ZAPROSZENIA DO PUBLIKACJI

Szanowni Państwo, KOLEŻANKI I KOLEDZY zapraszamy do współtworzenia recenzowanej monografii naukowej pt.: „WYBRANE ASPEKTY STANU ZDROWIA OSÓB MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE POLSKI – PRZEGLĄD I BADANIA”_, do której prowadzony jest nabór rozdziałów o charakterze przeglądowym, jak i badawczym.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje pojęcie zdrowia „jako stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności”. Postrzeganie stanu zdrowia jest kwestią bardzo indywidualną i subiektywną oraz może ulegać zmianie np. pod wpływem czynników społecznych, czy ekonomicznych. Głównym celem tej monografii jest zebranie wiedzy oraz wyników badań na temat stanu zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Mile widziane będą prace wykorzystujące obiektywne narzędzia badawcze, jak i przedstawiające rezultaty badań ankietowych. Zachęcamy Państwa do nadsyłania prac, zarówno przeglądowych, jak i badawczych, poruszających problematykę zdrowia.

Nadesłane pełnotekstowe prace będą podlegać rzetelnej i skrupulatnej ocenie recenzentów.

Więcej informacji na temat naboru rozdziałów do monografii naukowej oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo-tygiel.pl/monografia-naukowa-pt-wybrane-aspekty-stanu-zdrowia-osob-mieszkajacych-na-terenie-polski-przeglad-i-badania/

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Do przygotowania rozdziałów do monografii naukowej zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów.


„KONKURS PPCH”

Szanowni Państwo, Redakcja czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny
ogłasza konkurs i zaprasza do NAPISANIA I ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU
NAUKOWEGO TYPU META-ANALIZA dotyczącego zagadnień obejmujących
tematykę czasopisma, czyli szeroko rozumianą chirurgię ogólną, w
tym: chirurgię onkologiczną, chirurgię klatki piersiowej,
chirurgię plastyczną i rekonstrukcyjną, gastroenterologię czy
chirurgię naczyniową oraz chirurgię dziecięcą.

Jak Państwo wiedzą, misją czasopisma jest prezentacja i promocja
polskiego dorobku naukowego chirurgów polskich na arenie
międzynarodowej oraz kierunków i wyników prowadzonych w tym czasie
badań. Jednocześnie pragniemy dostarczyć zagranicznym Czytelnikom
rzetelnych informacji na temat aktualnych, krajowych problemów
przykuwających uwagę środowiska chirurgicznego.

TERMINY

Prace można składać OD STYCZNIA 2021 ROKU za pośrednictwem systemu
elektronicznego, dostępnego na stronie czasopisma www.ppch.pl
(zakładka „Złóż manuskrypt):
https://ppch.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT).

TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 30 MARCA 2021 ROKU.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 30 KWIETNIA 2021 ROKU.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziano 3 nagrody pieniężne oraz
możliwość publikacji w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”
zgłoszonych prac konkursowych, które przejdą pozytywnie proces
recenzyjny. WYSOKOŚCI NAGRÓD TO: 5.000 ZŁ, 4.000 ZŁ, 3.000 ZŁ.
Podane kwoty są kwotami netto.

Licząc na zainteresowanie z Państwa strony, pozwalamy sobie
przesyłać _regulamin konkursu_ wraz z _kartą konkursową_
przedstawiającą kryteria oceny prac. W razie pytań lub
wątpliwości proszę o kontakt pod adresem: ppch@indexcopernicus.com.