Przejdź do treści strony

Zmiany w organizacji pracy Szpitala

Wznawiamy odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych

Z dniem 15 maja 2024 r. wznawiamy odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
 • Osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce po wejściu do oddziału oraz przed i po kontakcie z pacjentem;
 • W przypadku odwiedzin pacjentów objętych izolacją ochronną lub reżimem sanitarnym osoba odwiedzająca oprócz dezynfekcji rąk jest zobowiązana do założenia maski ochronnej i stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch fizelinowy oraz rękawiczki.
 • W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo innych pacjentów z deficytem odporności pozostających w oddziale Lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny może zalecić odwiedzającym stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Wyjątek. Odwiedziny w Oddziale Klinicznym Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku, z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, odbywają się po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego!


Pacjencie, jeśli chcesz pozostać w domu i jednocześnie chcesz zobaczyć swój wynik z badań laboratoryjnych i opisy badań Diagnostyki Obrazowej w postaci elektronicznej, na swoim komputerze to:

zaloguj się do Medycznego Portalu Informacyjnego

Jak to zrobić?

Wejdź na stronę poliklinika.net i kliknij w kafelek „Rejestracja internetowa E-pacjent” lub użyj linku https://mpi.e-pacjent.net/ aby zalogować się do Medycznego Portalu Informacyjnego.

Aby utworzyć konto użytkownika na stronie Medycznego Portalu Informacyjnego skorzystaj z jednej trzech opcji dotyczących rodzaju zakładanego konta, w sekcji „Nie posiadasz konta?” i wypełnij formularz rejestracyjny. Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego znajduje się tutaj. Tak utworzone konto Pacjenta, aby było w pełni funkcjonalne wymaga Autoryzacji.

Autoryzacji konta użytkownika można dokonać na dwa sposoby:

 1. Poprzez wykorzystanie jednej z usług: Aplikacja mObywatel, Profil Zaufany, Bankowość elektroniczna, e-Dowód. Zalogowanie się na konto poprzez którąkolwiek z w/w usług spowoduje automatyczną autoryzację danych użytkownika. W tym celu należy na ekranie logowania do Medycznego Portalu Informacyjnego wybrać przycisk Zaloguj się przez „Profil Zaufany / e-dowód / Moje ID”.
 2. Jeżeli nie posiadasz żadnej z usług wymienionych powyżej autoryzacji konta może dokonać pracownik Szpitala. W tym celu należy jednorazowo zgłosić się z dokumentem tożsamości do siedziby Szpitala. Autoryzacji konta można dokonać w następujących rejestracjach:
  • Poradni Specjalistycznych (bud. B parter),
  • Poradni z Zakresu Onkologii (bud. C I piętro),
  • Laboratorium (bud. B I piętro),
  • RTG (bud. D I piętro),
  • Mammografii (bud. D I piętro)
  • POZ (bud. A parter)

Po procesie autoryzacji zaloguj się do Medycznego Portalu Informacyjnego i w zakładce „Moje wyniki” sprawdź swoje wyniki z badań laboratoryjnych i opisy badań Diagnostyki obrazowej. Instrukcja logowania i korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego znajduje tutaj.

Zapamiętaj hasło do Medycznego Portalu Informacyjnego, ponieważ w przyszłości przy kolejnych wizytach w naszym Szpitalu będziesz mógł obserwować swoje wyniki.

UWAGA!

Korzystając ze strony Medycznego Portalu Informacyjnego możesz obejrzeć i pobrać wyniki tylko swoich badań.

Poprzez stronę Medycznego Portalu Informacyjnego możesz także dokonać rejestracji na wizytę do poradni w naszym Szpitalu.

Pacjenci posiadający już zautoryzowane we wcześniejszym czasie konta użytkowników w Medycznym Portalu Informacyjnym mogą logować się do nich również z wykorzystaniem jednej z usług: Aplikacja mObywatel, Profil Zaufany, Bankowość elektroniczna, e-Dowód.


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Zgodnie z zaleceniami NFZ ,w godzinach pracy poradni świadczymy usługę Teleporady. Zadzwonimy do państwa w dniu zaplanowanej wizyty w godzinach pracy poradni .Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na numer CALL CENTER89 539 81-00.


WEJŚCIA DO SZPITALA

Mapka wejść dla pacjentów do budynków szpitala

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter