Przejdź do treści strony

PROJEKTY NAUKOWE

„KONKURS PPCH”

Szanowni Państwo, Redakcja czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny
ogłasza konkurs i zaprasza do NAPISANIA I ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU
NAUKOWEGO TYPU META-ANALIZA dotyczącego zagadnień obejmujących
tematykę czasopisma, czyli szeroko rozumianą chirurgię ogólną, w
tym: chirurgię onkologiczną, chirurgię klatki piersiowej,
chirurgię plastyczną i rekonstrukcyjną, gastroenterologię czy
chirurgię naczyniową oraz chirurgię dziecięcą.

Jak Państwo wiedzą, misją czasopisma jest prezentacja i promocja
polskiego dorobku naukowego chirurgów polskich na arenie
międzynarodowej oraz kierunków i wyników prowadzonych w tym czasie
badań. Jednocześnie pragniemy dostarczyć zagranicznym Czytelnikom
rzetelnych informacji na temat aktualnych, krajowych problemów
przykuwających uwagę środowiska chirurgicznego.

TERMINY

Prace można składać OD STYCZNIA 2021 ROKU za pośrednictwem systemu
elektronicznego, dostępnego na stronie czasopisma www.ppch.pl
(zakładka „Złóż manuskrypt):
https://ppch.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT).

TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 30 MARCA 2021 ROKU.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 30 KWIETNIA 2021 ROKU.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziano 3 nagrody pieniężne oraz
możliwość publikacji w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”
zgłoszonych prac konkursowych, które przejdą pozytywnie proces
recenzyjny. WYSOKOŚCI NAGRÓD TO: 5.000 ZŁ, 4.000 ZŁ, 3.000 ZŁ.
Podane kwoty są kwotami netto.

Licząc na zainteresowanie z Państwa strony, pozwalamy sobie
przesyłać _regulamin konkursu_ wraz z _kartą konkursową_
przedstawiającą kryteria oceny prac. W razie pytań lub
wątpliwości proszę o kontakt pod adresem: ppch@indexcopernicus.com.


Lista projektów naukowych, w których uczestniczą nasi pracownicy:

 1. dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. nadzw. UWM, kierownik dwóch projektów statutowych UWM:
  • Ocena kliniczna laparoskopowego leczenia żylaków powrózka
   nasiennego z użyciem jednoportowego zestawu (LEVD) w porównaniu do standardowej dwuportowej operacji – badanie prospektywne randomizowane.
  • Ocena wyników leczenia nowotworów górnych dróg moczowych metodą laparoskopowej radyklanej nefroureterektomii z usunięciem dystalnego odcinka moczowodu wraz z mankietem pęcherza z użyciem przezpęcherzowej techniki jednoportowej (T-LESS) – badanie prospektywne.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 maja 2020 r przy Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii działa Koło Naukowe Immunoonkologii pod opieką naukową dr hab. n. med. Lubomira Bodnara, prof. UWM


Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

 • Onkologia w czasach pandemii
 • Onkologia w warunkach domowych
 • Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.

Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter