CENTRALNA STERYLIZATORNIA

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Centralna Sterylizatornia jest pracownią istniejąca w strukturach SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie od 1945 roku. W 1998 rozpoczęła swoja działalność jako samodzielna komórka. Obecnie Centralna Sterylizatornia jest jednostką usługową, w której odbywają się czynności pozwalające zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych, jakie wynika ze stosowania nowoczesnych technik operacyjnych w procesie leczenia pacjentów . Dzięki sprawnej organizacji pracy i zaangażowaniu wysoko wyspecjalizowanego personelu oraz wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni w nowoczesne urządzenia do dekontaminacji , działania te przebiegają profesjonalnie i zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz bardzo wysokimi standardami dekontaminacji sprzętu medycznego.

Kontakt: