Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Oddział Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 10 lat. Rocznie w Oddziale leczonych jest około 3500 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Oddział dysponuje 38 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV. W Oddziale pracuje 9 lekarzy spośród których 5 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 6 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej, 2 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej, a 1 lekarz posiada specjalizację w zakresie urologii. Opiekę pielęgniarską zapewnia doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pielęgniarek.

Działalność kliniczna oddziału skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej i urologii:

  • nowotwory piersi – dużą uwagę przywiązuje się do leczenia oszczędzającego gruczołu piersiowego w przypadku raka piersi;
  • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego i przełyku;
  • nowotwory tkanek miękkich, gruczołów dokrewnych, skóry (w tym czerniaki), a także guzy ślinianek, wargi dolnej, nosa i małżowiny usznej;
  • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, jąder i prącia;
  • nowotwory tarczycy i nadnercza;
  • przepukliny brzuszne – ze szczególnym uwzględnieniem przepuklin brzusznych pooperacyjnych;
  • zastosowanie pełnoprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego pacjentów niedożywionych i wyniszczonych przez chorobę nowotworową;
  • profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Oddział dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma umożliwiającym przeprowadzanie tzw. biopsji węzła chłonnego wartowniczego w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi. W ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej jest wykonywany pełen zakres procedur w zakresie endoskopowej diagnostyki i leczenia zmian w zakresie układu pokarmowego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Lekarze pracujący w Oddziale Chirurgii Onkologicznej biorą czynny udział w kształceniu studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Oddziale staże naukowe odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i radioterapii. Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia studiów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej. Na terenie Oddziału szkoleni są indywidualnie chirurdzy ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.

Od czasu powstania Oddziału zespół lekarski opublikował i przedstawił na zjazdach kilkadziesiąt prac naukowych. Artykuły naukowe zostały opublikowane zarówno w polskich jak i znanych zagranicznych czasopismach medycznych.

Lekarze z Oddziału Chirurgii Onkologicznej ściśle współpracują naukowo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie.

Obecnie w Oddziale Chirurgii Onkologicznej prowadzone są nowatorskie badania naukowe w zakresie raka piersi, raka jelita grubego, raka żołądka i raka nerki.

Lekarze z Oddziału przyjmują w Poradni Chirurgii Onkologicznej, gdzie wykonywana jest pełna diagnostyka, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole i badania po leczeniu operacyjnym oraz badania okresowe.

Lekarz kierujący oddziałem
dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Elżbieta Grzeszczak

Kontakt:

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter