EWA WASILEWSKA-TEŚLUK

dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk


 1. Wyniki pooperacyjnej radioterapii u 131 chorych na gąbczaka wielopostaciowego mózgu L. Kępka, J. Fijuth, E. Wasilewska-Teśluk, C. Leszczyk „Nowotwory- Journal of Oncology” 2000; 50(5): 469-473
 2.  Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym A. Niwińska, T. Pieńkowski, M. Tacikowska, Z. Miśkiewicz, P. Stelmaszczyk, E. Wasilewska-Teśluk” Nowotwory- Journal of Oncology” 2002 vol.2 nr 1;25-32
 3. Przerzuty do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego. Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych Z.Szutkowski, A. Kawecki, E.Wasilewska-Teśluk, E.Kraszewska, Otolaryngologia Polska- Polish Journal of Otolaryngology, 2003 LVII,6; 861-866
 4. Zmiany kostne w Histiocytozie komórek Langerhansa- opis przypadku i przegląd piśmiennictwa rokowniczych E.Wasilewska-Teśluk, Z.Szutkowski, A. Kawecki “Nowotwory- Journal of Oncology” 2003 vol. 53 nr 2; 36-39
 5. Leczenie chirurgiczne czy zachowawcze- aktualne pytanie w radykalnym leczeniu raka krtani Ewa Wasilewska-Teśluk „Współczesna Onkologia -Contemporary Oncology” 2004 vol.8:5 255-258
 6. Ocena wpływu stężenia hemoglobiny na wyniki radykalnego leczenia napromienianiem chorych na raka ustnej części gardła   Z.Szutkowski, A. Kawecki, E.Wasilewska-Teśluk, A. Hliniak, E.Kraszewska, Otolaryngologia Polska- Polish Journal of Otolaryngology” 2004, 58; 5; 941-948
 7. Analiza wyników leczenia i przyczyn niepowodzeń u chorych na raka zatok obocznych nosa   Z.Szutkowski, A. Kawecki, E.Wasilewska-Teśluk, E.Kraszewska Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2004;9(S2):310-11
 8. Wyniki leczenia chorych na raka zatok obocznych nosa. Analiza czynników prognostycznych Z.Szutkowski, A. Kawecki, E.Wasilewska-Teśluk, E.Kraszewska Otolaryngologia Polska- Polish Journal of Otolaryngology 2008;1;37-44
 9. Sergiusz Nawrocki, Maciej Krzakowski, Ewa Wasilewska-Tesluk, Dariusz Kowalski, Monika Rucińska, Rafał Dziadziuszko, Aleksander Sowa. Concurrent chemotherapy and short course radiotherapy in stage IIIA-IIIB non-small cell lung cancer patients not eligible for radical treatment – results of a randomized phase II study, Journal of Thoracic Oncology 2010; 5; 1255-1262
 10. Plakat „Concurrent chemotherapy and short course radiotherapy in stage IIIA-IIIB non-small cell lung cancer patients not eligible for radical treatment” światowy zjazd raka płuca 2009 r San Francisco
 11. Mitchell P, Thatcher N, Socinski MA, Wasilewska-Tesluk E, Horwood K, Szczesna A, Martín C, Ragulin Y, Zukin M, Helwig C1, Falk M, Butts C, Shepherd FA. Tecemotide in unresectable stage III non-small-cell lung cancer in the phase III START study: updated overall survival and biomarker analyses. Ann Oncol. 2015 Jun;26(6):1134-42. doi: 10.1093/annonc/mdv104. Epub 2015 Feb 26.
 12. Gliński K., Wasilewska-Teśluk E., Rucińska M., Cieślak-Żerańska E. Clinical outcome and toxicity of 3D-conformal radiotherapy combined with chemotherapy based on the Intergruop SWOG 9008/INT0116 study protocol for gastric cancer JBUON 2015; 20(2): 428-437
 13. Szeszko B., Wasilewska-Teśluk E., M. Rucińska., Osowiecka K., Smoking during Radiotherapy for Head and Neck Cancer and Acute Mucosal Reaction Rep Pract Oncol Radiother. 2015 Jul-Aug; 20(4): 299–304.
 14. Piotr Rutkowski, Katarzyna Kozak, Jacek Mackiewicz, Krzysztof Krzemieniecki, Sergiusz Nawrocki, Ewa Wasilewska-Teśluk, Łukasz Kwinta, Piotr Wysocki, Hanna Koseła-Paterczyk, Tomasz Świtaj The outcomes of Polish patients with advanced BRAF-positive melanoma treated with vemurafenib in a safety clinical trial Współczesna Onkologia Tom/nr:4/19Rok:2015 Strony:280-283
 15. Sequencing postoperative radiotherapy and adjuvant chemotherapy in non-small cell lung cancer: unanswered questions on the not evidence-based approach Lucyna Kepka, Joanna Socha, Monika Rucinska, Ewa Wasilewska-Tesluk, Katarzyna Komosinska Journal of Thoracic Disease Vol 8, No 7 (July 2016) 1381-85
 16. Clinical target volume in postoperative radiotherapy for gastric cancer: identification of major difficulties and controversies. Socha J, Wołąkiewicz G, Wasilewska-Teśluk E, Janiga P, Kondraciuk T, Majewska A, Olearski K, Kępka L Clin Transl Oncol. 2016 May;18(5):480-8 doi: 10.1007/s12094-015-1396-6. Epub 2015 Aug 27.
 17. Stereotactic radiotherapy of the tumor bed compared to whole brain radiotherapy after surgery of single brain metastasis: Results from a randomized trial” Lucyna Kepka , Dobromira Tyc-Szczepaniak , Krzysztof Bujko , Marta Olszyna-Serementa Wojciech Michalski , Arkadiusz Sprawka, Berenika Trabska-Kluch, Katarzyna Komosinska ,Ewa Wasilewska-Tesluk, Beata Czeremszynska Radiotherapy and Oncology 121 (2016) 217–224
 18. Long-course preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3 rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study
  B. Ciseł, L. Pietrzak, W. Michalski, L. Wyrwicz, A. Rutkowski, E. Kosakowska, A. Cencelewicz,M. Spałek, W. Polkowski1, M. Jankiewicz, R. Styli_nski7, M. Be˛benek8, B. Kapturkiewicz8, A. Maciejczyk, J. Sadowski1, J. Zygulska, W. Zegarski, M. Jankowski, M. Las-Jankowska, Z. Toczko, U. _ Zelazowska-Omiotek15, L. Ke˛pka16, J. Socha, E. Wasilewska-Tesluk, W. Markiewicz2, J. Kładny, A. Majewski, W. Kapuściński, R. Suwiński & K. Bujko, for the Polish Colorectal Study Group, Annals of Oncology 0: 1–6, 2019, doi:10.1093/annonc/mdz186 Published online 13 June 2019
 19. Accelerated hypofractionated radiotherapy with concurrent full dose chemotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer: A phase I/II study, Radiotherapy and Oncology2020, Apr 24;148:174-180. doi: 10.1016/j.radonc.2020.04.033., Krzysztof Glinski, Joanna Socha, Ewa Wasilewska-Teśluk […], Lucyna Kepka
 20. Postoperative radio-chemotherapy for rectal cancer: a retrospective analysis from a tertiary referral hospital, , Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Volume 25, Issue 4, July–August 2020, Pages 612-618, Ewa Wasilewska-Teśluk, Monika Rucińska, Karolina Osowiecka […] Lucyna Kępka