OPINIA PACJENTÓW

Poznanie opinii pacjentów na temat poziomu satysfakcji z otrzymanych usług medycznych oraz ich jakości jest priorytetem działań dyrekcji, kadry zarządzającej oraz wszystkich pracowników Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Jest miarą tego, w jaki sposób spełniamy oczekiwania pacjentów.

Ankieta dla pacjentów Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie: „Doświadczenia z pobytu w szpitalu”