Przejdź do treści strony

HISTORIA

HISTORIA SZPITALA

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko– Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest placówką służby zdrowia z 65-cio letnią tradycją.

W końcu czerwca 1945r. uruchomiono ambulatorium, mieszczące się przy ul. Dąbrowszczaków 44, był to zalążek przyszłej Polikliniki. Ambulatorium, małe i skromnie wyposażone, nie mogło podołać zadaniom. Dlatego w rok później, jesienią 1946 roku, w budynku przy ul. Jagielońskiej 73 otwarto Poliklinikę ze 120 łóżkami, podzieloną na oddziały: internistyczny, chirurgiczny, ginekologiczny i skórny. Uruchomiono również pracownie analityczną i rentgenowską oraz aptekę. 26 października szpital przyjął pierwszego pacjenta. Wkrótce i ten obiekt okazał się za ciasny wobec nasilenia potrzeb leczniczych i wzrastającej liczby podopiecznych.

W październiku 1946 r. Poliklinikę przeniesiono do gmachu przy Al. Wojska Polskiego 37, zaadaptowanego na szpital. Już wówczas Poliklinika może chlubić się wyśmienitą kadrą lekarską i personelem pomocniczym. Opisany rozwój szpitala właśnie tutaj miał swoją siłę napędową – w zawodowej pasji, talentach i wysokich kwalifikacjach lekarzy. Szczupła baza lokalowa Polikliniki nie sprostałaby jednak wymogom współczesnej medycyny, zwłaszcza otwierając drzwi szpitala szerokiej rzeszy pacjentów, również niezwiązanych z resortem.

W lipcu 1982 roku rozpoczęto budowę nowego szpitala, a następnie modernizację starego. Od roku 2001 szpital stanowi kompleks nowoczesnych budynków.

Od 1999 roku jednostka jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej otwierając drzwi szpitala szerokiej rzeszy pacjentów, również niezwiązanych z resortem

W związku z porozumieniem zawartym między Samorządem Województwa Warmińsko– Mazurskiego a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 czerwca 2004r oddziały onkologiczne Samodzielnego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie: Zakład i Oddziały Radioterapii, Oddział Chemioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną włączono w struktury Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie. Stał się jedynym w województwie Warmińsko-mazurskim pełnoprofilowym Ośrodkiem przygotowanym do profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

W styczniu 2004 roku zaczął funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy, w marcu powstał Oddział Intensywnej Terapii. Natomiast w styczniu 2005 roku uruchomiono Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

W wyniku porozumienia z Miejskim Szpitalem Zespolonym Oddział Neurologii z dniem 1 kwietnia 2005 roku został włączony w struktury ZOZ-u MSWiA.

W związku z uruchomieniem w roku 2008 studiów na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Katedrę Onkologii: Klinikę Radioterapii na bazie Zakładu oraz Oddziałów Radioterapii I-III, Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej, Oddział Kliniczny Chemioterapii oraz Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wypada też pamiętać o zasługach dyrektorów szpitala. Stanowisko to kolejno obejmowali: ppłk. lek. Amelia Bronwald, ppłk dr n. med. Tadeusz Kołodziejczyk, ppłk lek. Stefan Formella, płk lek. Władysław Wysocki, płk lek. Jerzy Horaczuk. Od 1979 do 2000 roku Dyrektorem szpitala był płk. lek. Antoni Celmer. Następnie przewodzili placówce mgr inż. Janusz Chełchowski (2000r.), lek. med. Marek Załęski (2000-2001), lek. med. Ireneusz Wojciechowski (2001-2002), lek. stom. Bohdan Michniewicz (2002-2004). Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko– Mazurskim Centrum Onkologii od sierpnia 2004 roku jest dr inż. Janusz Chełchowski. Zastępcą dyrektora ds. lecznictwa jest lek. med. Danuta Orłowska – Kołtun, Zastępcą dyrektora ds. pielęgniarstwa jest mgr Beata Siwik, natomiast Zastępcą ds. techniczno- logistycznych jest mgr Renata Kaim.

65- lecie pracy Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, to nieustanny rozwój, pozyskiwanie i doskonalenie kadr medycznych, osiągnięcia prewencji, lecznictwa i rehabilitacji oraz nowoczesne rozwiązania organizacji pracy i zarządzania.

Istotnym elementem rozwoju Zakładu jest wdrożenie koncepcji Zarządzania przez Jakość, czyli Total Quality Management – TQM.

Biuro Certyfikacji PRS zaświadczyło, że System Zarządzania Jakością, System Zarządzania środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, System Bezpieczeństwa Informacji został oceniony i stwierdzono zgodność z wymaganiami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001. Natomiast Rada Akredytacyjna w oparciu o dokonaną ocenę przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji przyznała Jednostce Status Szpitala Akredytowanego.

Ponadto Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło niezależną i bezstronną ocenę funkcjonowania Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Na podstawie wyników auditu, pozytywnej opinii członków Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania oraz wszelkich mających zastosowanie informacji, Szpitalowi MSWiA został przyznany Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

W 2010r. Szpital MSWiA został laureatem w XVI edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „Organizacje Publiczne-opieka zdrowotna”. Organizacja, która zdobyła Laureata Polskiej Nagrody Jakości staje się przykładem dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ Zarządzanie przez Jakość – TQM – jest rodzajem zbiorowego wysiłku załogi zorientowanego na ustawiczne doskonalenie zarządzania we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności organizacji.

Na wniosek Komisji Weryfikacyjnej Komitetu PNJ Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości przyznało Dyrektorowi dr inż. Januszowi Chełchowskiemu Dyplom i Statuetkę konkursu „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA”. Po raz pierwszy w historii Polskiej Nagrody Jakości tytuł ten przyznano dyrektorowi szpitala.

Od 5 lat Szpital MSWiA uczestniczy w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny szpital”. W 2005 roku został sklasyfikowany na 85 miejscu, aktualnie jest najlepszym szpitalem w Polsce.

Dzięki ścisłej współpracy oddziałów pacjenci mogą być kompleksowo leczeni według współcześnie obowiązujących światowych standardów medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chemioterapii, radioterapii, chorób Wewnętrznych i kardiologii, rehabilitacji, ginekologii, neurologii, laryngologii, a także w stanach zagrożenia życia w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prowadzone jest również leczenie chorych w ramach badań klinicznych oceniających nowe, niedostępne jeszcze w rutynowej praktyce leki oraz metody badań.

Dziesięciolecia, które Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ma za sobą, nieustannie wnosiły do wiedzy medycznej nowe wartości. Pogłębia się znajomość schorzeń i ich leczenia, następowały rewolucyjne zmiany w wyposażeniu technicznym, wykształcały się nowe specjalności i metody w walce o zdrowie.

Odzwierciedleniem renomy jednostki jest wzrost ilości leczonych pacjentów. W roku 2003 hospitalizowano 8 488 osób, natomiast w 2009 roku leczono 37 417 pacjentów.

Osiągnięty dorobek jest trwałym fundamentem, na którym opiera się historia obecnego szpitala, tworząc Szpital na miarę potrzeb ludzi i czasów, na miarę nowoczesnej medycyny, według współcześnie obowiązujących światowych standardów medycznych.

 

 

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter