DZIERŻAWA

DZIERŻAWA


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego (zamieszczono: 09.06.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa


Ogłoszenie dotyczące dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego (zamieszczono: 13.05.2015)

Ogłoszenie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego (zamieszczono: 23.04.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa


Ogłoszenie dotyczące dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu z odzieżą (zamieszczono: 16.04.2015)

Ogłoszenie


Ogłoszenie dotyczące dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego (zamieszczono: 16.04.2015)

Ogłoszenie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu z odzieżą (zamieszczono: 03.04.2015)

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego (zamieszczono: 01.04.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie baru (zamieszczono: 01.04.2015)

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (zamieszczono: 01.04.2015)

Zestawienie Ofert


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (zamieszczono: 27.03.2015)

Ogłoszenie

Umowa


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (zamieszczono: 24.03.2015)

Ogłoszenie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie baru (zamieszczono: 11.03.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (zamieszczono: 02.03.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa

Załącznik 4 – Wykaz pracowników


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie baru (zamieszczono: 17.02.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku (zamieszczono: 17.02.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku (zamieszczono: 26.01.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni (zamieszczono: 26.01.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie baru (zamieszczono: 26.01.2015)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Umowa

Załącznik 3 – Plany

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku (zamieszczono: 19.12.2014)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni (zamieszczono: 05.12.2014)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Plany

Załącznik 3 – Umowa

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie baru (zamieszczono: 05.12.2014)

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Umowa

Załącznik 3 – Plany

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni (zamieszczono: 12.11.2014)

Ogłoszenie

Ogłoszenie + Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – rzut powierzchni

Załącznik nr 4 – informacje dot. zatrudnionego pracownika

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie baru (zamieszczono: 12.11.2014)

Ogłoszenie

Ogłoszenie + Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – rzut powierzchni

Załącznik nr 4 – informacje dot. zatrudnionego pracownika

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie płatnych parkingów niestrzeżonych (zamieszczono: 05.11.2014)

Ogłoszenie

Ogłoszenie + Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 -rysunek

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Zmiana terminu

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku (zamieszczono: 21.10.2014)

Ogłoszenie

Ogłoszenie + załączniki

Plan

Rozstrzygnięcie


Przetarg na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sklepu medycznego (zamieszczono: 21.10.2014)

Ogłoszenie

Ogłoszenie + załączniki

Plan 

 Rozstrzygnięcie