Przejdź do treści strony

PROJEKTY NAUKOWE

Lista projektów naukowych, w których uczestniczą nasi pracownicy:

 1. dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. nadzw. UWM, kierownik dwóch projektów statutowych UWM:
  • Ocena kliniczna laparoskopowego leczenia żylaków powrózka
   nasiennego z użyciem jednoportowego zestawu (LEVD) w porównaniu do standardowej dwuportowej operacji – badanie prospektywne randomizowane.
  • Ocena wyników leczenia nowotworów górnych dróg moczowych metodą laparoskopowej radyklanej nefroureterektomii z usunięciem dystalnego odcinka moczowodu wraz z mankietem pęcherza z użyciem przezpęcherzowej techniki jednoportowej (T-LESS) – badanie prospektywne.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 maja 2020 r przy Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii działa Koło Naukowe Immunoonkologii pod opieką naukową dr hab. n. med. Lubomira Bodnara, prof. UWM


Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

 • Onkologia w czasach pandemii
 • Onkologia w warunkach domowych
 • Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.

Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter