Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

REHABILITACJA – ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

W ramach oddziału leczymy chorych z dysfunkcjami neurologicznymi ( po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia, z SM) , ortopedycznymi, reumatologicznymi, po urazach narządu ruchu oraz po mastektomii. Opierając się na Polskim Modelu Rehabilitacji, propagującym zasadę wczesności, ciągłości i kompleksowości usprawniania, przyjmujemy pacjentów z oddziałów szpitalnych lub w ostrej fazie schorzenia. Współpracujemy nie tylko z oddziałami naszego szpitala.

W oddziale pracuje zespół złożony z: lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego. Personel medyczny stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych w celu zapewnienia jak najlepszych efektów leczenia naszych pacjentów. Współpracujemy również z Olsztyńska Szkołą Wyższą w kształceniu studentów fizjoterapii.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o najnowsze metody neurofizjologiczne. Wykorzystujemy również urządzenia pracujące na zasadzie sprzężenia zwrotnego ( biofeedback ). Posiadamy wydzieloną pracownię terapii funkcji poznawczych i funkcji mowy.
Oddział jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacja pacjentów do oddziału odbywa się na podstawie skierowań z oddziałów szpitalnych, Poradni Specjalistycznych w godzinach 13.00- 14.00

  • poniedziałki gabinet nr. 15
  • czwartek gabinet nr. 41

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu kwalifikacji.
Sekretariat Oddziału Rehabilitacji Dziennej tel. 89-539-88-38

Kontakt:

Lekarz kierujący oddziałem
spec. rehab. med Bożena Idźkowska

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Jary

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter