SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

KOORDYNATOR SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ


Koordynator nadzoruje proces leczenia Pacjentów z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.
Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie. Więcej o roli Koordynatora TUTAJ

Biura Koordynatorów Szybkiej Terapii Onkologicznej :

Koordynatorzy ds. Pakietu Onkologicznego

Budynek A, parter, pokój nr 05, w godz. od 7.00 do 14.35

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego w Zakładzie Radioterapii

Budynek A, parter, pokój nr 06, w godz. od 7 .00 do 14.35

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego w Klinice Chirurgii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Budynek F, piętro IV, Gabinet badań w godz. od 7.00 do 14.35

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii, Oddziale Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Budynek F, piętro V, Sekretariat w godz. od 7.00 do 14.35

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Budynek F, piętro III, Sekretariat w godz. od 7.00 do 14.35

Wszystkie numery telefonów