Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PIERSI

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PIERSI

Klinika Chirurgii Ogólnej powstała w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie. Jest to aktualnie jednostka nie tylko diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo-dydaktyczna o bogatych tradycjach z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Dzięki nowoczesnej diagnostyce obrazowej i endoskopowej mamy możliwość precyzyjnego ustalenia rozpoznania chorób chirurgicznych z uwzględnieniem nowotworów już we wczesnym okresie.

Dotychczas Oddział Chirurgii Ogólnej, a aktualnie Klinika jest w regionie północno-wschodniej Polski wiodącym ośrodkiem w leczeniu chirurgicznym schorzeń gruczołu tarczowego z uwzględnieniem nowotworów i chorób przytarczyc, z poszerzeniem zakresu zabiegów o inne gruczoły dokrewne (nadnercza). Wyposażenie Bloku Operacyjnego umożliwia wykonanie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej z użyciem nowoczesnych urządzeń i technik operacyjnych, a cholecystectomia laparoskopowa jest standardem. Operacje przepuklin wykonywane są nowoczesnymi metodami beznapięciowymi z użyciem wysoko gatunkowych implantów siatek. Zajmujemy się także diagnostyką i leczeniem skojarzonym ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki z zastosowaniem całkowitego żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz chorób jelita grubego.

Jakość świadczonych usług medycznych stoi na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, o czym świadczą certyfikaty ISO i ocena Komisji Akredytacyjnej. Pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej mają zapewnioną ciągłość opieki w okresie pooperacyjnym w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej. Pracownicy Kliniki Chirurgii Ogólnej poza prowadzeniem działalności diagnostyczno-leczniczej i dydaktycznej biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz prowadzą badania naukowe dotyczące: – patogenezy odległych zaburzeń hormonalnych po operacjach tarczycy, – nowoczesne techniki w leczeniu chorób układu żylnego, wpływ żywienia pozajelitowego i dojelitowego na przebieg ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki, – nowe metody chirurgicznego leczenia schorzeń odbytu, stomia w chorobach przewodu pokarmowego i zaawansowanej chorobie nowotworowej jamy brzusznej, problem opieki okołooperacyjnej.

Kontakt:

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Krzysztof Jacyna
Pielęgniarka Oddziałowa
Bogusława Bigus

PODODDZIAŁ CHORÓB PIERSI

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter