COVID-19

COVID-19


Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 13 października 2020. Aneks #2 do rekomendacji z 31 marca 2020


Materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 (w odniesieniu do pkt 3 i 4 jeżeli posiadają Państwo materiały własne o podobnej treści to oczywiście nie ma przeszkód, żeby posługiwać się własnymi materiałami dydaktycznymi)

  1. Wytyczne i zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w tym zalecenia dot. krytycznie chorych na COVID-19 oraz

https://konsultantait.gumed.edu.pl/

  1. Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (w załączeniu)
  2. Film instruktażowy dot. pracy z pacjentem wentylowanym mechanicznie dla pielęgniarek/ ratowników medycznych przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pana prof. Radosława Owczuka oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Panią dr Edytę Cudak:

https://wetransfer.com/downloads/b3f1c95eea080ea517314669bf34c87320201019100756/6c0cf58cb1854f402abf04aa2901a18020201019100808/42fa81

  1. Film instruktażowy dla studentów medycyny/lekarzy dot. intubacji i prowadzenia wentylacji mechanicznej pacjenta udostępniony przez Śląski Uniwersytet Medyczny, pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pana prof. Radosława Owczuka:

https://edysk-pub.sum.edu.pl/downloads/b6469e8d6313fa28e69929e3baa1157

  1. Program kursu z intensywnej terapii dla lekarzy posiadających inna specjalizację (w załączeniu).
  2. Materiały edukacyjne dla pielęgniarek/ratowników medycznych: AWARYJNA ADAPTACJA DO PRACY W ODDZIALE INTESYWNEJ TERAPII DLA PIELĘGNIAREK NIEPRACUJĄCYCH W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII (Tłumaczenie procedur szybkiego reagowania na język polski za zgodą World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN) z dnia 2.04.2020 r.)

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf