Przejdź do treści strony

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Klinika Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Rocznie w Klinice leczonych jest około 3500 pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Klinika dysponuje 38 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV.

W Klinice pracuje 9 lekarzy z których 7 posiada specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej a dwóch kolejnych jest w trakcie jej zdobywania po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. Spośród personelu lekarskiego dwóch posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych zaś kolejnych dwoje posiada tytuł doktora nauk medycznych.

Opiekę pielęgniarską zapewnia doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pielęgniarek.

Działalność Kliniki skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii onkologicznej i ogólnej:

 • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • raka trzustki
  • pierwotnych i przerzutowych nowotworów wątroby
  • raka jelita grubego
  • raka żołądka
 • nowotwory tkanek miękkich i skóry (w tym czerniaki)
 • nowotwory tarczycy i nadnercza

We współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopową w Klinice i powiązanej z nią Poradni Chirurgii Onkologicznej jest możliwa wszechstronna diagnostyka stanów podejrzanych o rozrost nowotworowy w tym biopsje pod kontrolą USG lub TK. Diagnostyka prowadzona jest zgodnie z zasadami karty DILO, co oznacza, iż czas potrzebny na jej ukończenie nie przekracza kilku tygodni i nie wymaga zwykle pobytu szpitalnego.

Leczenie w ramach Kliniki opiera się na uznanych standardach postępowania. Kwalifikacja do operacji odbywa się rutynowo w ramach wielospecjalistycznego konsylium. W przypadku chorych niedożywionych i wyniszczonych przez chorobę nowotworową prowadzona jest terapia żywieniowa polegająca na zastosowaniu pełnoprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego. Prowadzona jest także i monitorowana profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Coraz większa część operacji, szczególnie w zakresie chirurgii jelita grubego i nadnerczy prowadzona jest metodą laparoskopową. W ostatnim czasie wprowadziliśmy laparoskopię do leczenia nowotworów żołądka i resekcji wątroby i trzustki. Klinika dysponuje możliwością leczenia przezskórnego w szczególności nowotworów wątroby (termoablacje, chemioembolizacje) – jest jednym z największych w Polsce ośrodków dysponujących tymi technikami. Dysponujemy również doświadczeniem w zakresie przezskórnych drenaży dróg żółciowych i zmian ropnych.

Doświadczenie związane z chirurgią raka jelita grubego powoduje, iż Klinika stara się obecnie o uznanie za zgodną ze standardami Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego (tzw. „colorectal unit”).

Klinika dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma umożliwiającym przeprowadzanie tzw. biopsji węzła chłonnego wartowniczego w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

W Klinice zatrudnionych jest dwóch profesorów nadzwyczajnych UWM. Prowadzona dydaktyka obejmuje nie tylko nauczanie chirurgii onkologicznej dla studentów polsko- i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM ale także kształcenie studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki.

W Klinice szkolenia odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologicznej, onkologii klinicznej i radioterapii. Klinika posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia kursów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej. Na terenie Kliniki szkoleni są indywidualnie chirurdzy ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych. Od czasu powstania Kliniki zespół lekarski opublikował i przedstawił na zjazdach kilkadziesiąt prac naukowych. Artykuły naukowe zostały opublikowane zarówno w polskich jak i znanych zagranicznych czasopismach medycznych.

Lekarze Kliniki przyjmują w Poradni Chirurgii Onkologicznej, gdzie wykonywana jest pełna diagnostyka, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole i badania po leczeniu operacyjnym oraz badania okresowe.

Dariusz Zadrożny

Lekarz kierujący kliniką
dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

Pielęgniarka Oddziałowa
Mariola Dymitrowicz

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter