Praktyki/Staże

SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie oprócz działalności leczniczej, w szerokim zakresie prowadzi działalność dydaktyczną w oparciu o zawarte porozumienia z uczelniami wyższymi. Umożliwiamy kształcenie kadry medycznej, zarówno na poziomie przeddyplomowym, jak i podyplomowym. Nasi pracownicy biorą udział w procesie kształcenia przyszłej kadry medycznej poprzez realizację praktyk wymaganych programem studiów oraz prowadzenie zajęć ze studentami, m.in: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W zakresie realizacji działań naukowych, dydaktycznych i badawczych w dziedzinie ochrony zdrowia współpracujemy ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika w Warszawie. Ponadto realizujemy liczne staże podyplomowe i kierunkowe lekarzy w wielu dziedzinach medycyny.


Procedura przyjęcia na praktyki indywidualne/staże kierunkowe w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie

  1. uzyskanie wstępnej zgody kierownika danej komórki organizacyjnej SK MSWiA na podaniu o przyjęcie na praktykę/staż,
  2. podpisanie umowy pomiędzy SK MSWiA a kierującym na praktykę – dostarczenie 2 egzemplarzy razem z ww. podaniem,
  3. udział w obowiązkowym szkoleniu z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i epidemiologii (profilaktyki zakażeń), które odbywają się w poniedziałki o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej szpitala (budynek D, II piętro).

UWAGA!

Dokumenty należy dostarczyć do Działu Organizacji i Kadr (pok. 201) najpóźniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki/stażu.

Niedostarczenie kompletu dokumentów oraz brak udziału w szkoleniu BHP skutkuje niedopuszczeniem
do rozpoczęcia praktyki/stażu.

Kontakt telefoniczny w sprawie praktyk studenckich i staży lekarskich
pod numerem: 89 539 82-69


Wolne miejsca specjalizacyjne

Zalecenia dla opiekunów praktyk i studentów /stażystów