Przejdź do treści strony

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY


Certyfikat wydany w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 jest przyjętą przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie metodą zapewnienia wysokiej jakości usług od 2004 roku. W wyniku oceny dokonanej przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A w roku 2018, potwierdzono zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 do 09.09.2021 roku (Certyfikat nr NC-1272).

Certyfikat Akredytacyjny – przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości ocenę.

System akredytacji dla lecznictwa szpitalnego jest przyjętą przez nasz podmiot leczniczy metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń medycznych od 2008 roku. W roku 2018 na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 82/2018 z dnia 19 października 2018 roku, Minister Zdrowia udzielił Szpitalowi akredytacji do dnia 15 listopada 2021 roku (Certyfikat nr 2018/75).

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter