Przejdź do treści strony

MACIEJ BIERNACKI

dr n. med. Maciej Biernacki


Dorobek naukowy

Prace oryginalne:

 1. Biernacki M., Bigda J., Jankowski K., Woźniak M., Śledziński Z. Increased serum levels of markers of oxidative stress during kidney transplantation. Transplant. Proc. 2002; 34(2):544-545
 2. Śmietański M., Biernacki M., Śmietańska I., Witkowski P., Śledziński Z. Wartość znieczulenia miejscowego w operacyjnym leczeniu przepuklin pachwinowych metodami beznapięciowymi Lichtensteina, mesh-plug Gilberta-Rutkowa i z zastosowaniem siatki Prolene Hernia System Ann. Acad. Med. Gedan., 2000, 30, supl. 6, 106-113
 3. Pirski M.I., Chamienia A., Śledziński Z., Rutkowski B., Suchorzewska J., Stępiński J., Zadrożny D., Zdrojewski Z., Wołyniec W., Łukiański M., Drączkowski T., Michalski G., Witkowski P., Buczek E., Augustyn M., Bigda J., Olędzki M., Biernacki M., Moszkowska G., Zamorska B. Pierwszy rodzinny przeszczep nerki w Akademii Medycznej w Gdańsku Ann. Acad. Med. Gedan., 2000, 30, 37-44
 4. .Biernacki M., Słomińska E., Śledziński Z.: Wewnątrznerkowa perfuzja płynem UW a stan energetyczny nerki szczura. Pamiętnik 60 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2001, Tom I, 358 – 362. Wydawnictwo Polskiego Przeglądu Chirurgicznego/pod red. P. Andziaka i W. Noszczyka
 5. Biernacki M., Bigda J., Jankowski K., Woźniak M., Śledziński Z.: Wpływ reperfuzji nerki na procesy wolnorodnikowe u chorych poddanych przeszczepowi. Pamiętnik 60 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2001, Tom I, 351- 355. Wydawnictwo Polskiego Przeglądu Chirurgicznego/pod red. P. Andziaka i W. Noszczyka
 6. Schlichtholz B., Turyn J., Goyke E., Biernacki M., Jaśkiewicz K., Śledziński Z.: Enhanced citrate synthase activity in human pancreatic cancer. Pancreas 2005, vol. 30, nr 2, s. 99-104
 7. .Śmietański M., Jankowski K., Łukiański M., Biernacki M., Matecki A., Śledziński Z.: Stężenie tkankowe piperacyliny i tazobactamu sodowego w martwiczej tkance trzustkowej – model zwierzęcy. Zakażenia 2006, 3, s. 43-46
 8. Biernacki M., M., Tenderenda M., Michalak M.: Zabiegi termoablacji w ośrodku olsztyńskim – doniesienie wstępne. Rocznik Medyczny 2007, t. XIV,v. 1, s. 29-33.

Rozprawa doktorska:
Tytuł: Wpływ niedokrwienia na stan energetyczny komórek przeszczepionej nerki.

Gdańsk 2004r.

Promotor : prof. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI

Pozycje ksiązkowe:

 1. Biernacki M.: Gacyk Wojciech (1940-1997). Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku. Praca zbiorowa pod red. Z. Machalińskiego s. 34-38. – Bibliogr. 6 poz. Prace Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna ; t. 1

Doniesienia zawodowe:

 1. Biernacki M., Śmietański M., Śmietańska I., Witkowski P., Śledziński Z.:
  Local anestesia in operative treatment of groin hernias by tension-free methods.
  Hernia vol.5, supl.1, June 2001,S54
 2. Biernacki M., Bigda J., Jankowski J., Woźniak M., Śledziński Z.:
  Serum level of oxidative stress markers during renal transplantation.
  Free Radical Biology & Medicine. 2002, Vol. 33, suppl 1, ab. 282
 3. Biernacki M., Jankowski K., Woźniak M., Śledziński Z.:
  Correlation of serum level of oxidative stress markers with ischemia time during renal transplantation.
  Acta Biochimica Polonica. 2003, Vol. 50, suppl. 1/2003, ab. 424.
 4. Michalski G., Bigda J., Biernacki M., Śledziński Z.:
  Ewolucja podejścia do chirurgicznego leczenia guzów krwawniczych na podstawie 5 – letniego doświadczenia w I Katedrze i Klinice Chirurgii AM w Gdańsku.
  III Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Łódź 2000 r.
 5. Śmietański M., Biernacki M., Śledziński Z.:
  Wartość znieczulenia miejscowego w operacyjnym leczeniu przepuklin pachwinowych metodami beznapięciowymi. – Konferencja naukowo-szkoleniowa:
  Współczesne metody leczenia przepukliny pachwiny – Gdańsk 2000r.
 6. Śmietański M., Witkowski P., Biernacki M., Śledziński Z.:
  Porównanie wczesnych wyników leczenia przepuklin pachwiny metodami Lichtensteina i mesh-plug (Gilberta-Rutkowa)-badanie prospektywne, randomizowane typu „podwójnie ślepa próba”. – Konferencja naukowo-szkoleniowa:
  Współczesne metody leczenia przepukliny pachwiny – Gdańsk 2000r.
 7. Pirski M.I., Biernacki M., Śmietański M., Witkowski P., Śledziński Z.:
  Leczenie przepuklin pachwinowych z użyciem siatki Prolen Hernia System (PHS). – Konferencja naukowo-szkoleniowa:
  Współczesne metody leczenia przepukliny pachwiny – Gdańsk 2000 r.
 8. Biernacki M., Słomińska E., Śledziński Z.:
  Wpływ przechowywania nerki na stan energetyczny komórek tego narządu.
  V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. – Mikołajki 2001 r. ab. 40
 9. Biernacki M., Bigda J., Jankowski K., Woźniak M., Śledziński Z.:
  Analiza parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów poddanych transplantacji nerki.
  V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. – Mikołajki 2001 r. ab. 52
 10. Bigda J., Biernacki M., Adamonis W., Drączkowski T., Łukiański M., Śledziński Z.:
  Tumor Necrosis Factor (TNF) and Lymphotoxin- (LT ) polymorphism in pancreatic cancer. IHPBA 2002, Ateny.
 11. . Drączkowski T., Olędzki M., Bigda J., Łukiański M., Pirski M.I.,Biernacki M., Śledziński Z.:
  Pancreatic resection in chronic pancreatitis. IHPBA 2002, Ateny.
 12. .Detlaff-Pokora, W. Adamonis, Biernacki M., Z. Śledziński, B. Schlichtholz:
  Aktywność telomerazy a ekspresja katalitycznej podjednostki fosfatazy białek 2A (PP2A).
  XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 2002, abstract book IV-P-30
 13. Biernacki M., Kopiejć A., Nowikowska A., Jankowski K., Rutkowski B., Dębska-Ślizień A., Korejwo G., Śledziński Z.:
  Korelacja długości ciepłego i zimnego niedokrwienia z parametrami wydolności nerki po przeszczepie.
  VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – Jachranka 2003 r.
 14. Pirski M.I., Zadrożny D., Michalski G., Biernacki M., Łukasiewicz J., Śledziński Z.:
  Anomalie tętnic nerkowych a funkcja przeszczepu nerki.
  VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – Jachranka 2003 r.
 15. Pirski M.I., Zadrożny D., Michalski G., Biernacki M., Łukasiewicz J., Śledziński Z.:
  Powikłania chirurgiczne po przeszczepie nerki u chorych z zaawansowaną miażdżycą naczyń.
  VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – Jachranka 2003 r.
 16. .Biernacki M., Jankowski K., Woźniak M., Śledziński Z.:
  Correlation between cold and warm ischemia and oxidative markers during renal transplantation.
  7th Congress International Society for Organ Donation and Procurement – Warszawa listopad 2003.
 17. Michalski G.,Biernacki M., Bigda J., Święcka E., Pirski M., Śledziński Z.:
  Wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą staplerową sposobem Longo.
  Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich pod red. Z. Grucy – Gdańsk 2003 r., s. 234.
 18. Biernacki M., Jankowski K., Kopiejć A., Woźniak M., Śledziński Z.:
  Porównanie natężenia stresu oksydacyjnego u pacjentów, którzy otrzymali nerkę od wspólnego dawcy.
  Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich pod red. Z. Grucy – Gdańsk 2003 r., s. 10.
 19. Biernacki M., Jankowski K., Kopiejć A., Nowikowska A., Rutkowski B., Dębska-Ślizień A., Korejwo G., Śledziński Z.:
  Porównanie parametrów wydolności nerki po przeszczepie u pacjentów, którzy otrzymali nerkę od wspólnego dawcy.
  Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich pod red. Z. Grucy – Gdańsk 2003 r., s. 106.
 20. Rojek Ł., Michalski G., Bigda J., Biernacki M., Święcka E., Lewandowski L.:Biernacki M. Stapler mucosectomy (LONGO technique) in haemorrhoidal disease. – 10th International Students’ Scientific Conference – Gdańsk 2002 r.
 21. Biernacki M., Bigda J., Jankowski K., Woźniak M., Śledziński Z.:
  Serum levels of oxidative stress markers during renal transplantation – Free Radic. Biol. Med. 2002, vol. 33, suppl. 1, s. S109
  XIth Meeting of the Society for Free Radical Research International, July 16-20, 2002, René  Descartes University, Paris, France
 22. Biernacki M., Jankowski K., Woźniak M., Znaniecki Ł., Śledziński Z.:
  Oxidative stress markers elevation: effect of renal transplantation, not ischemia? Free Rad. Biol. Med. – 2004, vol. 37, suppl. 1, s. S139.
  11th Annual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine, St. Thomas, Virgin Islands, USA, November 17-21, 2004.
 23. Bigda J.,Biernacki M., Puzdrowski W., Kostro J., Łukiański M., Śledziński Z.:
  Lymphotoxin-alfa and tumor necrosis factor polymorphism in pancreatic cancer.
  Pancreatology 2004, vol. 4, nr 2, s. 150. 36th European Pancreatic Club (EPC) Meeting, Padova, Italy, June 23-26, 2004
 24. Czarzasty W.,Biernacki M., Staniuk T., Chybicki J.:
  Quality of life in patients who underwent STRAM mucosectomy: own experience.
  1st International Congress of the European Academy of Surgical Sciences, Gdańsk 15-17 September 2004. – s.44
 25. Śmietański M., Jankowski K.,Biernacki M., Matecki A., Łukiański M., Śledziński Z.:
  Stężenie tkankowe Piperacylliny i Tazobactamu sodowego w ostrej martwicy trzustki: model zwierzęcy.
  Międzynarodowe Dni Trzustkowe, Ustroń, 23-25 września 2004: materiały zjazdowe – s. 16.

Recenzje prac dla Nephrology Dialysis Tranplantation:

 1. „Vacuum-assisted closure device in the management of wound infectionfollowing renal transplantation” – 2003r.
 2. „Succesful renal transplantation in right iliac fossa two years after serious deep venous thrombosis in a patient with systemic lupus erythematosus” – 2004r.
 3. „Incidental living donor nephrectomy – a unique expansion of the donor pool” – 2004r.
 4. „Effect of Nitric Oxide Donor on Endogenous Endothelin-1 Expression in Renal Ischemia-Reperfusion Injury” – 2004r.
 5. „Robotic-assisted laparoscopic and open live donor nephrectomy: a comparison of donor morbidity and renal allograft outcomes” – 2005r.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter