INFORMACJE

WARMIŃSKO – MAZURSKI REJESTR NOWOTWORÓW W OLSZTYNIE


Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji przypomina o obowiązku wypełniania i przesyłania do rejestru nowotworów Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w przypadku zachorowania i zgonu.

Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. 188 pozycja 1330).

                Obowiązuje elektroniczna lub papierowa forma karty zgłoszenia nowotworu złośliwego. Forma elektroniczna powinna być wysyłana sukcesywnie, a papierowa raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby.

Rejestr Nowotworów Złośliwych. (na podstawie „Rejestracja nowotworów złośliwych. Zasady i metody ” pod red. Urszuli Wojciechowskiej, Joanny Didkowskiej, Witolda Zatońskiego, Centrum Onkologii, Warszawa 2007)

Rejestr Nowotworów Złośliwych to instytucja, która zajmuje się zbieraniem danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, gromadzeniem tych danych, ich analizowaniem i interpretowaniem. Populacyjny rejestr nowotworów złośliwych gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do jej struktury i wielkości. Zadania Rejestru Nowotworów Złośliwych można określić następująco:

  1. bieżące gromadzenie danych o zachorowaniach na nowotwory w określonej populacji oraz ich analiza i interpretacja; stworzenie jednorodnego i porównywalnego w skali międzynarodowej zbioru danych o nowotworach złośliwych ;
  2. ocena efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych poprzez analizę przeżyć;
  3. wykrywanie i ocena na podstawie badań epidemiologicznych i laboratoryjnych czynników ryzyka nowotworów złośliwych oraz ocena wpływu eliminacji określonych czynników rakotwórczych ze środowiska na poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe ;
  4. śledzenie zmian w czasie i przestrzeni występowania nowotworów złośliwych w Polsce;
  5. przygotowanie podstaw dla epidemiologicznych badań analitycznych i formułowania hipotez badawczych.

Gromadzone dane pozwalają na uzyskanie podstawowej informacji potrzebnej do stwierdzenia, jakie grupy osób częściej zapadają na nowotwory złośliwe, w jakich regionach geograficznych jest najwyższa zapadalność, w których regionach i w jakich populacjach mieszkańców występuje najbardziej czy też najmniej zaawansowane postacie poszczególnych nowotworów. Są to podstawowe dane potrzebne do tego, by odpowiednio ukierunkować działania zwalczające nowotwory złośliwe na grupy najwyższego ryzyka i obszary geograficzne, w których jest najwyższa zapadalność na dane nowotwory, co daje jednocześnie największe szanse na uzyskanie potencjalnych korzyści.