ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

REHABILITACJA – ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

Oddział Rehabilitacji Dziennej udziela świadczeń pacjentom dorosłym, wymagającym kompleksowej rehabilitacji w trakcie i po leczeniu nowotworu złośliwego oraz w przebiegu innych chorób układu nerwowego i narządu ruchu, zarówno o charakterze przewlekłym, jak i będących następstwem urazów, udarów, czy po leczeniu operacyjnym.

Rehabilitacja odbywa się w oparciu o indywidualny plan usprawniania, opracowany przez lekarza w dniu przyjęcia pacjenta do Oddziału i w razie potrzeby modyfikowany w trakcie pobytu.
Plan usprawniania, oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych, uwzględnia naukę profilaktyki, której znajomość jest niezbędnym warunkiem powodzenia rehabilitacji, oraz dobór zaopatrzenia ortopedycznego (np. ortez, rękawów i nogawic uciskowych itp.).

Oferujemy bardzo szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, fizykoterapia, hydroterapia). Prowadzimy indywidualną pracę z pacjentem wg uznanych metod usprawniania, jak i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjno – diagnostycznego (Luna, platforma stabiliometryczna, dynamometryczna, Cubito, Vectis).

W Oddziale zatrudniony jest psycholog, zajmujący się diagnostyką i terapią pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych, jak również udzielający wsparcia pacjentom w chorobie.

Podstawą przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Dziennej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwalifikacje do oddziału odbywają się w środy, w godz. 13:00-14:00 oraz czwartki w godz.12:30-13:30 po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie pod nr 89 539 88-38.

Rehabilitacja chorych odbywa się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00- 18:00.

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący oddziałem
spec. rehab. med Bożena Idźkowska

Terapeuta Zajęciowy Koordynujący Pracę Fizjoterapeutów i Personelu Pomocniczego
mgr Natalia Paginowska