DYREKCJA

DYREKCJA


dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
p.o. DYREKTORA

tel. 89 539 82-40
e-mail: dyrektor@poliklinika.net
dr hab. n. med. Grzegorz Kade, EMBA
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA
tel. 89 539 82-40
e-mail: grzegorz.kade@poliklinika.net
mgr piel. Beata Wołk
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PIELĘGNIARSTWA
tel. 89 539 82-88
e-mail: beata.wolk@poliklinika.net
mgr Magdalena Sapryka
ZASTĘPCA ds. EKONOMICZNYCH/GŁÓWNY KSIĘGOWY
tel. 89 539 82-28
e-mail: magdalena.sapryka@poliklinika.net
inż. Jolanta Grabińska
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. TECHNICZNO – LOGISTYCZNYCH
tel. 89 539 80-04
e-mail: jolanta.grabinska@poliklinika.net