CERTYFIKATY

CERTYFIKATY


Złote Godło QI 2023 w Programie Najwyższa Jakość Quality International. Za wdrożony System Zarządzania Jakością Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie został nagrodzony Złotym Godłem QI 2023 w Programie Najwyższa Jakość Quality International.
certyfikat Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dla Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim centrum Onkologii w Olsztynie.
Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wyłoniła zwycięzców w II edycji programu certyfikacji szpitali. Aż 108 szpitali z całej Polski zostało nagrodzonych certyfikatem za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz za działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających bezpieczne środowisko pracy zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.
Certyfikat ISO

Certyfikat wydany w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 jest przyjętą przez Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie metodą zapewnienia wysokiej jakości usług od 2004 roku. W wyniku oceny dokonanej przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A w roku 2021, potwierdzono zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 do 09.09.2024 roku (Certyfikat nr NC-1272).

Certyfikat Akredytacyjny – przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości ocenę.

System akredytacji dla lecznictwa szpitalnego jest przyjętą przez nasz podmiot leczniczy metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń medycznych od 2008 roku. W roku 2022 na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 14/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, Minister Zdrowia udzielił Szpitalowi akredytacji do dnia 07 lutego 2025 roku (Certyfikat nr 2022/8).

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym, w dniu 23.01.2023 roku, zaświadczyło, że  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie spełnia kryteria wymagane przez PTBB i jako jedyny w Olsztynie uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” dla oddziałów zabiegowych i zachowawczych.

W trosce o najwyższe standardy monitorowania i uśmierzania bólu wszyscy pracownicy medyczni:  lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, uczestniczyli w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu. Wdrożono odpowiednie procedury, środki i metody zwalczania bólu, zapewniające pacjentom wysoką jakość leczenia, a tym samym szybszy powrót do zdrowia. Zespoły terapeutyczne   monitorują  u pacjentów natężenie bólu,  dokumentując  pomiary bólu i zastosowane  postępowanie  zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.

Certyfikat „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem wprowadzonych najwyższych standardów.

Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Certyfikat potwierdza stosowanie przez nasz szpital najlepszych praktyk leczenia żywieniowego. Jest to także wyraz docenienia pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny odpowiedzialny za żywienie pacjentów.

Wyróżnienie, w postaci certyfikatu jest przyznawane szpitalom, które:

  • udostępniają żywienie kliniczne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i dostosowują je do indywidualnych potrzeb chorego;
  • posiadają diagnostykę laboratoryjną i obrazową niezbędną do prowadzenia leczenia żywieniowego;
  • dbają o to, żeby personel szpitala dokonywał regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta;
  • posiadają leki, diety medyczne, preparaty do żywienia pozajelitowego, sprzęt jednorazowy i pompy do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych.

Program objęty jest patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Farmakoekonomika Szpitalna.

Certyfikat ESO Angels Awards.Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym został wyróżniony certyfikatem ESO Angels Awards. To międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarami mózgu. W przyznawaniu certyfikatów bierze udział również Europejska Organizacja Udarowa ESO.Oceniany jest procent chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddanych neurobrazowaniu, ocenie zaburzeń połykania, a także procent pacjentów, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe.Chodzi o to, żeby chory z objawami udaru mózgu, jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do nowoczesnych metod leczenia i jak najszybszą rehabilitację.