ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

Patomorfolog to specjalista, z którym zazwyczaj pacjent nie spotyka się bezpośrednio, gdyż pracuje on w warunkach laboratoryjnych. Histopatologia jest działem patomorfologii zajmującym się badaniem i rozpoznawaniem zjawisk mikroskopowych, zachodzących w komórkach oraz tkankach organizmu w przebiegu różnych schorzeń. Wraz
z postępem technologicznym możliwości praktycznego wykorzystania histopatologii w diagnostyce wciąż rosną. Dzięki histopatologii możliwe jest wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych, wszelkich zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, a także skuteczność terapii w wielu dziedzinach medycyny. Badania materiału tkankowego (pobranych wycinków, usuniętych narządów lub ich fragmentów) pozwalają histopatologowi rozpoznawać
i oceniać stopień zaawansowania chorób nowotworowych, monitorować postęp terapii, pomóc w ustalaniu przez klinicystów terapii personalizowanej, co zwiększa skuteczność właściwie dobranych leków. Histopatolog, na podstawie analizy mikroskopowej fragmentów tkanek może wykryć wiele zmian patologicznych zachodzących w organizmie.

Badania diagnostyczne Zakładu Patomorfologii obejmują:

 • wszelkie tkanki usunięte w drodze zabiegów medycznych,
 • płyny pochodzące z jam ciała,
 • aspiraty uzyskane drogą nakłuć grubo i cienkoigłowych,
 • badania cytologiczne materiałów złuszczeniowych, w tym cytologia ginekologiczna,
 • techniki specjalne (barwienia histochemiczne),
 • techniki z zakresu biologii molekularnej – badania, immunohistochemiczne z nieograniczonym panelem przeciwciał.

W zależności od potrzeb, nasi specjaliści chętnie służą konsultacjami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Celem do którego dążymy, jest przede wszystkim jakość, gdyż dobra diagnoza jest podstawą sukcesu terapeutycznego.

Zakład Patomorfologii czynny jest w godzinach od 07:00 do 14.35 od poniedziałku do piątku.

Lekarze:

 • dr n. med. Zygmunt Kozielec – specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Hanna Majewska – specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Aleksandra Sejda – specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Małgorzata Barwijuk – Machała – specjalista patomorfolog
 • lek. Karol Gugała – specjalista patomorfolog
 • lek. Wiktoria Lipińska – specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Jacek Cylwik – lekarz

Kontakt:

Zygmunt KozielecKierownik Zakładu Patomorfologii
dr n. med. Zygmunt Kozielec

Licencja Polskiego Towarzystwa Patologów