KLINIKA RADIOTERAPII

KLINIKA RADIOTERAPII I ZAKŁAD RADIOTERAPII

RADIOTERAPIA

Radioterapia jest metodą leczenia nowotworów złośliwych i nielicznych schorzeń nienowotworowych z użyciem promieniowania jonizującego

Działalność kliniczna oddziału, realizowane programy, badania, zabiegi, etc.

Dział Radioterapii naszego szpitala obejmuje Zakład Radioterapii, Klinikę Radioterapii i Poradnię Radioterapii.

Rocznie w zakładzie leczonych jest około 1.8-2 tysiące pacjentów.

Zakład radioterapii z pracownią brachyterapii jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt i posiada wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę medyczną.

Znajdują się tu 4 nowoczesne aparaty do napromieniania. Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, radioterapii stereotaktycznej mózgu, stercza, płuc, wątroby, węzłów chłonnych, kości oraz radioterapii sterowanej obrazem (IGRT), radioterapii bramkowanej oddechowo w nowotworach piersi i płuc. Do określania ruchomości guzów nowotworowych wykorzystujemy badanie tomografii komputerowej ze śledzeniem pełnego cyklu oddechowego, które w precyzyjny sposób pokazuje ruchomość guza, co wpłynie na dokładność stosowanej terapii. W napromienianiu nowotworów stercza lub guzów wątroby wszczepiamy pacjentom specjalne złote znaczniki pod kontrolą USG lub TK. Umożliwiają one bardzo dobrą lokalizację narządu i guza podczas radioterapii. Zobacz: Radioterapia na miarę XXI wieku

Leczenie onkologiczne planowane i prowadzone jest interdyscyplinarnie. Szeroko dostępne jest leczenie skojarzone z zabiegiem chirurgicznym, chemioterapią, terapią celowaną molekularnie i immunoterapią.

Posiadamy jedyną dostępną w regionie warmińsko-mazurskim pracownię brachyterapii, gdzie przeprowadzane są zabiegi napromieniania raka narządu rodnego, płuc i piersi, a także prostaty. Zobacz: Brachyterapia raka prostaty.

Poradnia radioterapii, czynna 5 razy w tygodniu, służy pacjentom kierowanym na radioterapię, zapewnia kompleksową diagnostykę w ramach i poza pakietem szybkiej diagnostyki onkologicznej (DILO) oraz oferuje monitorowanie efektów leczenia zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii. Poradnia Radioterapii.

Informacja o wyposażeniu oddziału w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, ilość łóżek, dane statystyczne (np. ilość leczonych pacjentów w skali roku)

 • Klinika Radioterapii dysponuje 30 miejscami dla pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu radioterapii lub jej następstw.
 • Pacjenci spoza Olsztyna, którzy nie wymagają hospitalizacji, mogą skorzystać z w pełni refundowanego zakwaterowania w hotelu

Posiadany sprzęt:

 • trzy akceleratory Varian TrueBeam, wyposażone w kolimator MLC wysokiej rozdzielczości z listkami o szerokości 2.5mm oraz jeden akcelerator Varian VitalBeam, wyposażony w kolimator MLC z listkami o szerokości 0.5cm. Akceleratory wyposażone są w obrazowanie kilowoltowe i megawoltowe, obrazowanie tomograficzne CBCT, realizują techniki IMRT i VMAT. Dwa z akceleratorów posiadają system monitorowania ruchomości oddechowej pacjenta, umożliwiający napromienianie bramkowane. Jeden z akceleratorów TrueBeam jest wyposażony w stół 6D umożliwiający korekcję ułożenia pacjenta w sześciu stopniach swobody.
 • system obrazowania powierzchni Vision RT umożliwiający nieinwazyjną kontrolę ułożenia pacjenta w oparciu o emitowane światło widzialne
 • dwa tomografy komputerowe Siemens Somatom, dedykowane do radioterapii, wyposażone w system monitorowania ruchomości oddechowej pacjenta umożliwiający wykonywanie tomografii 4D oraz algorytm redukcji artefaktów od elementów metalowych; jeden z tomografów posiada opcję fluoroskopii
 • aparat do brachyterapii Flexitron Elekta wysokiej mocy dawki HDR wraz z zestawem aplikatorów przeznaczonych do aplikacji ginekologicznych, płuc, przełyku, skóry, piersi i tkanek miękkich oraz z systemem brachyterapii prostaty planowanej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazowania USG
 • system planowania leczenia brachyterapii Oncentra Brachy
 • systemy planowania leczenia teleterapii Eclipse i Oncentra External Beam
 • system weryfikacji i zarządzania radioterapią Aria
 • stół mobilny Zephyr umożliwiający transport pacjenta w pozycji terapeutycznej bez przenoszenia
 • wyposażenie służące do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta
 • aparatura pomiarowa służąca do testów urządzeń wykorzystywanych w radioterapii i radiodiagnostyce, w tym m.in. analizatory promieniowania, dawkomierze z zestawem detektorów, sprzęt służący do kontroli parametrów geometrycznych, fantomy pomiarowe, fantomy antropomorficzne i oddychające

Działalność naukowa i dydaktyczna

Klinika Radioterapii posiada akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

W klinice i zakładzie radioterapii prowadzona jest dydaktyka dla studentów polsko- i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM, studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki.

Zespół kliniki i zakładu radioterapii jest zaangażowany w prowadzenie badań klinicznych w zakresie skojarzonego leczenia nowotworów. Zobacz: Badania Kliniczne

Nasz zespól posiada niemały dorobek naukowy w postaci publikacji w cytowanych czasopismach medycznych.

KONTAKT:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Opis kadry lekarskiej i pielęgniarskiej

Kliniką radioterapii kieruje profesor zwyczajny. W dziale radioterapii pracuje 16 lekarzy, spośród których 3 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 11 lekarzy jest specjalistami w dziedzinie radioterapii onkologicznej, 3 posiada dodatkowo specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej, 2 posiada dodatkowo specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 jest pulmonologiem, 3 lekarzy jest w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej.

Personel pielęgniarski Oddziału i zakładu Radioterapii stanowią 22 osoby: 7 z wykształceniem wyższym, 17 ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Sekretariat i rejestracja obsługiwany jest przez 10 sekretarek medycznych.
Nieodłączną częścią zespołu pracowników są fizycy medyczni. Aktualnie zatrudnionych jest 6 fizyków. Specjalizację z fizyki medycznej posiada czworo z nich, 2 jest w trakcie zdobywania specjalizacji.

Nasz zespół współtworzy 16 techników elektroradiologii.

Personel Działu Radioterapii

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Ewa Wasilewska- Teśluk – specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, konsultant wojewódzki ds. radioterapii
 • dr n. med. Beata Czeremszyńska- specjalista radioterapii onkologicznej
 • Ewa Cieślak-Żerańska- specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej
 • Paweł Banatkiewicz – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Krzysztof Gliński – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Marzena Strzelecka – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Agnieszka Ounap-Karnak – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Izabela Szóstak – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Danuta Domańska – specjalista radioterapii onkologicznej i chorób wewnętrznych
 • Paweł Dzbeński – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Aneta Lebiedzińska – specjalista onkologii klinicznej i genetyki klinicznej
 • Izabela Żukowska – specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych
 • Anna Sugajska – Wilczyńska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Michał Cabała – w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Agnieszka Sopel – w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Paweł Figarski – specjalista radioterapii onkologicznej

Fizycy medyczni

 • mgr Grzegorz Wołąkiewicz – specjalista fizyki medycznej, kierownik Pracowni Fizyki Medycznej – tel. 89 539 88-02
 • mgr inż. Ewa Sokołowska – specjalista fizyki medycznej
 • mgr Łukasz Niesporek – specjalista fizyki medycznej
 • mgr inż. Paweł Krasnowski – specjalista fizyki medycznej
 • mgr Justyna Miluć-Dobczyńska – w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej
 • mgr Lucyna Niesporek – w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej

Inspektor Ochrony Radiologicznej

 • mgr inż. Paweł Krasnowski
 • mgr Grzegorz Wołąkiewicz

Pielęgniarki i położne

 • mgr Beata Szeszko – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Alina Płucyś – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarka koordynująca Zakładem i Poradnią Radioterapii i Brachyterapią
 • mgr Żaneta Kołb- Sielecka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Marta Markuszewska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Anna Maczuga- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Monika Rybak – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Małgorzata Sobotko – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Krystyna Naczas- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Joanna Wojsz – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Mariola Miałkowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Ewa Piotrowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Urszula Piórkowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Görke- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Iwona Urbanowicz- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Adriana Łachacz- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Agnieszka Kwaśniewska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Justyna Leszczyńska
 • Małgorzata Wróbel
 • Janina Piotrowicz – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Ewa Kozłowska
 • Bożena Mackiewicz – położna
 • Barbara Lech – położna

Technicy elektroradiologii

 • Ewa Kudła – kierownik zespołu techników, elektroradiologii –  tel. 89 539 88-07
 • mgr Joanna Budzyńska
 • mgr Barbara Pawelec
 • mgr Agata Sak
 • lic. Katarzyna Tomczuk
 • Monika Prokopiak
 • Katarzyna Szczepan
 • Ilona Rokicka
 • Joanna Gumińska
 • Ilona Różańska-Zasadowska
 • Elżbieta Markiewicz
 • Marta Kazimierska
 • Szymon Pokrzywa
 • Julita Przybyszewska
 • Bartosz Kowalczuk
 • Izabela Jasińska
 • Piotr Szmul
 • Kinga Kowalewska

Sekretarki

 • mgr Hanna Szcześniak
 • mgr lic. Joanna Marcinkowska
 • mgr inż. Żaneta Tomaszewska
 • mgr inż. Alicja Witkiewicz
 • lic. Katarzyna Parszuto
 • Eliza Możdżonek
 • inż. Ewa Najmowicz
 • Katarzyna Ostrowska
 • Agnieszka Kwietniewska
 • mgr Adriana Roguszka
 • mgr lic. Anna Lewandowska
 • inż. Monika Zawada

Lekarz kierujący Zakładem Radioterapii, Poradnią Radioterapii
dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk

Lekarz kierujący Kliniką Radioterapii
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Beata Szeszko