Przejdź do treści strony

Zmiany w organizacji pracy Szpitala

Informacje o szczepieniach w naszym Szpitalu


UWAGA!

Z uwagi na zwiększoną zachorowalność na grypę oraz inne infekcje wirusowe, w tym
Covid-19, odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 1. W sali chorych może jednoczasowo przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca;
 2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
 3. Osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce po wejściu do oddziału oraz przed i po kontakcie z pacjentem;
 4. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.;
 5. W przypadku odwiedzin pacjentów objętych izolacją ochronną lub reżimem sanitarnym osoba odwiedzająca oprócz dezynfekcji rąk i założonej maski jest zobowiązana do stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch fizelinowy oraz rękawiczki.
 6. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo innych pacjentów z deficytem odporności pozostających w oddziale, Lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny może zalecić odwiedzającym stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch fizelinowy oraz rękawiczki.

W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich pacjentów, Lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny, może ograniczyć lub zawiesić odwiedziny w obrębie poszczególnych oddziałów, zgodnie z zaleceniami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE MAJĄ OBOWIĄZEK BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD.Pacjencie, jeśli chcesz pozostać w domu i jednocześnie chcesz zobaczyć swój wynik z badań laboratoryjnych i opisy badań Diagnostyki Obrazowej w postaci elektronicznej, na swoim komputerze to:

zaloguj się do Medycznego Portalu Informacyjnego

Jak to zrobić?

 1. Wejdź na stronę poliklinika.net i kliknij w kafelek „Rejestracja internetowa E-pacjent” lub użyj linku https://mpi.e-pacjent.net/ aby zalogować się do Medycznego Portalu Informacyjnego.
 2. Jeżeli nie posiadasz konta w Medycznym Portalu Informacyjnym na stronie Logowania skorzystaj z opcji „Nie posiadasz konta? Zarejestruj się” i wypełnij formularz rejestracyjny. Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego znajduje się pod linkiem „pomoc” w prawym górnym rogu formularza rejestracyjnego.
 3. Po utworzeniu konta w celu jego autoryzacji należy jednorazowo zgłosić się z dokumentem tożsamości do siedziby Szpitala. Autoryzacji konta można dokonać w rejestracjach:
  • Poradni Specjalistycznych (bud. B parter),
  • Poradni z Zakresu Onkologii (bud. C I piętro),
  • Laboratorium (bud. B I piętro),
  • RTG (bud. D I piętro),
  • Mammografii (bud. D I piętro)
 4. Po procesie autoryzacji zaloguj się do Medycznego Portalu Informacyjnego i w zakładce „Moje wyniki” sprawdź swoje wyniki z badań laboratoryjnych i opisy badań Diagnostyki obrazowej. Instrukcja logowania i korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego” znajduje się pod linkiem „pomoc” w prawym górnym rogu formularza logowania.
 5. Zapamiętaj hasło do Medycznego Portalu Informacyjnego, ponieważ w przyszłości przy kolejnych wizytach w naszym Szpitalu będziesz mógł obserwować swoje wyniki.

UWAGA!

Korzystając ze strony Medycznego Portalu Informacyjnego możesz obejrzeć i pobrać wyniki tylko swoich badań.

Poprzez stronę Medycznego Portalu Informacyjnego możesz także dokonać rejestracji na wizytę do poradni w naszym Szpitalu.


Informacja dla pacjentów ze strony Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
z ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

Wiadomym jest, że obecnie w obrębie kraju zwiększa się liczba osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 / chorych na COVID-19.

Dlatego żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom z chorobami onkologicznymi uznajemy że niezbędnym jest przekazanie paru zaleceń:

 • Pacjenci z objawami infekcyjnymi powinni pozostać w domu. Prosimy żeby telefonicznie ustalili tryb dalszego leczenia po wyzdrowieniu.
 • Prosimy o ograniczenie osób towarzyszących pacjentom na terenie Szpitala i w Przychodniach do jednej.
 • Prosimy żeby pacjenci ambulatoryjni nie gromadzili się w jednym miejscu, a w miarę możliwości zajmowali miejsca (siedzące i stojące) w oddaleniu od siebie.
 • Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.
 • Prosimy żeby pacjenci ambulatoryjni stosowali się do wyznaczonych im godzin przyjęć i nie stawiali się wcześniej w przychodni.
 • Prosimy żeby pacjenci ambulatoryjni w pomieszczeniach zdejmowali nakrycia wierzchnie.
 • Prosimy o zwracanie uwagi na oznaczone ciągi komunikacyjne, wejścia, wyjścia itp.
 • Prosimy o dezynfekcję rąk na terenie kompleksu szpitala.
 • Na terenie szpitala obowiązuje noszenie maseczek ochronnych z zakryciem nosa i ust.

Uważamy, że wprowadzony zakaz odwiedzin pacjentów szpitalnych służy ograniczeniu kontaktów co ma zapobiec ewentualnemu przeniesieniu wirusa SARS-CoV-2.

Trzeba przyjąć, że obecna sytuacja jest stanem nadzwyczajnym, a powyższe zalecenia służą zdrowiu naszych pacjentów.

Informujemy , również że jest możliwa do zastosowania w urządzeniach mobilnych aplikacja ProteGO Safe. Służy ona samokontroli stanu zdrowia, zawiera zalecenia co do sposobu postępowania i aktualne informacje dotyczące epidemii SARS-CoV-2.

Szersze rekomendacje dotyczące tej aplikacji znajdują się na stronie www.gov.pl


Zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

 1. Jeżeli masz objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, utrata węchu i smaku to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 2. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 lub z osobą w kwarantannie to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekcja rąk środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 4. Zalecane jest noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta na terenie naszego szpitala i przychodniach.
 5. Należy zachować dystans społeczny w stosunku do innych osób.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się tutaj.


PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

W trosce o zdrowie pacjentów i zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektora Pracy GIP-GNN.50.2.2020.1 z dnia 16.03.2020r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych,  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum  Onkologii  w Olsztynie informuje, iż od dnia 18 marca 2020 r.  ogranicza funkcjonowanie  Poradni Badań Profilaktycznych.

Zawieszamy przeprowadzanie okresowych badań lekarskich pracowników. Wykonywane będą tylko badania wstępne kwalifikujące do podjęcia pracy oraz badania kontrolne po długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Ograniczenia te będą obowiązywały do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Zgodnie z zaleceniami NFZ ,w godzinach pracy poradni świadczymy usługę Teleporady. Zadzwonimy do państwa w dniu zaplanowanej wizyty w godzinach pracy poradni .Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na numer CALL CENTER89 539 81 00, 89 539 82 45, 89 539 84 18, 89 539 88 30


WEJŚCIA DO SZPITALA

Mapka wejść dla pacjentów do budynków szpitala

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter