ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, spełniający normy unijne w zakresie jakości sprzętu i ochrony radiologicznej.

W strukturach ZDO znajdują się:

  • Pracownie USG
  • Pracownie RTG
  • Pracownię Tomografii Komputerowej
  • Pracownię Rezonansu Magnetycznego
  • Pracownię Mammografii
  • Pracownię Biopsji cienko i gruboigłowej
  • Zakład Radiologii Interwencyjnej

Pracownia USG świadczy usługi w pełnym zakresie, dzięki 4 ultrasonografom klasy premium z opcją badań dopplerowskich.

Pracownia Rentgenodiagnostyki wyposażona jest w 2 cyfrowe stacjonarne aparaty rtg ogólno diagnostyczne, jeden z nich z opcją fluoroskopii oraz 3 cyfrowe aparaty rtg mobilne.

W Pracowni Tomografii Komputerowej posiadamy spiralny, 128 warstwowy tomograf komputerowy, ze strzykawką automatyczną do badań wielofazowych całego ciała oraz badań angiograficznych. Istnieje możliwość konsultacji medycznych badań tomograficznych metodą teleradiologii.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego wyposażona jest w skaner o natężeniu pola 1,5 T, zestaw cewek narządowych oraz wstrzykiwacz kontrastu. Obok onkologicznych badań MR w pełnym zakresie, wykonujemy badania OUN i układu mięśniowo-szkieletowego.

W Pracowni Mammografii wykonujemy badania mammograficzne piersi na cyfrowym aparacie z opcją tomosyntezy, również w programie nieodpłatnych badań przesiewowych piersi w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

W Pracowni Biopsji cienko i gruboigłowej do precyzyjnej biopsji piersi używamy dedykowanego stołu do biopsji w pozycji leżącej i mammotomu. Cienko i gruboigłowe biopsje pozostałych narządów powierzchniowych i głębokich przeprowadzane są w dedykowanym gabinecie zabiegowym pod kontrolą aparatu ultrasonograficznego lub pod kontrolą tomografu komputerowego.

W Zakładzie Radiologii Interwencyjnej wykonywane są zabiegi naczyniowe, głównie embolizacje i chemoembolizacje narządów.

Badania obrazowe są przechowywane w cyfrowym archiwum PACS.

Kontakt:

Kierownik Zakładu
dr n. med. Maciej Michalak

Kierownik Zespołu Techników
Ewa Kudła