DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE


Ministerstwo Zdrowia
 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie
WARMIŃSKO – MAZURSKI REJESTR NOWOTWORÓW
Wojewódzkie Biuro Rejestracji

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37