Przejdź do treści strony

ZAPROSZENIA DO PUBLIKACJI

„KONKURS PPCH”

Szanowni Państwo, Redakcja czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny
ogłasza konkurs i zaprasza do NAPISANIA I ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU
NAUKOWEGO TYPU META-ANALIZA dotyczącego zagadnień obejmujących
tematykę czasopisma, czyli szeroko rozumianą chirurgię ogólną, w
tym: chirurgię onkologiczną, chirurgię klatki piersiowej,
chirurgię plastyczną i rekonstrukcyjną, gastroenterologię czy
chirurgię naczyniową oraz chirurgię dziecięcą.

Jak Państwo wiedzą, misją czasopisma jest prezentacja i promocja
polskiego dorobku naukowego chirurgów polskich na arenie
międzynarodowej oraz kierunków i wyników prowadzonych w tym czasie
badań. Jednocześnie pragniemy dostarczyć zagranicznym Czytelnikom
rzetelnych informacji na temat aktualnych, krajowych problemów
przykuwających uwagę środowiska chirurgicznego.

TERMINY

Prace można składać OD STYCZNIA 2021 ROKU za pośrednictwem systemu
elektronicznego, dostępnego na stronie czasopisma www.ppch.pl
(zakładka „Złóż manuskrypt):
https://ppch.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT).

TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 30 MARCA 2021 ROKU.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 30 KWIETNIA 2021 ROKU.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziano 3 nagrody pieniężne oraz
możliwość publikacji w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”
zgłoszonych prac konkursowych, które przejdą pozytywnie proces
recenzyjny. WYSOKOŚCI NAGRÓD TO: 5.000 ZŁ, 4.000 ZŁ, 3.000 ZŁ.
Podane kwoty są kwotami netto.

Licząc na zainteresowanie z Państwa strony, pozwalamy sobie
przesyłać _regulamin konkursu_ wraz z _kartą konkursową_
przedstawiającą kryteria oceny prac. W razie pytań lub
wątpliwości proszę o kontakt pod adresem: ppch@indexcopernicus.com.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter