OŚRODEK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OŚRODEK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH


mieści się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
w Pracowni Mammografii
Budynek D, piętro I, tel. 511 566 085

Rejestracja osobista w czwartki godz. 14:00-15:00

Zapraszamy na badania profilaktyczne

 1. Badania skriningowe, bezpłatne i bez skierowania:
  • mammografia dla kobiet w wieku 45-74 lat
  • cytologia dla kobiet w wieku 25-59 lat
  • kolonoskopia dla kobiet i mężczyzn w wieku 50-65 lat
 2. Pacjentki zainteresowane:
  • mammografią oraz cytologią, proszę dzwonić pod nr telefonu: 511 566 085
   – od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00
   czwartki w godzinach 12:00-16:30
  • cytologią, proszę dzwonić pod numer telefonu: 89 539 84-18
  • kolonoskopią, proszę dzwonić pod numer telefonu: 89 539 86-46

Sekretarka koordynująca – Włodarska Jadwiga


EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM


Prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.

 1. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
 2. Wystrzegaj się otyłości.
 3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
 4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
 5. Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie.
 6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słonecznych. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.
 7. Przestrzegaj ściśle przepisów mających na celu ochronę przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj się zawsze do instrukcji postępowania z substancjami rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.
 8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Dla niektórych nowotworów istnieją programy badań przesiewowych zwiększających szansę na ich wyleczenie. Zbadaj się już dziś – nie zwlekaj!

Co roku w Polsce ponad 100 tys. osób zapada na nowotwory. Udaje się wyleczyć je u mniej niż połowy pacjentów, podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych – u dwóch na trzech. Skąd taka dysproporcja?

W powszechnej świadomości diagnoza „rak” brzmi jak wyrok. Tymczasem większość nowotworów można skutecznie leczyć. Podstawowy warunek jest jeden: właściwe rozpoznanie powinno mieć miejsce wtedy, gdy nowotwór jest jeszcze mało zaawansowany, nie zdążył się zadomowić w organizmie ani utworzyć przerzutów.

Dzięki połączeniu chirurgii, chemioterapii i radioterapii współczesna medycyna potrafi pokonać raka u 60-70 % chorych. Wyniki leczenia są tym lepsze, im wcześniej uda się postawić diagnozę. To często nie jest łatwe, gdyż rak rzadko daje wcześnie objawy. Dlatego tam, gdzie to możliwe, istotna jest profilaktyka. Nowotwór piersi, na którego statystycznie zapadnie jedna na 14 Polek, wykryty podczas badań przesiewowych takich jak mammografia, gdy ma jeszcze mniej niż 5 mm średnicy, jest wyleczalny prawie u wszystkich. Ten sam rak w czwartym stadium, czyli wtedy, gdy zajęte są już odległe węzły chłonne oraz istnieją przerzuty w różnych organach, praktycznie nie daje pacjentce szans. W tej fazie choroby na pięć lat życia może liczyć niespełna jedna kobieta na 10.

Badania mammograficzne mogą o 40% obniżyć umieralność na raka piersi, a cytologia – o 80% na raka szyjki macicy.

Europejski kodeks
walki z rakiem – duży format
Europejski kodeks
walki z rakiem – mały format
Kodeks Zdrowego Życia
– komiks dla dzieci
Kodeks Zdrowego Życia
– komiks dla młodzieży

PROGRAM PROFILAKTYCZNY WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA W RODZINACH WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Testy genetyczne stosowane w onkologii polegają na poszukiwaniu nosicielstwa mutacji w genach, które warunkują zwiększone, a czasem bardzo wysokie ryzyko zachorowania na jeden lub kilka typów nowotworów złośliwych. Badanie genetyczne to nie wyrok, a dobry początek mądrego życia. Na podstawie wyniku można np. zaplanować badania kontrolne takie jak mammografia, cytologia czy kolonoskopia.

ANKIETA DO POBRANIA – Badania Genetyczne

Po dokonaniu rejestracji do poradni genetycznej, skierowanie oraz wypełnione ankiety dotyczące  badań genetycznych należy dostarczyć do rejestracji  ogólnej – budynek b (parter), lub listownie w terminie 14 dni od dnia rejestracji.

Istnieje również możliwość rejestracji telefonicznej: 89 539 81-00


Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Na badania mammograficzne mogą zgłaszać się kobiety między 50-69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego tego typu badania finansowanego przez NFZ. Badania mammograficzne wykonywane są przy wykorzystaniu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Pacjentki mogą rejestrować się osobiście w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (II piętro Szpitala MSWiA w Olsztynie), bądź telefonicznie.

Tel. – rejestracja: 89 539 83-44


Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Na badania cytologiczne mogą zgłaszać się kobiety między 25-59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały przeprowadzonego tego typu badania finansowanego przez NFZ. Pacjentki mogą zgłaszać się do ginekologicznej poradni konsultacyjnej na parterze Szpitala MSWiA w Olsztynie.

Tel. – rejestracja: 89 539 88-41