MATERIAŁ BADAWCZY

MATERIAŁ BADAWCZY


Dane zbierane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZN/1-a dotyczą:

 • liczby i struktury zachorowań i zgonów (%),
 • współczynników zachorowalności i umieralności oraz trendów czasowych,
 • struktury wieku chorych,
 • zaawansowania klinicznego choroby,
 • metod leczenia,
 • wskaźników przeżyć odległych (5-, 10- i 15-letnich).

Dane gromadzone na podstawie kart MZN/1-a w elektronicznej bazie Rejestru obejmują:

 • dane osobowe:
  nazwisko, imię, płeć, data urodzenia adres: miejscowość, ulica, gmina, województwo, kategoria społeczno-zawodowa, PESEL
 • dane identyfikacyjne dotyczące placówki wystawiającej kartę MZN/1-a:
  pieczątka, Regon, data przyjęcia, data wypisu, data wypełnienia karty
 • dane medyczne:
  rozpoznanie kliniczne i pierwotne umiejscowienie nowotworu złośliwego
  rozpoznanie histopatologiczne nowotworu
 • TNM
  stadium zaawansowania
  inne podstawy rozpoznania nowotworu
  metoda i rodzaj stosowanego leczenia
  data pierwszego rozpoznania nowotworu
  data, miejsce i przyczyna zgonu.