Przejdź do treści strony

Praktyki/Staże

Procedura przyjęcia na praktyki indywidualne/staże kierunkowe.

  • Podanie o przyjęcie na praktyki/staż – należy złożyć w kancelarii; powinno zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego i PESEL oraz zgodę opiekuna praktyki/stażu z jego podpisem i pieczątką z informacją o uzgodnionym terminie praktyki/stażu.

UWAGA: podanie należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki/stażu z uwagi na procedurę obiegu dokumentów.

  • Ksero dokumentów wymienionych we wzorze umowy z SP ZOZ MSWiA Z W-MCO w Olsztynie (na stronie w załączeniu) – dostarczyć do Działu Organizacji i Kadr najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu.
  • Szkolenie BHP – obowiązkowe, przeprowadzane w Sali Konferencyjnej (budynek D, II piętro) w poniedziałki o godz. 9.00. należy zaliczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu.

Niedostarczenie kompletu dokumentów oraz brak udziału w szkoleniu BHP skutkuje
niedopuszczeniem do rozpoczęcia praktyki/stażu.

  • Praktyki indywidualne płatne – rozliczane są w dniu rozpoczęcia praktyki, druk do wniesienia opłaty należy pobrać w Dziale Organizacji i Kadr, a następnie wpłacić należną kwotę w Kasie szpitala (parter budynek F, czynna w godz. 8.00-14.00).

Kontakt telefoniczny w sprawie praktyk studenckich i staży lekarskich pod numerem tel: 89 539-82-69


Wolne miejsca specjalizacyjne

Regulamin realizacji indywidualnych praktyk studenckich

Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyk studenckich

Podanie o wyrażenie zgody na realizację stażu lekarskiego

Zalecenia dla opiekunów praktyk i studentów /stażystów

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter