunoonkologii uczestniczą w pracy dydaktycznej ze studentami Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Klinika Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej jest członkiem europejskich organizacji zajmujących się inicjowaniem i prowadzeniem badań nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi.

Klinika w swojej strukturze posiada łącznie trzech pracowników zatrudnionych na etatach naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, tj. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. UWM; dr n. med. Dawid Sigorski, lek. Aneta Lebiedzińska.

Aktywnie prowadzimy badania naukowe na bazie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a także innymi ośrodkami w kraju oraz za granicą.

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz Kierujący Kliniką
dr n. med. Tomasz Lewandowski

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel.
Irena Bil

Opis kadry lekarskiej i pielęgniarskiej

Zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek posiadających specjalizacje w dziedzinach onkologicznych i pokrewnych. Jesteśmy członkami Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Onkologicznego. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dostęp do najlepszych metod terapii nowotworów, a czas oczekiwania na leczenie i pobyt w Klinice był jak najkrótszy, co jest zgodne z trendami europejskimi i światowymi. W trakcie hospitalizacji zapewniamy profesjonalny nadzór nad pacjentem, m.in. dzięki możliwości interdyscyplinarnego konsultowania naszych chorych ze specjalistami innych dziedzin medycyny (w tym kardiologii, gastroenterologii, chorób wewnętrznych, neurologii i innych) zatrudnionych w Szpitalu MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Personel oddziału

Kadra lekarska:

 • lek. Marzena Ziomek – Z-ca Lekarza Kierującego Kliniką, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej
 • dr. n. med. Dawid Sigorski – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Małgorzata Czerniawska-Meler – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Jolanta Zbrzeźniak-Śmilgiewicz – specjalista onkologii kliniczne
 • lek. Iwona Jankowska-Grzyb – specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Joanna Lipnicka – specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Monika Kotyla – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Beata Tomaszewska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Ewa Sarniak-Stefaniak – Specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Ewelina Katarzyna Iwanowska – Specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Karolina Żukowska – Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej
 • lek. Katarzyna Blitek – w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej
 • lek. Aleksandra Jackowska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej
 • lek. Anna Świeczkowska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej

Kadra pielęgniarska:

 • Bil Irena mgr piel. – Pielęgniarka Oddziałowa, specjalista w dziedzinie Organizacji i Zarządzania, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Ejlak Małgorzata lic. piel. – Pielęgniarka Koordynująca, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Pstrągowska Barbara lic. piel. – Pielęgniarka Koordynująca, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Abramczyk Elżbieta – Starsza Pielęgniarka
 • Baczul-Kuciejewska Walentyna – Starsza Pielęgniarka
 • Bogdan-Lemecha Beata mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Butkiewicz Mariola – Starsza Pielęgniarka
 • Bytyńska Beata mgr piel. – specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Danelczyk Krystyna mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Dziekan Danuta – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Dzieniszewska Małgorzata – Starsza Pielęgniarka
 • Filipiak Małgorzata – Starsza Pielęgniarka
 • Jabłońska Izabela lic.piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Jakubczak Anna lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Jara Agnieszka lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Katernoga Jolanta – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Konopka Izabella mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Krajewska Krystyna – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Kulesza Marta – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Kwirant-Grygo Jagoda – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Michałek Marta – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Niezgoda Katarzyna lic.piel.– Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Nyt Jolanta lic piel.
 • Nosek Iwona – Starsza Pielęgniarka
 • Olszewska Janina – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Pankowska Iwona – Starsza Pielęgniarka
 • Przedwojewska Anna mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Sławska Beata lic. piel.
 • Smarkiewicz Wioletta – Starsza Pielęgniarka
 • Smukowska Katarzyna lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Suchocka Małgorzata mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego
 • Szydłowska Halina mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Tokarczyk Joanna mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Trzaska Anna – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego
 • Umińska Marta lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Wierzbowicz Aniela lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Wiszniewska Halina lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Wyszyńska Joanna mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

SEKRETARKI

 • Adamowicz Maria – Sekretarka medyczna
 • Kowalska Sylwia – Sekretarka medyczna
 • Lipska-Kozłowska Elżbieta – Starsza sekretarka medyczna
 • Oleszkiewicz Adriana – Sekretarka medyczna
 • Stolińska-Badeusz Anna – Sekretarka medyczna
 • Waszkiewicz Ewa – Sekretarka Medyczna
 • Walinowicz Anna – Sekretarka Medyczna

Zasady przyjęcia do oddziału:

Pacjenci przyjmowani są do oddziału w trybie planowym oraz pilnym po zgłoszeniu się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania otrzymanego w Poradni Chemioterapii lub karty DILO.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Poradni Chemioterapii lub do Kliniki po raz pierwszy proszeni są o wykonanie kopii dokumentacji medycznej obejmującej wcześniejsze pobyty szpitalne, ostatnie badania laboratoryjne, obrazowe oraz wynik badania histopatologicznego. Istnieje możliwość odpłatnego wykonania kopii dokumentacji w archiwum szpitala.

Każdorazowo przed przyjęciem do Kliniki Onkologii wykonuje się badania laboratoryjne w Laboratorium szpitala (budynek B, pokój 38 w godzinach 8-10). W większości przypadków nie ma potrzeby wykonywania badań laboratoryjnych na czczo.

Z wynikiem morfologii pacjenci zgłaszają się do punktu pielęgniarskiego.
Prosimy, by pacjenci zgłaszali się do Kliniki do godziny 10:00.

Publikacje naukowo-medyczne pracowników:

 1. Sigorski, D., Markiewicz, A., Owczarczyk-Saczonek, A., Różanowski, P., Kułakowska, A., Placek, W., and Lebiedzińska, A. (2019). Periungual lesions secondary to chemotherapy with docetaxel. Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny, 106(6), pp.646-655.
 2. Lebiedzińska A, Sigorski D, Michalak M, Kozielec Z, Doboszyńska A, Zadrożny D, Różanowski P.
  Całkowita remisja potwierdzona patomorfologicznie po leczeniu paliatywnym sorafenibem w raku wątrobowokomórkowym – opis przypadku,
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja; 2019, 5 (2), s. 159-163
 3. Lebiedzińska Aneta, Michalak Maciej, Różanowski Paweł.
  Tytuł oryginału: Pacjent z uogólnionym rakiem trzustki leczony nab-paklitakselem w skojarzeniu z gemcytabiną w I linii leczenia paliatywnego.
  Onkologia po Dyplomie, 2019 (1), s. 8-11
 4. Sigorski D, Lebiedzińska A, Kostka P, Różanowski P, Bodnar L.
  Tytuł oryginału: Skala prognostyczna u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację leczonych docetakselem,
  Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja
  XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Kraków 27-29 sierpnia 2020 roku.
 5. Lebiedzińska A, Nawrocki S, Bodnar L.
  Całkowita odpowiedź kliniczna u 40-letniej pacjentki w wyniku zastosowania terapii paliatywnej pierwszej linii rybocyklibem w połączeniu z letrozolem
  Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja
  2020, 6 (supl. E), s. 3-6
 6. Sigorski D, Gulczyński J, Sejda A, Rogowski W, Iżycka-Świeszewska E.
  Investigation of Neural Microenvironment in Prostate Cancerin Context of Neural Density, Perineural Invasion, and Neuroendocrine Profile of Tumors
  Frontiers in Oncology 2021, 11, s. 1-13
 7. Sigorski D, Wilk M, Malik M, Kuć K, Szczylik C, Kubiatowski T, Filipczyk-Cisarż E, Skoneczna I.
  Porównanie skuteczności octanu abirateronu i enzalutamidu w polskiej populacji pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację w stadium uogólnienia
  Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja
  2021, 7 (suppl. A), s. A2-A2
  XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Kraków 9-11 września 2021 roku.
 8. Sigorski D, Sobczuk P, Osmola M, Kuć K, Walerzak A, Wilk M, Ciszewski T, Kopeć S, Hryń K, Rutkowski P, Stec R, Szczylik C, Bodnar L.
  Tytuł oryginału: Impact of COVID-19 on anxiety levels among patients with cancer actively treated with systemic therapy
  ESMO Open 2020, 5 (5), s. 1-8
 9. Rogala P, Czarnecka AM, Cybulska-Stopa B, Ostaszewski K, Piejko K, Ziętek M, Dziura R, Rutkowska E, Galus Ł, Kempa-Kamińska N, Seredyńska J, Bal W, Kozak K, Surus-Hyla A, Kubiatowski T, Kamińska-Winciorek G, Suwiński R, Mackiewicz J, Rutkowski P.
  Long Term Results and Prognostic Biomarkers for Anti-PD1 Immunotherapy Used after BRAFi/MEKi Combination in Advanced Cutaneous Melanoma Patients. Cancers. 2022; 14(9):2123. https://doi.org/10.3390/cancers14092123

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter