Przejdź do treści strony

PORADNIE Z ZAKRESU ONKOLOGII

PORADNIE Z ZAKRESU ONKOLOGII


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Zgodnie z zaleceniami NFZ ,w godzinach pracy poradni świadczymy usługę Teleporady. Zadzwonimy do państwa w dniu zaplanowanej wizyty w godzinach pracy poradni. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na numer CALL CENTER – 89 539 81 00, 89 539 82 45, 89 539 84 18, 89 539 88 30


Pacjenci powinni mieć dowód osobisty oraz pełną dokumentację medyczną.

Uwaga! Skierowanie do lekarza wymagane jest w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej.

Prosimy zwrócić uwagę na czytelność skierowań do lekarzy specjalistów (pieczątki, rozpoznanie choroby, kod ICD10).
Ułatwi to bezproblemową rejestrację.

Pacjenci zarejestrowani od 1.01.2015 do poradni specjalistycznych zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Brak dostarczenia skierowania skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.” (Dostarczenie skierowania dotyczy pacjentów pierwszorazowych, oraz pacjentów, którzy nie kontynuowali leczenia w poradni przez okres 2 lat).


Przykładowe, poprawnie wypełnione skierowanie


Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter