Przejdź do treści strony

STRUKTURA LUDNOŚCI

STRUKTURA LUDNOŚCI


Liczba ludności oraz jej struktura uzależniona jest przede wszystkim od wielkości przyrostu naturalnego (nadwyżki urodzeń nad zgonami) oraz od wielkości ruchu migracyjnego.

Ludność Warmii i Mazur w końcu 2010 r. liczyła 1 427,2 tys., nieznacznie mniej (o 267 osób) niż w roku 2000. Mieszkańcy warmińsko‐mazurskiego stanowili 3,7% ludności kraju (12 miejsce wśród województw).

Charakterystycznym dla województwa warmińsko-mazurskiego zjawiskiem jest starzenie się populacji. Od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Zw zjawiskiem tym związana jest specyficzna struktura zachorowań i zgonów z powodu chorób przewlekłych tj. chorób układu krążenia, nowotworów, schorzeń układu oddechowego, pokarmowego i narządu ruchu.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter