Przejdź do treści strony

METODOLOGIA ANALIZY DANYCH

METODOLOGIA ANALIZY DANYCH


Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów Złośliwych gromadzi karty zgłoszenia nowotworu złośliwego na druku Mz/N-1a (wzór załączony w biuletynie), które wprowadzane są do systemu informatycznego i poddawane obliczeniom statystycznym.

Wojewódzki Rejestr Nowotworów prowadzi badania statystyczne zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13, poz. 35).

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

 • liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (2010 rok) zależą zarówno od wielkości tej populacji jak i struktury wieku;
 • współczynniki surowe zachorowalności lub umieralności określają liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji;
 • współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard;
 • wskaźniki struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach.

Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono metodologią opisaną w „Cancer Registration Principles and Methods” IARC, Lyon 1991.

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano:

 • informacje dotyczące liczby ludności zamieszkałej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Urząd Statystyczny w Olsztynie,
 • dane dotyczące zgonów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Urząd Statystyczny w Olsztynie,
 • podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski – GUS,
 • dane dotyczące zachorowań na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Krajowy Rejestr Nowotworów,
 • strona internetowa Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie,
 • Portal Zdrowia Publicznego UE,
 • strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter