OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW RADIOTERAPII

Lista Osiągnięć Pracowników Radioterapii


 1. Wasilewska-Teśluk E. Leczenie chirurgiczne czy zachowawcze- aktualne pytanie w radykalnym leczeniu raka krtani. Współczesna Onkologia – Contemporary Oncology 2004; 8: 255-258.
 2. Nawrocki S., Cieślak E. Advances in the management of malignant glioma recurrence. Współczesna Onkologia – Contemporary Oncology 2006; 7: 334-339.
 3. Nawrocki S, Karczmarczyk A., Cieślak E. Toxicity of g-csf given during radiotherapy in lung cancer. Współczesna Onkologia – Contemporary Oncology 2006; 10: 455–458.
 4. Szutkowski Z., Kawecki A., Wasilewska-Teśluk E., Kraszewska E. Wyniki leczenia chorych na raka zatok obocznych nosa. Analiza czynników prognostycznych. Otolaryngologia Polska- Polish Journal of Otolaryngology 2008; 1:37-44.
 5. Nawrocki S., Krzakowski M., Wasilewska-Tesluk E., Kowalski D., Rucińska M., Dziadziuszko R., Sowa A. Concurrent chemotherapy and short course radiotherapy in stage IIIA-IIIB non-small cell lung cancer patients not eligible for radical treatment – results of a randomized phase II study. Journal of Thoracic Oncology 2010; 5; 1255-1262.
 6. Bujko K., Nasierowska-Guttmajer A., Wyrwicz L., Malinowska M., Krynski J., Kossakowska E., Rutkowski A., Pietrzak L., Kepka L., Radziszewski J., Olszyna-Serementa M., Bujko M., Danek A., Kryj M., Wydmanski J., Zegarski W., Markiewicz W., Lesniak T., Zygulski I. et al. Neoadjuvant treatment for unresectable rectal cancer: an interim analysis of a multicentre randomized study. Radiotherapy and Oncology 2013; 107: 171-177.
 7. Kepka L., Bujko K., Bujko M., Malecka-Nowak M., Salata A., Janowski H., Rogowska D., Cieslak-Zeranska E., Komosinska K., Zawadzka A. Target volume for postoperative radiotherapy in non-small cell lung cancer: results from a prospective trial. Radiotherapy and Oncology 2013; 108: 61-65.
 8. Osowiecka K., Rucińska M., Nawrocki S.: Przeżycie chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem w latach 2003–2006 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NOWOTWORY Journal of Oncology 2013; 63: 227-233.
 9. Osowiecka K., Rucińska M., Suszko-Każarnowicz M., Nawrocki S.: Przeżycia chorych na drobnokomórkowego raka płuca leczonych napromienianiem w latach 2003–2006 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NOWOTWORY Journal of Oncology 2013; 63: 395-402.
 10. Osowiecka K., Rucińska M., Nawrocki S.: Przeżycia chorych na raka krtani leczonych napromienianiem w latach 2003–2006 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NOWOTWORY Journal of Oncology 2014; 64: 237–246.
 11. Gliński K., Wasilewska-Teśluk E., Rucińska M., Cieślak-Żerańska E., Czeremszyńska B., Osowiecka K., Kępka L.: Clinical outcome and toxicity of 3D-conformal radiotherapy combined with chemotherapy based on the Intergroup SWOG 9008/INT0116 study protocol for gastric cancer. Journal of BUON 2015; 20: 428-437.
 12. Osowiecka K., Rucińska M., Każarnowicz A., Nawrocki S.: Przeżycia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych napromienianiem w latach 2003–2006 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NOWOTWORY Journal of Oncology 2015; 65: 14-22.
 13. Szeszko B., Osowiecka K., Rucińska M., Wasilewska-Teśluk E., Gliński K., Kępka L. Smoking during radiotherapy for head and neck cancer and acute mucosal reaction. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2015; 20: 299-304.
 14. Mitchell P., Thatcher N., Socinski M.A., Wasilewska-Tesluk E., Horwood K., Szczesna A., Martín C., Ragulin Y., Zukin M., Helwig C., Falk M., Butts C., Shepherd F.A. Tecemotide in unresectable stage III non-small-cell lung cancer in the phase III START study: updated overall survival and biomarker analyses. Annals of Oncology 2015; 26: 1134-42.
 15. Rutkowski P., Kozak K., Mackiewicz J., Krzemieniecki K., Nawrocki S., Wasilewska-Teśluk E., Kwinta Ł., Wysocki P., Koseła-Paterczyk H., Świtaj T.. The outcomes of Polish patients with advanced BRAF-positive melanoma treated with vemurafenib in a safety clinical trial. Współczesna Onkologia 2015; 4: 280-28315.

PRACE PREZENTOWANE NA ZJAZDACH/KONGRESACH

 1. Wasilewska-Teśluk E. Concurrent chemotherapy and short course radiotherapy in stage IIIA-IIIB non-small cell lung cancer patients not eligible for radical treatment. Światowy zjazd raka płuca, San Francisco, 2009.
 2. Wasilewska-Teśluk E. β- tubulin-II expression as a predictive marker for response to taxane-based chemotherapy in head and neck cancers. VI Congress of Contemporary Oncology NEXT GENERATION, Poznan, 27–29 March 2014.
 3. Gliński K., Wasilewska-Teśluk E., Rucińska M., Cieślak-Żerańska E., Czeremszyńska B., Osowiecka K., Kępka L. Clinical outcome and toxicity of 3D-conformal radiotherapy combined with chemotherapy for gastric cancer. 3rd ESTRO Forum. 24-28 April 2015, Barcelona, Spain. Radiother Oncol 2015; 115 (Suppl. 1): S649. EP-1197.
 4. Kepka L., Socha J., Wolakiewicz G., Wasilewska-Tesluk E., Janiga P., Kondraciuk T., Majewska A., Olearski A. Clinical target volume in postoperative radiotherapy for gastric cancer: the interobserver variability. 3rd ESTRO Forum. 24-28 April 2015, Barcelona, Spain. Radiother Oncol 2015 PO-0781.
 5. Wasilewska-Teśluk E., Nawrocki S., Cieślak-Żerańska E. β- tubulin-II expression as a predictive marker for response to taxane-based chemotherapy in head and neck cancers. 3rd ESTRO Forum. 24-28 April 2015, Barcelona, Spain. Radiother Oncol 2015 EP-1141.
 6. Białas K., Stefanowicz A., Osowiecka K., Pawłów-Pyrka K., Kępka L. Hematological toxicity of Rth-Chth for cervical cancer: Rth technique and dose given to bone marrow. ESTRO 35. 29 April-3 May 2016, Turin, Italy. Radiother Oncol 2016; 119 (Suppl. 1): S341. PO-0729.
 7. Osowiecka K., Rucińska M., Nawrocki S. Analiza czasu oczekiwania pacjentów na diagnozę i leczenie chorób nowotworowych w Polsce. IV Kongres Onkologii Polskiej, Łódź, 12-15 października 2016. Nowotwory of Journal of Oncology 2016; 66 (Suppl. 2): ID: 1880-40.
 8. Wasilewska-Teśluk E., Osowiecka K., Kołb-Sielecki J., Ryniewicz-Zander I., Cieślak-Żerańska E., Czeremszyńska B., Kępka L. Retrospektywna ocena wyników leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy z zastosowaniem pooperacyjnej radiochemioterapii. IV Kongres Onkologii Polskiej, Łódź, 12-15 października 2016. Nowotwory of Journal of Oncology 2016; 66 (Suppl. 2): ID: 1942-102.
 9. Cieślak-Żerańska E., Wasilewska-Teśluk E., Osowiecka K., Rucińska M., Czeremszyńska B., Gliński K., Kępka L. Wpływ badania PET-CT na wynik radykalnej radioterapii skojarzonej z chemioterapią u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. IV Kongres Onkologii Polskiej, Łódź, 12-15 października 2016. Nowotwory of Journal of Oncology 2016; 66 (Suppl. 2): ID: 2005-69.
 10. Gliński K., Wasilewska-Teśluk E., Cieślak-Żerańska E., Czeremszyńska B., Rucińska M., Strzelecka M., Komosińska K., Ounap-Karnak A., Kępka L. Przyspieszona, hipofrakcjonowana radioterapia skojarzona z jednoczasową pełnodawkową chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania klinicznego: wstępna ocena toksyczności w badaniu I/II fazy. IV Kongres Onkologii Polskiej, Łódź, 12-15 października 2016. Nowotwory of Journal of Oncology 2016; 66 (Suppl. 2): ID: 1835-100.