MACIEJ MICHALAK

dr n. med. Maciej Michalak


Publikacje w czasopismach naukowych

 1. M.Michalak, R.Pacho, B.Pruszyński, R.Paluszkiewicz, P.Hevelke, M.Krawczyk. Ocena przedoperacyjna parametrów objętościowych wątroby u dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej. Pol J Radiol,2002;67(3):31-35.
 2. M.Michalak, R.Pacho, B.Pruszyński, R.Paluszkiewicz, P.Hevelke, M.Krawczyk. Ocena pooperacyjna parametrów objętościowych wątroby u dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej. Pol J Radiol,2002;67(3):36-40.
 3. M.Krawczyk, R.Paluszkiewicz, K.Zieniewicz, R.Pacho, I.Grzelak, P.Hevelke, C.Kosiński, A.Paczkowska, E.Leowska, M.Michalak, P.Kaliciński, J.Pawłowska. Zmiany w wolumetrii wątroby po pobraniu II i III segmentu. Pol Przeg Chir,2002(75);1:28-35.
 4. Pacho R, M.Michalak, Gola M, Andrzejewska M, Tomografia komputerowa wątroby.Terapia,2003;6(2):9-14.
 5. Krawczyk M, Paluszkiewicz R, Pacho R, Hevelke P, Zieniewicz K, Grzelak I, Najnigier B, Koniński C, Paczkowska A, Michalak M, Leowska E, Kaliciński P, Kamiński A, Pawłowska J. Liver regeneration in living-related donors after harvesting of liver segments II and III or II,III and IV.HPB,2003;5(3):146-151.
 6. J.Reymond, E.Burska, M.Podsiadło, M.Michalak. Ektopowe położenie tkanki gruczołów ślinowych na podstawie piśmiennictwa-opis przypadku. Czas Stomat,2004,LVII,4:270-274.
 7. J.Reymond, M.Podsiadło, M.Michalak, M.Linda. Rana postrzałowa twarzy z tzw.”bliskiego przyłożenia”-opis przypadku. Czas Stomat,2004,LVII,6:270-274.
 8. J.Reymond, E.Burska, M.Podsiadło, M.Michalak, M.Linda. Stwardniejące zapalenie kości żuchwy typu Garre-opis przypadku. Nowa Stomat,2004,29(3):114-116.
 9. M.Kiraga, R.Kiraga, M.Michalak. Zator tętnicy śledzionowej-rzadkie powikłanie posocznicy meningokokowej. Ultrasonografia,2004,18:80-82.
 10. A.Cieszanowski, A.Wojciechowski, R.Pacho, J.Gołębiewski, P.Palczewski, M. Jaworski, M.Michalak, B.Pruszyński. Computed tomography of the whole bowel in patients suspected of Crohn ’s disease. Preliminary report – assessment of examination technique and image quality. Pol J Radiol,2004;69(4):12-18.
 11. M.Michalak, M.Huba, M.Kiraga, P.Słyk. Giant splenic artery pseudoaneurysm. Pol J Radiol,2005; 70(3):99-102
 12. A.Ghanim, M.Michalak. Uwagi na temat diagnostyki pacjentów po przebytym urazie głowy. Rad Rocz Lek,2000;5:80-83
 13. Pacho R, Zdunek P, Michalak M, Kazbieruk M, Palczewski P, Grabowska L, Elwertowski M. Znaczenie badań obrazowych w rozpoznawaniu zakażeń grzybiczych u chorych z niewydolnym układem odpornościowym. Zakażenia,2005; 5(5):41-56
 14. Pacho R, Andrzejewska M, Palczewski P, Pacho S, Michalak M. Zmiany ogniskowe w wątrobie. Med Sci Rev-Hepatol, 2006;6:78-87
 15. Reymont J, Wyskiel M, Podsiadło M, Kępa A, Michalak M. Leczenie urazów górnego masywu twarzy (gmt) w materiale oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Rad Rocz Lek,2005;10:54-58
 16. Reymont J, Wyskiel M, Podsiadło M, Michalak M. Złamania żuchwy w materiale oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej w Radomiu w latach 2000-2004. Rad Rocz Lek,2005;10:59-64
 17. Michalak M, R.Pacho, R.Paluszkiewicz, K.Zieniewicz, P.Hevelke, M.Krawczyk. Diagnostyka obrazowa w ocenie przed- i pooperacyjnej wątroby żywych dawców spokrewnionych. MedScienRev-Hepatologia, 2007;7(0)80-84

Prezentacje i doniesienia zjazdowe

 1. Michalak M, Pacho R, Pruszyński B, Krawczyk M. CT evaluation of lesions in liver segment IV in the family donors after resection of segments II+III of the left liver lobe. European Congress of Radiology/March 7-11,2003/Vienna. Eur J Radiol, 2003;13(Suppl 1):331-332.
 2. Michalak M, Pacho R, Hevelke P, Paluszkiewicz R R Zieniewicz K Krawczyk M Liver regeneration after harvesting of the lateral segments of the left lobe for living donor liver transplantation in CT. RSNA 2005/27.11-02.12.2005/Chicago. Abstract book, pp.256
 3. Pacho R, Michalak M, Maćkowski P, Andrzejewska M, Zieniewicz K, Michałowicz B, Pawlak J. Imaging diagnosis of hepatovascular diseases. 6th Scientific Conference of PASL/May 22-24,2003/. Med Sci Monit,2003;9(Suppl 2):48-51.
 4. Pacho R, Grabowska-Derlatka L, Małkowski P, Pawlak M, Michałowicz B, Gola M, Michalak M. Correlation between the presence of spontaneous spleno-renal shunt and the frequency of variceal bleeding in patients with hepatic cirrhosis. Hepato-Gastroenterology,2002;49(Suppl 2).
 5. Michalak M, Pacho R, Palczewski P, Hevelke P, Paluszkiewicz R, Zieniewicz K, Nyckowski P, Krawczyk M. Viewing related liver donors after partial or complete harvesting in distant observation.7th Scientific Conference of PASL/Jun 5 th -7 th,2005/ E&C Hepatology, 2005:1(2):15.
 6. Michalak M, Pacho R, Huba M, Palczewski P, Bakoń L, Hevelke P, Zieniewicz K, Krawczyk M. Spectrum of ct findings associated with spontaneous primary hepatic tumor rupture. E&C Hepatology, 2006: 2(2): 24-25
 7. Michalak M, K. Gamecka-Stanisławek, E. Łasińska, W.Wojtyra-Michalak. Zwapnienia heterotopowe w następstwie urazów rdzenia w obrazie spiralnej tomografii komputerowej. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Post Rehab,2004(18);2:26.
 8. Michalak M. Przeszczepy wątroby. Diagnostyka obrazowa przed i po zabiegu. Szkoła Radiologii PLTR/Kielce, 3-4.10.2003/
 9. Pacho R, Michalak M. Diagnostyka guzów pola trzustkowo-dwunastniczego. X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii /Lublin,13-15.06.2002/
 10. Michalak M, Pacho R. Rola TK w obrazowaniu wątroby u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu i po przeszczepie. Forum Diagnostyczne TK/Piaski k. Ruciane Nida,22-23.10.2004/
 11. Michalak M, Pacho R. Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej w przed- i pooperacyjnej ocenie wątroby żywych dawców spokrewnionych. VI Forum diagnostyczne TK, Kazimierz Wielki /6-7.05.2005/
 12. Michalak M. Znaczenie metod obrazowych w diagnostyce grzybic układowych. Sesja naukowo-szkoleniowa. Białystok/26.11.2004/
 13. Michalak M, Matuszewski W. Diagnostyka zatok obocznych nosa w badaniu TK. Forum diagnostyczne TK, Kazimierz Wielki /9-10.06.2000/
 14. Pacho R, Michalak M, Hevelke P, Grodzicki M, Krawczyk M, Paluszkiewicz R, Pruszyński B. Ocena przedoperacyjna wątroby u dawców spokrewnionych przy pomocy spiralnej tomografii komputerowej. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin/6-9.06.2001/
 15. Pacho R, Michalak M, Hevelke P, Grodzicki M, Krawczyk M, Paluszkiewicz R, Pruszyński B. Ocena pooperacyjna wątroby u dawców spokrewnionych przy pomocy spiralnej tomografii komputerowej. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin/6-9.06.2001/
 16. Pacho R, Michalak M. Rak wątrobowokomórkowy – rozpoznanie obrazowe. 61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Gdańsk /17-20.09.2003/
 17. Pacho R, Michalak M. Zmiany naczyniowe w przebiegu chorób wątroby uwidocznione przy pomocy wielorzędowej TK. IX Szkoła Rezonansu. Wisła/06-10.2005/
 18. Michalak M, Pacho R, Grabowska L, Andrzejewska M. Pęknięta wątroba- obraz TK. IV Lubelsko-Warszawskie Jesienne Sympozjum Radiologiczne, Nałęczów /29-30.09.2006/
 19. Reymond J, Osuch-Wójcikiewicz E, Podsiadło M, Michalak M. Przerzuty nowotworowe do żuchwy i szczęki- opis trzech przypadków. XI Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii, sesja plakatowa, Gdańsk /8-10.09.2005/
 20. Michalak M, Reymond J, Podsiadło M. Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej i metod obróbki wtórnej (3D) w planowaniu rekonstrukcji dna oczodołu po przebytych złamaniach „blok out”. XXXVII Polish Congress of Radiology /sesja plakatowa/.Pol J Radiol Suppl,2004;1:222.
 21. Michalak M. Anatomia wątroby – segmenty, układ naczyniowy, drogi żółciowe. Szkoła Radiologii PLTR/Kielce, 23-24.03.2007/
 22. Michalak M, R.Pacho, P.Hevelke, K.Zieniewicz, R.Paluszkiewicz, M.Krawczyk. Przedoperacyjna i pooperacyjna ocena wątroby dawców spokrewnionych w spiralnej 16-rządowej tomografii komputerowej w 3 letnich doświadczeniach własnych.

XXXVIII Polish Congress of Radiology.Pol J Radiol Suppl,2007; 72(sup1): 53-53

 1. Michalak M, R.Pacho, S.Kozak, J.Pedowski. Guz stromalny jelita czczego jako przyczyna „ostrego brzucha”. XXXVIII Polish Congress of Radiology/sesja plakatowa/.Pol J Radiol Suppl,2007; 72(sup1): 83-83
 2. R.Pacho, Michalak M. Kwalifikacja do przesczepienia wątroby i do przeszczepienia od dawców spokrewnionych. XXXVIII Polish Congress of Radiology.Pol J Radiol Suppl,2007; 72(sup1): 143-144