Przejdź do treści strony

KLINIKA ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ

Działalność Kliniki Onkologii I Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej.

Klinika Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej powstała we wrześniu 2020 roku na bazie istniejącego od maja 2017 roku Oddziału Klinicznego Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym Terapii Onkologicznej, który status Oddziału Klinicznego uzyskał w 2008 roku dzięki współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zajmujemy się leczeniem systemowym nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie biologiczne, w tym immunoterapię oraz tzw. leczenie celowane (leki ukierunkowane molekularnie), leczenie hormonalne i wspomagające. Leczenie systemowe stosujemy samodzielnie, lub – dzięki współpracy z innymi oddziałami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii – w skojarzeniu z innymi metodami leczenia nowotworów, tzn. z radioterapią, chirurgią, termoablacją. Większość pacjentów otrzymuje leczenie systemowe dożylne poprzez specjalne wszczepiane podskórne porty naczyniowe.

Naszym nadrzędnym założeniem jest szybka i kompleksowa diagnostyka, bezpieczna terapia, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z naszym Oddziałem. Zajmujemy się również leczeniem najcięższych powikłań związanych z terapią nowotworów. Leczenie prowadzone jest w ramach kontraktu z NFZ.

Ponadto Klinika uczestniczy w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych nad nowymi lekami w onkologii, zapewniając największy w regionie dostęp do nowoczesnych terapii i badań klinicznych naszym pacjentom.

Informacje o wyposażeniu oddziału w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, ilość łóżek dane statystyczne(ilość leczonych pacjentów w skali roku)

W skład Kliniki Onkologii I Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej wchodzą:

 • Oddział I – stacjonarny – 36 łóżek,
 • Oddział II – stacjonarny, oddział leczenia powikłań – 12 łóżek,
 • Oddział III –Oddział Dzienny Terapii Onkologicznej (trzy gabinety obsługujące każdego dnia łącznie ok. 75-80 pacjentów).

Rocznie w Klinice leczonych jest w trybie stacjonarnym około 4500 pacjentów z chorobami nowotworowymi, oraz w trybie jednodniowym około 2600 chorych

Działalność dydaktyczna i naukowa

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie wszelkich działań zmierzających do poprawy wyników leczenia onkologicznego chorych na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko- mazurskim oraz innych regionach Polski. Realizowane jest to poprzez stworzenie systemu wielospecjalistycznej opieki nad chorymi, decyzji terapeutycznych podejmowanych w ramach konsyliów onkologicznych. Klinika prowadzi liczne badania naukowe, bierze udział w programach profilaktycznych, prowadzeniu działalności edukacyjnej, zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia, jak też w akcjach prozdrowotnych dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Pracownicy Kliniki Onkologii i Immunoonkologii uczestniczą w pracy dydaktycznej ze studentami Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Klinika Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej jest członkiem europejskich organizacji zajmujących się inicjowaniem i prowadzeniem badań nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi w tym Europejskiej Sieci Badawczej w Ginekologii Onkologicznej (The European Network for Gynaecological Oncological Trial, ENGOT) oraz Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Nowotworów (European Organisation for Research and Treatment of Cancer. EORTC).

Klinika w strukturze posiada łącznie trzech pracowników zatrudnionych na etatach naukowych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, tj. dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, Prof. UWM, NBA; dr n. med. Dawid Sigorski, lek. Aneta Lebiedzińska.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 maja 2020 r przy Klinice Onkologii i Immunoonkologii działa Koło Naukowe Immunoonkologii pod opieką naukową dr hab. n. med. Lubomira Bodnara, prof. UWM

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący kliniką
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel.
Irena Bil

Opis kadry lekarskiej i pielęgniarskiej

Zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek posiadających specjalizacje w dziedzinach onkologicznych i pokrewnych. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dostęp do najlepszych metod terapii nowotworów, a czas oczekiwania na leczenie i pobyt w Klinice był jak najkrótszy, co jest zgodne z trendami europejskimi i światowymi. W trakcie hospitalizacji zapewniamy profesjonalny nadzór nad pacjentem, m.in. dzięki możliwości interdyscyplinarnego konsultowania naszych chorych ze specjalistami innych dziedzin medycyny (w tym kardiologii, gastroenterologii, chorób wewnętrznych, neurologii i innych) zatrudnionych w Szpitalu MSWiA w Olsztynie.

Personel oddziału

Kadra lekarska:

 • dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, Lekarz Kierujący Kliniką, specjalista onkologii klinicznej
 • Lek. Marzena Ziomek Z-ca Lekarza Kierującego Kliniką lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej
 • Lek. Aneta Lebiedzińska Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej, specjalista genetyki klinicznej,
 • dr. n.med. Dawid Sigorski specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Małgorzata Czerniawska-Meler, specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Jolanta Zbrzeźniak-Śmilgiewicz specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Iwona Jankowska-Grzyb specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Joanna Lipnicka specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Elwira Duda-Jurek specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Hanna Bojarczuk-Panek specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, specjalista onkologii klinicznej
 • Lek. Anna Surus-Hyla – specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Monika Kotyla – specjalista onkologii klinicznej
 • Lek. Beata Tomaszewska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Agnieszka Chmielewska – specjalista onkologii klinicznej, specjalista neurologii
 • Lek. Ewa Sarniak-Stefaniak – specjalista onkologii klinicznej,
 • Lek. Ewelina Katarzyna Iwanowska – specjalista onkologii klinicznej
 • Lek. Katarzyna Blitek – w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej,
 • Lek. Aleksandra Jackowska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej,
 • Lek. Karolina Żukowska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej,

Kadra pielęgniarska:

 • Bil Irena Pielęgniarka Oddziałowa – mgr piel. Specjalista w dziedzinie Organizacji i Zarządzania; Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Ejlak Małgorzata Pielęgniarka Koordynująca – lic.piel. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Pstrągowska Barbara Pielęgniarka Koordynująca – lic. piel. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Abramczyk Elżbieta Starsza Pielęgniarka
 • Baczul-Kuciejewska Walentyna Starsza Pielęgniarka
 • Bogdan-Lemecha Beata mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Butkiewicz Mariola Starsza Pielęgniarka
 • Czajkowska Elżbieta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Danielczyk Krystyna mgr piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Dziekan Danuta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Dzieniszewska Małgorzata Starsza Pielęgniarka
 • Filipiak Małgorzata Starsza Pielęgniarka
 • Gołębiowska Anna Maria Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Jabłońska Izabela Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Jakubczak Anna lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Jara Agnieszka Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Katernoga Jolanta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Krajewska Krystyna Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Kulesza Marta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Kwirant-Grygo Jagoda Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Leszczyńska Marta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Michałek Marta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Nosek Iwona Starsza Pielęgniarka
 • Olszewska Janina Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Pankowska Iwona Starsza Pielęgniarka
 • Przedwojewska Anna lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Sławska Beata Starsza Pielęgniarka
 • Smarkiewicz Wioletta Starsza Pielęgniarka
 • Smukowska Katarzyna lic. piel. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Struzik Bożena Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Szydłowska Halina Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego; w trakcie studiów magisterskich II stopnia
 • Światłowska Elżbieta Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Tokarczyk Joanna lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Wierzbowicz Aniela lic. piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • Wiszniewska Halina lic.piel. – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

SEKRETARKI

 • Adamowicz Maria Sekretarka medyczna
 • Lipska-Kozłowska Elżbieta St. Sekretarka medyczna
 • Oleszkiewicz Adriana Sekretarka medyczna
 • Stolińska-Badeusz Anna Sekretarka medyczna
 • Waszkiewicz Ewa – Sekretarka Medyczna
 • Teśluk Roman Sekretarz medyczny
 • Walinowicz Anna Inspektor

SEKRETARKI ODTO

 • Kowalska Sylwia Sekretarka medyczna
 • Liszewska Julia Sekretarka medyczna
 • Jancewicz Sylwia Sekretarka medyczna
 • Majewska-Kułakowska Kamila Sekretarka medyczna
 • Mamińska Patrycja Sekretarka medyczna
 • Michalska Ewa Sekretarka medyczna
 • Strzyż Dorota Sekretarka medyczna
 • Sudoł Iwona Sekretarka medyczna
 • Wierzbowicz Patrycja Sekretarka medyczna
 • Wykowska Aldona Sekretarka medyczna

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter