Przejdź do treści strony

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY


Certyfikat wydany w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.  

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 jest przyjętą przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie metodą zapewnienia wysokiej jakości usług od 2004 roku. W wyniku oceny dokonanej przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A w roku 2018, potwierdzono zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 do 09.09.2021 roku (Certyfikat nr NC-1272).

Certyfikat Akredytacyjny – przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości ocenę.  

System akredytacji dla lecznictwa szpitalnego jest przyjętą przez nasz podmiot leczniczy metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń medycznych od 2008 roku. W roku 2018 na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 82/2018 z dnia 19 października 2018 roku, Minister Zdrowia udzielił Szpitalowi akredytacji do dnia 15 listopada 2021 roku (Certyfikat nr 2018/75).

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym, w dniu 10.10.2019 roku, zaświadczyło, że  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie spełnia kryteria wymagane przez PTBB i jako jedyny w Olsztynie uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” dla oddziałów zabiegowych i zachowawczych

W trosce o najwyższe standardy monitorowania i uśmierzania bólu wszyscy pracownicy medyczni:  lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, uczestniczyli w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu. Wdrożono odpowiednie procedury, środki i metody zwalczania bólu, zapewniające pacjentom wysoką jakość leczenia, a tym samym szybszy powrót do zdrowia. Zespoły terapeutyczne   monitorują  u pacjentów natężenie bólu,  dokumentując  pomiary bólu i zastosowane  postępowanie  zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.

Certyfikat „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem wprowadzonych najwyższych standardów.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter