KOŁA NAUKOWE

KOŁA NAUKOWE


Koła Naukowe działające przy klinikach i oddziałach SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie:

  • Koło Naukowe Immunoonkologii pod opieką naukową dr n. med. Dawida Sigorskiego, działające przy Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii
  • Studenckie Koło Urologiczne pod opieką naukową dr. n. med. Macieja Przudzika, działające przy Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej