Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PIERSI

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PIERSI

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi powstał w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie. Jest to aktualnie jednostka nie tylko diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo-dydaktyczna o bogatych tradycjach z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Dzięki nowoczesnej diagnostyce obrazowej i endoskopowej mamy możliwość precyzyjnego ustalenia rozpoznania chorób chirurgicznych z uwzględnieniem nowotworów już we wczesnym okresie.

Dotychczas Oddział Chirurgii Ogólnej jest w regionie północno-wschodniej Polski wiodącym ośrodkiem w leczeniu chirurgicznym schorzeń gruczołu tarczowego z uwzględnieniem nowotworów oraz chorób przytarczyc, Wyposażenie Bloku Operacyjnego umożliwia wykonanie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej z użyciem nowoczesnych urządzeń i technik operacyjnych. Operacje przepuklin wykonywane są nowoczesnymi metodami beznapięciowymi z użyciem wysoko gatunkowych implantów siatek. Zajmujemy się także diagnostyką i leczeniem skojarzonym ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki oraz chorób jelita grubego z zastosowaniem całkowitego żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Jakość świadczonych usług medycznych stoi na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, o czym świadczą certyfikaty ISO i ocena Komisji Akredytacyjnej. Pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej mają zapewnioną ciągłość opieki w okresie pooperacyjnym w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej. Pracownicy Kliniki Chirurgii Ogólnej poza prowadzeniem działalności diagnostyczno-leczniczej i dydaktycznej biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje .

Skład zespołu :
Lekarze specjaliści z zakresu Chirurgii Ogólnej:

  • lek. Krzysztof Jacyna – kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej
  • lek. Artur Zalewski – za-ca kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej
  • lek. Irena Zdrojewska-Suszkiewicz
  • lek. Bartłomiej Biedziuk
  • lek. Katarzyna Rybołowicz
  • lek. Maciej Kuciel

Lekarze rezydenci:

  • Lek. Piotr Masiulaniec ; lek. Rafał Chylewski ;
  • lek. Patryk Raus

W Oddziale Chirurgii Ogólnej zatrudnionych jest 26 pielęgniarek .
12 pielęgniarek posiada specjalizacje z Chirurgii Ogólnej lub Chirurgii Onkologicznej

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Krzysztof Jacyna
Pielęgniarka Oddziałowa
Bogusława Bigus

PODODDZIAŁ CHORÓB PIERSI

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter