Przejdź do treści strony

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Klinika Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 10 lat. Rocznie w Klinice leczonych jest około 3500 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Klinika dysponuje 38 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV. W Klinice pracuje 9 lekarzy spośród których 5 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 6 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej, 2 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej, a 1 lekarz posiada specjalizację w zakresie urologii. Opiekę pielęgniarską zapewnia doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pielęgniarek.

Działalność Kliniki skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej i urologii:

  • nowotwory piersi – dużą uwagę przywiązuje się do leczenia oszczędzającego gruczołu piersiowego w przypadku raka piersi;
  • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego i przełyku;
  • nowotwory tkanek miękkich, gruczołów dokrewnych, skóry (w tym czerniaki), a także guzy ślinianek, wargi dolnej, nosa i małżowiny usznej;
  • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, jąder i prącia;
  • nowotwory tarczycy i nadnercza;
  • przepukliny brzuszne – ze szczególnym uwzględnieniem przepuklin brzusznych pooperacyjnych;
  • zastosowanie pełnoprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego pacjentów niedożywionych i wyniszczonych przez chorobę nowotworową;
  • profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Klinika dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma umożliwiającym przeprowadzanie tzw. biopsji węzła chłonnego wartowniczego w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi. W ramach Kliniki jest wykonywany pełen zakres procedur w zakresie endoskopowej diagnostyki i leczenia zmian w zakresie układu pokarmowego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Lekarze pracujący w Klinice Chirurgii Onkologicznej biorą czynny udział w kształceniu studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Klinice staże naukowe odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i radioterapii. Klinika posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia studiów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej. Na terenie Kliniki szkoleni są indywidualnie chirurdzy ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.

Od czasu powstania Kliniki zespół lekarski opublikował i przedstawił na zjazdach kilkadziesiąt prac naukowych. Artykuły naukowe zostały opublikowane zarówno w polskich jak i znanych zagranicznych czasopismach medycznych.

Lekarze z Kliniki Chirurgii Onkologicznej ściśle współpracują naukowo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie.

Obecnie w Klinice Chirurgii Onkologicznej prowadzone są nowatorskie badania naukowe w zakresie raka piersi, raka jelita grubego, raka żołądka i raka nerki.

Lekarze Kliniki przyjmują w Poradni Chirurgii Onkologicznej, gdzie wykonywana jest pełna diagnostyka, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole i badania po leczeniu operacyjnym oraz badania okresowe.

Lekarz kierujący kliniką
dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Elżbieta Grzeszczak

Kontakt:

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter