PRZYJĘCIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE DO SZPITALA


Izba Przyjęć przyjmuje wszystkich chorych planowanych do hospitalizacji w naszym Szpitalu. Przyjęcia odbywają się według księgi oczekujących w godzinach przedpołudniowych (7:10 – 14:15). Każdy chory skierowany do szpitala w terminie planowym zgłasza się do Izby Przyjęć zgodnie z informacjami o terminie i godzinie przyjęcia zawartymi w karcie planowanej hospitalizacji. Przyjęcia do szpitala odbywają się w miłej i spokojnej atmosferze stworzonej przez personel Izby.

Tel. 89 539 83-33, 89 539 88-21, 89 539 88-26

7:10 – 9:00
ortopedia, chirurgia, urologia
9:00 – 10:00
chirurgia onkologiczna
7:10 – 14:30
hematologia, chemioterapia, radioterapia
7:30 – 9:00
ginekologia
9:30 – 11:00
neurologia
11:00 – 13:00
wewnętrzny

Informacje dla pacjenta:

 • Należy zgłosić się na czczo
 • Należy mieć ze sobą :
  • skierowanie do szpitala
  • dokumentację medyczną dotyczącą choroby oraz ostatnie wyniki badań
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość np. paszport
  • Odcinek renty lub emerytury
  • Legitymacja studencka lub uczniowska
  • NIP zakładu pracy
 • Rzeczy osobiste:
  • piżama
  • miękkie obuwie – kapcie
  • ręczniki
  • przybory toaletowe
  • kubek
 • Należy ściśle przestrzegać godzin przyjęcia do oddziału.

UWAGA: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie posiada PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY.

Dzierżawcą parkingu jest firma MP TEC z siedzibą w Olsztynie
W kwestiach organizacyjnych parkingu telefon kontaktowy 886 078 785.