Przejdź do treści strony

JADWIGA SNARSKA – KOMUNIKATY ZJAZDOWE

dr hab. med. Jadwiga Snarska


Wykaz dorobku naukowego – komunikaty zjazdowe

   1. Okulczyk J., Róg M., Śliwowski S., Snarska J.:
    Zwężenie odźwiernika jako wczesne powikłanie po oparzeniu kwasem siarkowym.
    II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Białystok 1981, 54.
   2. Dzienis H., Snarska J., Nowowiejski M.,
    Aktywność pepsyny żołądkowej w chorobie wrzodowej dwunastnicy leczonej przecięciem nerwów błędnych.
    LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich Łódź 1983, 225.
   3. Dzienis H., Puchalski Z., Snarska J., Nowowiejski M., Okulczyk J.:
    Wpływ przecięcia nerwów błędnych w chorobie wrzodowej dwunastnicy na wydzielanie i czynność proteolityczną pepsyny.
    LII Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Poznań 1984, 21 – 22.
   4. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Nowowiejski M.:
    Pepticzeskaja aktiwnost żeludocznonogo soka pri cholelitiazie żelcnych putiej leczonnoj operacjonno.
    II Nacjonalen Mladeżki Simpozjum po Chranienie, Gastroenterologia i Koremna Chirurgia, Sofia / Bułgaria / 1984, 35 -36.
   5. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Nowowiejski M.:
    Wydzielanie i aktywność peptyczna soku żołdkowego w przewlekłym zapaleniu trzustki.
    III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin 1985, 95 – 96.
   6. Dzienis H., Puchalski Z.,Snarska J.: Gastric mucosa and muscule tissue catecholamines related to acid and pepsin secretion in ulcer disease.
    International Sympozium ” Progress in the Pathophysiology and Treatment of Gastric and Duodenal Ulcers „. Felix / Romania / 1985, 97.
   7. Snarska J., Dzienis H., Puchalski Z.:
    Peptic activity of the gastric juice after vagotomy in surgery of duodenal ulcer.
    International Sypozium ” Progress in the Pathophysiology and Treatment of Gastric and Duodenal Ulcers”. Felix / Romania / 1985, 287.
   8. Snarska J., Dzienis H., Nowowiejski M., Puchalski Z.:
    Wydzielanie żołądkowe w przypadkach raka żołądka leczonego operacyjnie.
    Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej.
    Białystok AM 1986, 46.
   9. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Nowowiejski M.:
    Aktywność peptyczna soku żołądkowego w kamicy pęcherzyka żółciowego oraz w kamicy przewodowej.
    LIV Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice 1986, 69 – 70.
   10. Nowowiejski M., Dzienis H.,Snarska J., Puchalski Z.:
    Aktywność proteolityczna surowicy krwi i soku żołądkowego w chorobie wrzodowej żołądka leczonej operacyjnie.
    LIV Posiedzenie Naukowo -Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice 1986, 174 – 175.
   11. Puchalski Z., Dzienis H.,Snarska J.:
    Zachowanie się mediatorów układu adrenergicznego w błonie śluzowej i mięśniowej żołądka w rakach żołądka.
    55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa 1987, 83.
   12. Puchalski Z., Barczyk J., Fiedoruk J.,Snarska J.:
    Problemy chirurgiczne w cukrzycy.
    I Zjazd i 36 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Białystok 1987, 140 – 141.
   13. Zikas V.S., Babravicius J., Strjkajtis A., Puchalski Z.,Snarska J.:
    Diagnostika i leczenie abscessow podżeludocznoj żelezy.
    Respublikanskaja Naucznaja Konferencja ” Aktualnyje problemy ekspierymentalnoj i kliniczeskoj patologii.
    Kaunas / ZSRR / 1987, 245 – 247.
   14. Snarska J., Puchalski Z.:
    Czynność proteolityczna soku żołądkowego i ilościowe uwalnianie pepsyny we wczesnym i odległym okresie u chorych po operacyjnym leczeniu przedziurawionego wrzodu żołądka i dwunastnicy.
    II Sympozjum Naukowe Krajowego Nadzoru d/s Chirurgii. Gdynia 1988, 30.
   15. Puchalski Z., Dzienis H., Snarska J.:
    Proteolytic activity of gastric juice in chronic pancreatitis.
    10th World Congress Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae.
    Copenhagen /Denmark / 1988, 44.
   16. Puchalski Z.,Snarska J., Dzienis H.:
    Gastric secretion and peptic activity in cases malignant tumours of the pancreas.
    10th World Congress Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae.
    Copenhagen / Denmark / 1988, 44.
   17. Puchalski Z., Piotrowski Z., Sokołowski Z., Snarska J.:
    Martwicze zapalenie trzustki.
    II Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989, 161 – 164.
   18. Dzienis H., Puchalski Z., Snarska J.:
    Czynność wydzielnicza i ruchowa żołądka w okresie odległym po częściowym wycięciu z pozostawieniem odźwiernika w chorobie wrzodowej żołądka.
    II Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989, 245 – 262.
   19. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Orłowski K.:
    Aktywność peptyczna soku żołądkowego i wydzielanie kwasu solnego u chorych z wolem.
    II Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989, 1229.
   20. Puchalski Z., Piotrowski Z., Trochimowicz L., Snarska J.:
    Pancreatic abscess and pancreatic necrosis.
    3rd World Congress Association of HPB Surgery London 1990, 631.
   21. Puchalski Z., Snarska J., Dzienis H.:
    Gastric acid and pepsin secretion in patients with pancreatic carcinoma.
    3rd World Congress Association of HPB Surgery London 1990, 328.
   22. Orłowski K., Puchalski Z., Snarska J., Trochimowicz L.:
    Rozpoznanie i leczenie guzów trzustki.
    XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Łódź 1990, Endokrynologia Polska 1990, Tom 41, 110.
   23. Puchalski Z., Orłowski K.,Snarska J.: Diagnostic and clinical evaluation of pancreatic carcinoma.
    2nd International Gastro-Surgical Club Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists Athens 1990, Hepatogastroenterology 1990, Vol. 37, 210.
   24. Puchalski Z.,Snarska J., Dzienis H.:
    Peptic activity of gastric juice in the surgically treated cholelithiasis.
    2nd International Gastro-Surgical Club Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists Athens 1990, Hepatogastroenterology 1990, Vol.37, 316.
   25. Puchalski Z., Dzienis H., Snarska J.:
    Hydrochloric acid and pepsin secretion in patients with gastric cancer treated surgically.
    2nd International Gastro-Surgical Club Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists Athens 1990, Hepatogastroenterology 1990, Vol. 37, 430.
   26. Puchalski Z., Barczyk J., Snarska J.:
    Wyniki operacyjnego leczenia chorób nadnerczy.
    V Sympozjum Sekcji Endokrynologicznej PTE Gdańsk 1991. 34.
   27. Barczyk J., Snarska J., Puchalski Z.:
    Chirurgiczne leczenie wyspiaków trzustki w materiale własnym.
    V Sympozjum Sekcji Endokrynologicznej PTE Gdańsk1991, 28.
   28. Puchalski Z., Orłowski K., Ładny J.R., Snarska J.:
    Chirurgiczne leczenie powikłań ostrego zapalenia trzustki.
    I Światowy Kongres Polonii Medycznej Częstochowa 1991, 143.
   29. Puchalski Z., Ładny J.R.,Snarska J.:
    Diagnostic and clinical evaluation of pancreatic carcinoma.
    34th World Congress of Surgery of the ISS/SIC and 12th World Congress of CICD Stockholm / Sweden / 1991, 443.
   30. Okulczyk J., Puchalski Z., Dzienis H.,Snarska J.:
    Występowanie, umiejscowienie i wyniki leczenia ropni podprzeponowych w latach 1955 – 1990.
    55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Wrocław 1991, 107.
   31. Puchalski Z., Barczyk J.,Snarska J., Ładny J.R.:
    Early diagnosis and management of pancreatic necrosis and abscess.
    Second Symposium ” Surgery ” Tokyo /Japan / 1992, 8.
   32. Snarska J., Dzienis H., Puchalski Z., Barczyk J., Ładny J.R.:
    Somatostatyna w leczeniu przetok trzustkowych / doniesienie wstępne /.
    LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Białystok 1992, 87.
   33. Barczyk J.,Snarska J., Sokołowski Z., Puchalski Z.:
    Wyniki leczenia przetok trzustkowych.
    LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Białystok 1992, 87.
   34. Puchalski Z., Ładny J.R., Snarska J.:
    Necrotizing pancreatitis and pancreatic abscess – the diagnostic and therapeutic problem .
    II Congress Eurosurgery Bruksela 1992, VI.
   35. Puchalski Z., Snarska J., Barczyk J., Dadan J.:
    Results of conservative and surgical treatment of external pancreatic fistulas.
    International Surgical Week, 35th World Congress of International Society of Surgery Hong-Kong 1993, VIII, 819.
   36. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Okulczyk J., Trochimowicz L.:
    Surgical treatment of isolated nonparasitic liver cysts.
    International Surgical Week, 35th World Congress of International Society of Surgery Hong-Kong 1993, VIII, 784.
   37. Snarska J., Puchalski Z., Ładny J.R., Okulczyk J.:
    Resekcje anatomiczne wątroby w materiale własnym.
    56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin 1993,140.
   38. Ładny J.R., Dzienis H.,Snarska J., Puchalski Z.:
    Chirurgiczne leczenie zakażonej martwicy trzustki.
    57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin 1993, 378.
   39. Piotrowski Z., Barczyk J.,Snarska J., Dzienis H., Puchalski Z.:
    Zewnętrzne pourazowe przetoki trzustkowe leczone operacyjnie.
    56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin 1993, 590.
   40. Snarska J., Puchalski Z., Barczyk J., Dzienis H.:
    Somatostatin in the treatment of the external pancreatic fistula / EPF /.
    4th World Congress International Gastro-Surgical Club Madrid 1993, 172.
   41. Puchalski Z.,Snarska J., Barczyk J., Dadan J.:
    Surgical management of isolated nonparasitic liver cystis.
    4th World Congress International Gastro-Surgical Club Madrid 1993, 87.
   42. Czaban S., Puchalski Z., Malinowska L.,Snarska J.:
    Analiza wybranych parametrów wentylacji i utlenowania w czasie cholecystektomii laparoskopowych.
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich Kielce 1994, II – 4.
   43. Czaban S., Puchalski Z., Malinowska L.,Snarska J., Róg M.:
    Cholecystektomia laparoskopowa u pacjentów z podwyższonym stopniem ryzyka operacyjnego
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich Kielce 1994, II – 5.
   44. Snarska J., Róg M., Puchalski Z., Czaban S., Hady Razak H., Dadan J., Ładny J.R.:
    Powikłania pooperacyjne u chorych po cholecystektomii laparoskopowej.
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 1994, VII – 5.
   45. Róg M.,Snarska J., Hady Razak H., Ładny J.R., Puchalski Z.:
    Cholecystektomia laparoskopowa – stosowanie pojedynczych dawek Rocefiny
    / Hoffman-La Roche / w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń.
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 1994, VII – 6.
   46. Czaban S.,Snarska J., Puchalski Z., Malinowska L.:
    Czy cholecystektomia laparoskopowa jest bezpieczną metodą operacji u chorych ze współistniejącym wolem guzkowym w stanie eutyreozy.
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 1994, VII – 16.
   47. Czaban S., Puchalski Z., Malinowska L., Snarska J., Róg M.:
    Ciśnienie wewnątrzotrzewnowe a wybrane parametry hemodynamiki i mechaniki układu oddechowego podczas zabiegów laparoskopowych.
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 1994, II – 6.
   48. Czaban S., Puchalski Z., Malinowska L.,Snarska J., Róg M.:
    Powikłania śródoperacyjne podczas cholecystektomii laparoskopowych.
    III Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 1994, I – 19.
   49. Puchalski Z., Ładny J.R.,Snarska J., Orłowski K.:
    Abdominal sepsis in the course of severe pancreatitis.
    5th IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists Munich /BRL /
    1994, 348.
   50. Puchalski Z., Czaban S., Ładny J.R., Róg M.,Snarska J.:
    Evaluation of changes in circulatory and respiratory systems during laparoscopic cholecystectomy.
    International Sympozjum on New Trends in Endoscopic Surgery, Isreael 1994, 93.
   51. Puchalski Z., Ładny J.R., Barczyk J.,Snarska J.:
    Chronic pancreatitis – the diagnosis and surgical management.
    1 World Congresses of Gastroenterology Los Angeles – California / USA / 1994, 44M.
   52. Snarska J., Puchalski Z., Sokołowski Z., Szymczuk J.:
    Leczenie zmian guzowatych wątroby.
    I Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego – Postępy w leczeniu chorób wątroby. Szczecin 1995, 17.
   53. Róg M.,Snarska J., Dadan J., Puchalski Z.:
    Naczyniak łożyska pęcherzyka żółciowego przyczyną otwarcia jamy brzusznej.
    IV Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Lublin – Kazimierz nad Wisłą 1995, 23.
   54. Snarska J., Róg M., Hady Razak H., Kuźma J., Puchalski Z.:
    Kliniczna analiza powikłań po laparoskopowej cholecystektomii.
    IV Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Lublin – Kazimierz nad Wisłą 1995, 53.
   55. Puchalski Z., Ładny J.R.,Snarska J., Sokołowski Z., Szymczuk J.:
    Surgical management in liver tumours.
    6th Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, International Gastro- Surgical Club 1995 Bangkok / Thailand / 1995, 91.
   56. Wojtukiewicz M., Kłoczko J., Zimnoch J., Bielawiec M., Jaromin J.,Snarska J., Matuszewska E., Lemancewicz D.:
    Fragment aktywacji protrombiny F1+2 jako wskaźnik generacji trombiny w raku żołądka in situ.
    XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
    Warszawa 1995, 232 -233.
   57. Bielawiec M., Kłoczko J., Wojtukiewicz M., Zimnoch L.,Snarska J., Jaromin J.:
    Immunohistochemical demonstration of fibrin and fragment / F1+2 / in gastric cancer in situ.
    XVth Congress Int. Soc. Thrombosis Haemostasis. Jerusalem Israel 1995,
    Thrombosis and Haemostasis Stuttgart 1995, Vol. 73,6,1280
   58. Puchalski Z., Ładny J.R., Snarska J., Sokołowski Z.:
    Surgical management in liver tumours.
    Hepatobiliary School Ljubljana 1995, 361.
   59. Puchalski Z., Snarska J., Ładny J.R., Dzienis H., Barczyk J., Szymczuk J.:
    Surgical and pharmacological management in external pancreatic fistulas.
    36th World Congress of Surgery Lisbona 1995.
   60. Ładny J.R., Snarska J., Sokołowski Z., Szymczuk J., Puchalski Z.:
    Current diagnosis and surgical management of liver tumors.
    2nd World Congress of International Hepato-Pancreato-Biliary Association 1996, HPB Surgery Bolonia 1996, 9, supl. 2, 97.
   61. Pruszyński K.,Snarska J.., Łaszkiewicz J., Szymczuk J.:
    Powikłania cewnikowania żył centralnych.
    X Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Sekcji żywienia Poza i Dojelitowego PTL Popowo k/Serocka 1996, …..
   62. Ładny J.R., Polaków J., Snarska J., Puchalski Z.:
    Rozpoznawanie i leczenie zmian guzowatych wątroby.
    I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
    Szczecin 1996,……
   63. Ładny J.R., Polaków J., Snarska J., Puchalski Z.:
    Chirurgiczne leczenie przerzutów do wątroby nowotworów jelita grubego.
    I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
    Szczecin 1996,….
   64. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Sokołowski Z., Ładny J.R., Łaszkiewicz J.:
    Complications after resection procedures of the liver.
    4th International Postgraduate Course on Hepatobiliaryand Gastric Diseases Athens / Greece / 1996,
   65. Puchalski Z., Ładny J.R.,Snarska J., Sokołowski Z.:
    Surgical management for hepatic metastases from colorectal carcinoma.
    2nd Lithuanian Conference on Colorectal Surgery Wilno Medicina 1996, 5
    / 32 /, 45 – 46.
   66. Róg M.,Snarska J., Hady Razak H., Puchalski Z.:
    Powikłania dotyczące przewodu pokarmowego po operacjach laparoskopowych – możliwości ich powstawania, trudności diagnostyczne, leczenie.
    I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich Gdańsk1997,
   67. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Ładny J.R., Sokołowski Z.:
    Cysts of the liver: diagnosis and treatment problems.
    Seventh European Congress of Surgery Athens / Greece /
    Eurosurgery 1997, The British Journal of Surgery 1997,Vol. 84, supl. 2, 99.
   68. Barczyk J., Snarska J., Krawiel M., Puchalski Z., Głowiński J.:
    Results of surgical treatment of adrenal diseases.
    Seventh European Congress of Surgery Athens / Greece /
    Eurosurgery 97, The British Journal of Surgery 1997, Vol. 84, supl. 2, 47.
   69. Ładny J.R., Snarska J., Polaków J., Sokołowski Z., Puchalski Z.:
    Current diagnosis and surgical management of liver tumours.
    Seventh European Congress of Surgery Athens / Greece /
    Eurosurgery 1997, The British Journal of Surgery 1997, Vol.
   70. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Ładny J.R., Sokołowski Z.:
    Cysts of the liver – diagnosis and treatment problems.
    European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association
    Hamburg 1997, HPB Surgery 1997, 1, supl.1, 21, 1106.
   71. Ładny J.R., Dzienis H.,Snarska J., Łaszkiewicz J., Puchalski Z., Sokołowski Z., Pruszyński K., Hady Razak H.:
    Surgical management for hepatic metastases from colorectal carcinoma.
    European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association Hamburg 1997, HPB Surgery 1997, 1, supl.1, 176, 1106.
   72. Snarska J., Puchalski Z., Sokołowski Z.:
    Powikłania po zabiegach resekcyjnych miąższu wątroby.
    /58th Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Katowice 1997, 197.
   73. Snarska J., Pruszyński K., Puchalski Z., Polaków J.:
    Somatostatyna w leczeniu powikłań ostrego poalkoholowego zapalenia trzustki.
    58th Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Katowice 1997, 225.
   74. Puchalski Z., Snarska J., Dzienis H., Pruszyński K., Szymczuk J.:
    Abscesses of the liver- surgery and complications.
    8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club , Strasbourg ,France, 1998 , 218.
   75. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Pruszyński K., Szymczuk J.:
    Non-specific inflammatory tumors of the colon – diagnosis and treatment problems.
    8th World Congress of the International Gastro- Surgical Club , Strasbourg , France ,1998 , 200.
   76. Dzienis H., Snarska J., Puchalski Z., Barczyk J., Łaszkiewicz J.:
    Results of combined treatment of the large bowel neoplasms.
    8th World Congress of the International Gastro- Surgical Club , Strasbourg, France, 1998, 200.
   77. Ładny J.R., Dzienis H., Polaków J., Szymczuk J., Róg M., Snarska J., Puchalski Z.:
    Efficacy of intraoperative ultrasonography during laparoscopic cholecystectomy.
    8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club , Strasbourg , France,1998, 112.
   78. Dzienis H., Ładny J.R., Pruszyński K., Puchalski Z., Snarska J.
    Polymorphism of collagen in ulcer and normal gastric and duodenal mucosa in man.
    8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club , Strasbourg, France, 1998, 119.
   79. Snarska J., Ładny J.R., Puchalski Z.:
    Conservative treatment of external pancreatic fistulas using a synthetic octapeptide analogue of somatostatin- Sandostatin.
    Vth Meeting of the Pancreatic Working Group of the Polish Society of Gastroenterology , Białystok 1998 ,26.
   80. Razak H., Szymczuk J., Łaszkiewicz J.,Ładny J.R., Snarska J., Puchalski Z.:
    Rak trzustki – problem diagnostyczny i leczniczy.
    Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne Wisła -Jawornik , 1998, 27.
   81. Róg M., Snarska J., Wasielica M., Bandurski R., Zalewski B., Milewski Z.,
    Szmatera O., Zagórski K., Marzec B., Krymski J., Urban J.:
    Pięcioletnie doświadczenia w chirurgii laparoskopowej kamicy żółciowej w materiale klinik i oddziałów chirurgicznych Białegostoku i regionu ( badania wieloośrodkowe ).
    VII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 1998, 19.
   82. Dadan J., Razak H., Snarska J., Róg M.:
    Ostre stany zapalne pęcherzyka żółciowego leczone sposobem laparoskopowym.
    VII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich,
    Łódź 1998, 73.
   83. Ładny J.R., Szymczuk J., Snarska J., Puchalski Z.:
    Cyst of the liver- diagnosis and treatment.
    3rd World Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association , Madryt, 1998, Hepato – Gastroenterology 1998, 45, CCCLVI.
   84. Kondrusik M., Pancewicz S., Zajkowska J., Hermanowska- Szpakowicz T., Snarska J.
    The time of maintainance of positive serologic results among patients operated on echinococcal liver cysts.
    Wiadomości Parazytologiczne, Wrocław 1998, 44, 3, 417.
    The 18th Congr. Pol. Parasitol. Soc. Olsztyn, 1998.
   85. Snarska J.
    Model opieki dla chorych ze stomią.
    Sympozjum Polsko- Białoruskie Dni Chirurgiczne. Białystok, 1999.
   86. Snarska J., Puchalski Z., Trochimowicz L., Pruszyński K., Szymczuk J.
    Associated treatment of pancreatic pseudocysts.
    38 th World Congress of Surgery ( ISS/SIC )- International Surgical Week ISW 99, Vienna, Austria 1999, 197 (787).
   87. Snarska J., Puchalski Z., Barczyk J., Trochimowicz L., Szymczuk J.
    Pseudotorbiele trzustki – problem diagnostyczny i leczniczy.
    59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz 1999, 95, 419.
   88. Dadan J., Razak H., Snarska J., Róg M.
    Ostre stany zapalne pęcherzyka żółciowego leczone sposobem laparoskopowym.
    59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 1999, 149, 428.
   89. Kożuszko B., Skrzydlewski Z., Skrzydlewska E., Snarska J., Kozłowski L., Zalewski B.
    Aktywność prokoagulanta nowotworowego i potencjał antyoksydacyjny w przypadkach raka przełyku i żołądka.
    XXII Ogólnopolskie Sympozjum Cytologii Klinicznej, Białystok 1999, 14.
   90. Puchalski Z., Snarska J., Razak Hady R., Ładny J.R., Kokoszko M.
    Cysts of the liver – diagnosis and treatment.
    HPB 2000, Vol 2, Number 2, 259.
    International Hepato – Pancreato – Biliary Association
    4th World Congress Queensland Australia.
   91. Snarska J., Jarmołowska B., Okrasa S., Kostyra E.
    Endorfiny w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
    XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Poznań 2000, 339.
   92. Kożuszko B., Skrzydlewski Z., Snarska J., Kozłowski L., Przestrzelska B., Szajda S.
    Wartość diagnostyczna prokoagulanta nowotworowego ( CP ) w przypadkach raka przełyku i raka żołądka.
    XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Poznań 2000, 352.
   93. Dadan J., Razak H.,Snarska J., Róg M., Ładny J.:
    Laparoscopic cholecystectomy in subacute and acute cholecystis.
    8th International Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Nicea, 2000, 105.
   94. Majewska G.,Snarska J., Kilarji A., Kokoszko M., Razak Hady H., Sadowska D., Puchalski Z.:
    Problemy pielęgnacyjne pacjentów z przetokami kałowymi i moczowymi oraz proces pielęgnacyjny pacjentów stomijnych.
    II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa XXI Wiek – Nowe Wyzwania Pielęgniarstwa. Białystok 2001, 173.
   95. Snarska J., Puchalski Z., Kokoszko M., Pruszyński K., Kiljari A.:
    External fistulas of pancreas – problems of diagnosis and therapy, apply of Snadostatin in the course of treatment.
    39th World Congress of Surgery Centennial Congress , International Surgical Week ISW 2001 , Brussels, Belgium 2001, 816.
   96. Kożuszko B., Skrzydlewska E.,Snarska J., Kozłowski M., Zalewski B., Skrzydlewski Z.:
    Cancer procoagulant as a marker using for monitoring of oesophageal, stomach and colorectal therapy.
    Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, Vol 39, supl. 1, 50 – 51.
    NATO Advanced Research Workshop. Endocrine and Carcinogenic Risk Assessment, Białystok 2001.
   97. Dadan J., Razak Hady R.,Snarska J.
    Operacje laparoskopowe w ostrym stanie zapalnym, z naciekiem okołopęcherzykowym.
    60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 2001, 121.
   98. Snarska J., Jarmołowska B., Kostyra E., Puchalski Z.
    Przydatność oznaczenia endorfin w ostrym zapaleniu trzustki.
    X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Lublin 2002, 124.
   99. Snarska J., Puchalski Z., Kokoszko M., Juchnicki K.
    Ostre zapalenie trzustki a rak.
    X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Lublin 2002, 129.
   100. Snarska J., Puchalski Z., Kokoszko M., Juchnicki K.
    Ropnie wątroby – przyczyny, diagnostyka i leczenie.
    X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Lublin 2002, 167.
   101. Wiśniewski R., Szajda S.,Snarska J., Jóźwik M., Skrzydlewski Z., Michalak S.
    Ocena aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadkach niektórych nowotworów.
    XXXVIII Zjazd Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 2002, 337 – 338.
   102. Skrzydlewska E., Stankiewicz A., Sulkowska M., Zalewski B., Kozłowski M.,Snarska J., Puchalski Z., Piotrowski Z., Ludański J.:
    Antioxydant potential in esophageal, stomach and colorectal cancers.
    Xith Meeting of the Society for Free Radical Research International, Paris , 2002, 347.
   103. Snarska J., Puchalski Z.
    Peptydy o średniej masie cząsteczkowej jako wskaźnik prognostyczny przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
    61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk2003, Chirurgia gastroenterologiczna 149.
   104. Snarska J., Puchalski Z., Kostyra E., Jarmołowska B.
    ?-endorfina w diagnostyce ostrego zapalenia trzustki.
    61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Gdańsk2003, Chirurgia gastroenterologiczna 144.
   105. Snarska J., Puchalski Z., Kokoszko M.
    Rak trzustki w przebiegu ciężkich postaci ozt.
    61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Gdańsk2003, Chirurgia gastroenterologiczna 159.
   106. Hady Razak H., Dadan J., Dzienis H., Trochimowicz L.,Snarska J., Kilarji A., Puchalski Z.
    Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych u 42 chorych – doświadczenia własne.
    61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Gdańsk2003, Chirurgia gastroenterologiczna 103.
   107. Snarska J., Puchalski Z., Majewska G.
    Model opieki stomijnej – doświadczenia własne.
    X Jubileuszowy Zjazd Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich 2004, Bydgoszcz/Pieczyska ( brak streszczenia ).
   108. Snarska J., Puchalski Z.
    Images of peptide extracts as a prognostic factors of pancreatitis acuta.
    6th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association 2004, Washington, DC, USA, The official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association 2004, 149-150 ( 1357 ).
   109. Ładny J.R., Puchalski Z., Snarska J.
    Abdominal sepsis in the course of severe acute pancreatitis.
    6th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association 2004, Washington, DC, USA, The official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association 2004, 149 ( 1356 ).
   110. Gabrylewska A., Snarska J., Szajda S.D., Zalewska B., Jankowski M., Skrzydlewski Z., Chabielska E.
    Wartość diagnostyczna badania aktywności nowotworowego prokoagulanta i katapsyny D w surowicy krwi pacjentów z rakiem wątroby.
    XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Mikołajki 2004, Tom 40, zeszyt 3, V/2P.
   111. Szajda S., Snarska J., Chabielska E., Zalewska B.
    Aktywność prokoagulanta nowotworowego ( EC 3.4.22.26 ) w surowicy krwi w przypadkach raka trzustki i raka tarczycy.
    XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Mikołajki 2004, Tom 40, zeszyt 3, V/1P.
   112. Snarska J., Puchalski Z., Juchnicki K., Kamiński F.
    Przepukliny okołostomijne – problem leczenia operacyjnego.
    V Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Zamość 2004
    Proktologia 2004, suppl. 1, 75.
   113. Snarska J., Łapuć K., Majewska G., Puchalski Z.,
    Rola zespołu terapeutycznego i stowarzyszenia Pol-Ilko w readaptacji do życia w rodzinie i społeczeństwie pacjentów ze stomią w XXI wieku.
    IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego„ Białystok 21-24.IV. 2005r, S12-4.
   114. Łapuć K.,Snarska J., Majewska G., Puchalski Z.
    Historia zabezpieczenia stomii jelitowych z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej i sprzętu stomijnego oraz stowarzyszenia Pol-Ilko.
    IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego„ Białystok 21-24.IV. 2005r, S 12-3.
   115. Szajda S.,Snarska J., Knaś M., Borzym-Kluczyk M., Zwierz P., Kamiński F., Siedlecka K., Zwierz K.
    Activity of exoglycosidases in the blood serum of patients with nodular goitre of the thyroid.
    Acta Biochemica Polonica 2005,Vol 52, Suppl.1, 116; 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19 – 23 September 2005.
   116. Sadowski M., Stypułkowska A., Szajda S., Karwowska A., Zwierz K., Snarska J., Puchalski Z.
    Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych ściany odcinka udowego żyły odpiszczelowej wielkiej i żylaków podudzi.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 33.
   117. Szajda S., Snarska J., Knaś M., Kamiński F., Siedlecka K., Raczkowski K., Kowalewska A., Zwierz K.
    Aktywnoąć N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy w surowicy krwi chorych z rakiem trzustki.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 142.
   118. Łebkowska U., Polaków P., Dzięcioł J., Łebkowski W., Łaszkiewicz J.,Snarska J., Puchalski Z.
    Cechy ultrasonograficzne torbielowatego raka brodawkowatego tarczycy.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 270.
   119. Snarska J., Łapuć K., Kamiński F., Hend M., Jakoniuk P.
    Flora bakteryjna i wrażliwość na leki u chorych z nietrzymaniem moczu po operacjach radykalnych z powodu raka odbytnicy.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 237.
   120. Hady R.,Snarska J., Dadan J., Puchalski Z., Ładny J.R.
    Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych u 44 chorych.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 310.
   121. Puchalski Z., Hady R., Dadan J.,Snarska J., Kokoszko M., Ładny J.R.
    Leczenie chirurgiczne guzów hormonalnie czynnych trzustki – doświadczenia własne.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 277.
   122. Snarska J., Hend M., Kamiński F., Iwacewicz P., Szymczuk J., Puchalski Z.
    Megace standard czy placebo w leczeniu paliatywnym choroby nowotworowej przewodu pokarmowego.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 337.
   123. Kamiński F., Szajda S.,Snarska J., Knaś M., Zwierz P., Puchalski Z., Raczkowski K., Zwierz K.
    Ocena aktywności N-acetylo-beta-D-glukozoaminidazy, beta-D-galaktozydazy i mannozydazy w surowicy krwi chorych z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki ( doniesienie wstępne ).
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 216.
   124. Snarska J., Szajda S., Knaś M., Mroczko B., Borzym-Kluczyk M., Kamiński F., Puchalski Z., Zwierz K.
    Usefulness of detecting cancer procoagulant activity (CP), thyrotropic hormone concentration (TSH) and free tyroxine (fT4) in the differentiation of tumor – like changes in the thyroid.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 280.
   125. Snarska J., Kamiński F., Łapuć K., Iwacewicz P., Szymczuk J., Puchalski Z., Hady R., Ładny J.
    Zastosowanie fentanylu TTS w leczeniu przewlekłego bólu w nieoperacyjnych nowotworach przewodu pokarmowego.
    62 Congress of the Association of Polish Surgeons, Białystok 14 – 17 września 2005, 338.
   126. Zwierz K., Snarska J., Szajda S.D., Kamiński F., Knaś M., Zawadzki P., Borzym-Kluczyk M., Dudzik D., Zwierz P.
    The activity of alpha-mannosidase and alpha-fucosidase in liver cancerous tissue.
    Experimental.& Clinical Hepatology 2006, 2, 2, 27.
    VIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego p.t. „ Postępy w Hepatologii”.
   127. Snarska J., Kamiński F., Hady R.H., Trochimowicz L., Gołaszewski P., Dadan J., Szajda S.D., Puchalski Z., Juchnicki K.
    Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jako pierwszy objaw Choroby Leśniowskiego-Crohna.
    Gastroenterologia Polska ( Polish Gastroenterology ) Suplement 1( 13 ), 2006,127.
    XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź 9 –11.VI.2006
   128. Snarska J., Kamiński F., Juchnicki K., Hady R.H., Szajda D.S., Iwacewicz P., Puchalski Z.
    Ropnie wątroby na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.
    Gastroenterologia Polska ( Polish Gastroenterology ) Suplement 1(13 ), 2006, 128.
    XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź 9 –11.VI.2006.
   129. Kamiński F., Szajda S.D.,Snarska J., Zwierz K., Wojskowicz P., Puchalski Z., Dadan J.
    The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase in serum and urine of patients with benign acute panceratitis.
    Acta Biochimica Polona Vol 55, Supp., 1,2006, 41st Meeting of the Polish Biochemical Society Białystok 12-15 IX.2006, Abstracts, 165-166.
   130. Szajda S.D.,Snarska J., Borzym-Kluczyk M., Zwierz P., Zaniewska A., Waszkiewicz N., Siedlecka K., Zwierz K.
    Activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase and its isoenzymes in serum and urine of patients with struma nodosa.
    Acta Biochimica Polona Vol 55, Supp., 1,2006, 41st Meeting of the Polish Biochemical Society Białystok 12-15 IX.2006, Abstracts, 168-169.
   131. Hady R.H., Dadan J.,Snarska J., Iwacewicz P., Safiejko K., Puchalski Z.,
    Surgical treatment of cancer of the pancreas in 428 patients.
    Chirurgia Polska ( Polish Surgery ), 2006, Supl A., 8, 18.
    Drugie Międzynarodowe Dni Trzustkowe, Pierwsza Konferencja Polskiego KlubuTrzustkowego 12 – 14. 10.2006 Darłówko 2006
   132. Snarska J., Łapuć-Seweryn K., Hady R. H., Kamiński F., Wojskowicz P., Jakoniuk P.
    Tineanal infections in patients with stoma of alimentary canal and urinary system.
    Mikologia Lekarska 2006,Suplement 1, 90.
    XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego „Mikologia 2006” Białowieża 20-24.09.2006.
   133. Hady R. Hady, Dadan J., Snarska J., Zbucki R., Kokoszko M., Ładny J.R.
    Powikłania po chirurgicznym leczeniu patologicznej otyłości.
    XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 12-14 października 2006, 31.
   134. Hady R. Hady, Dadan J.,Snarska J., Łukaszewicz J., Safiejko K., Ładny J.
    Powikłania cholecystektomii laparoskopowej w materiale własnym.
    XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
    Kielce 12-14 października 2006, 87.
   135. Snarska J., Szajda S.D., Hady R.H., Kamiński F., Juchnicki K.
    Leśniowski-Chron disease and acute appendicitis.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom I, 439.
   136. Siedlecka K.,Snarska J., Szajda S.D., Kamiński F., Raczkowski K., Hady R.H., Zwierz K.
    Activity of isoenzymes N-acetyl-?-hexosaminidase in serum and urine of patients with obesity.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom I, 437.
   137. Kobus A., Szajda S.D., Kierklo A., Waszkiewicz N., Jankowska A., Zwierz K., Snarska J.
    Oral hygiene and dental status in alcohol misusing patients.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom II, 182.
   138. Hady R.H.,Snarska J., Kamiński F., Szajda S.D., Dadan J.
    Environmental factors of pancreatic cancer.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom II, 525.
   139. Szajda S.D.,Snarska J., Jankowska A., Waszkiewicz N., Zwierz K.
    Activity of beta-galactosidase and alpha-mannosidase in the serum of woman with adenocarcinoma of the large intestine.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom II, 658.
   140. Zalewska B., Szajda S.D.,Snarska J., Jankowska A., Zwierz K.
    Cathepsin D as a marker of carcinoma.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom II, 702
   141. Kamiński F.,Snarska J., Szajda S.D., Siedlecka K., Kamińska M., Jankowska A., Zwierz K., Dadan J.
    Activity of N-acetyl-?-D-hexosoaminidase and alpha-fucosidase in differentiation of acute alcoholic pancreatitis.
    II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 26-28 kwietnia 2007, tom II, 721.
   142. Szajda S.D.,Snarska J., Jankowska A., Waszkiewicz N., Zwierz-Gugała D., Kisiel D.G., Zwierz K.
    Wartość diagnostyczna oznaczania alfa-fukozydazy w surowicy krwi i moczu chorych na raka jelita grubego.
    Konferencja Naukowa z okazji XXX-lecia Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku „Analiza farmaceutyczna i diagnostyka laboratoryjna, a zdrowie człowieka” Białystok 2007,113.
   143. Jankowska A., Waszkiel D., Kobus A., Szajda S.D., Łuczaj-Cepowicz E., Błahuszewska K.,Snarska J., Zwierz K.
    Analiza porównawcza intensywności próchnicy i biochemicznych parametrów śliny w zależności od płci badanych.
    Konferencja naukowa „ Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Nałęczów 24-27 kwietnia 2007, 121.
   144. Snarska J., Hady R.H., Szajda S., Zalewska B., Łebkowska U., Jakoniuk P., Zbucki R., Kamiński F., Gołaszewski P., Iwacewicz P., Safiejko K., Dadan J.
    Antibiotic therapy in acute cholecystitis and cholangitis treated surgically.
    Experimental & Clinical Hepatology, 2007, 3, 2, 16.
    IV th Congress of the Polish Association for the Study of the Liver „Progress in hepatology” Wisła June 14-16, 2007.
   145. Siedlecka K.,Snarska J., Szajda S.D., Borzym-Kluczyk M., Raczkowski K., Zwierz-Gugała D., Zwierz K.
    Activity of ?–glucuronidase in a metastatic tumor of hepatic carcinoma.
    Experimental & Clinical Hepatology, 2007, 3, 2, 19.
    IV th Congress of the Polish Association for the Study of the Liver „Progress in hepatology” Wisła June 14-16, 2007.
   146. Borzym-Kluczyk M., Olszewska E., Siedlecka K., Szajda S.D., Dudzik D., Knaś M.,Snarska J., Zwierz K.
    Activity of beta–galactosidase in tumor metastases to the liver
    Experimental & Clinical Hepatology, 2007, 3, 2, 19-20.
    IV th Congress of the Polish Association for the Study of the Liver „Progress in hepatology” Wisła June 14-16, 2007.
   147. Waszkiewicz N.,Snarska J., Waszkiewicz M., Zalewska B., Zwierz-Gugała D., Szajda S.D., Dobryniewski J., Zwierz P., Zwierz K.
    Late increase of beta–glucuronidase activity reflects hepatic cell regeneration after single dose ethanol consumption.
    Experimental & Clinical Hepatology, 2007, 3, 2, 19.
    IV th Congress of the Polish Association for the Study of the Liver „Progress in hepatology” Wisła June 14-16, 2007.
   148. Siedlecka K.,Snarska J., Szajda S., Zwierz K.
    Żywienie pozajelitowe, a zmiany w układach enzymatycznych.
    Postępy żywienia Klinicznego 2007, 2, 24.
    IX Zjazd Polskiego Towarzystwa żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego , Jachranka 21-24.VI.2007.
   149. Snarska J., Niedźwiedzka M., Róg M.
    Dwadzieścia lat żywienia dożołądkowego – opis przypadku.
    Postępy żywienia Klinicznego 2007, 2, 25.
    IX Zjazd Polskiego Towarzystwa żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego , Jachranka 21-24.VI.2007.
   150. Snarska J., Puchalski Z., Ordynatorzy oddziałów Chirurgicznych woj. Podlaskiego, Markiewicz W.
    Leczenie chirurgiczne chorych na nowotwory w oddziałach chirurgicznych województwa podlaskiego.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 11.
   151. Snarska J., Gacko M., Ludański J., Dąbrowski A.
    Dostosowanie planu nauczania chirurgii studentów Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego do wymogów Unii Europejskiej.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 75.
   152. Razak H., Dadan J., Snarska J., Łukaszewicz J., Gołaszewski P., Iwacewicz P., Safiejko K.
    Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową u 42 chorych otyłych.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 131.
   153. Snarska J., Puchalski Z., Juchnicki K., Razak H., Dadan J., Tarasow E., Mantur M., Werel T., Iwacewicz P., Jakoniuk P.
    Antybiotykoterapia i Sandostatyna w leczeniu pseudotorbieli trzustki i zbiorników okołotrzustkowych.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 155 -156.
   154. Snarska J., Razak H., Kamiński F., Szymczuk J., Kiełpińska K., Siemiątkowski A., Mantur M., Szajda S., Dadan J.
    Colectomia subtotalna – jeden ze sposobów leczenia operacyjnego chorych z przewlekłymi zaparciami.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 185 -186.
   155. Snarska J., Łapuć-Seweryn K., Majewska G., Szymczuk J.
    Uwarunkowania występowania powikłań skórnych w okresie pooperacyjnym u chorych ze stomią
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 195.
   156. Snarska J., Puchalski Z., Razak H., Łebkowska U., Dąbrowski A., Koneczny B., Szajda S., Kamiński F., Gołaszewski P., Łapuć-Seweryn K., Dadan J.
    Strategia leczenia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego z zapaleniem dróg żółciowych na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007 Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 227.
   157. Razak Hady H., Dadan J.,Snarska J., Trochimowicz L., Łukaszewicz J., Ładny J.R., Puchalski Z.
    Chirurgiczne leczenie kalectwa dróg żółciowych po jatrogennych uszkodzeniach – doświadczenia własne.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 241.
   158. Wojskowicz P., Dadan J., Iwacewicz P., Łukaszewicz J., Razak H.,Snarska J.
    Wyjątkowo rzadki przypadek trzech torbieli zlokalizowanych w jamie brzusznej spowodowanych zakażeniem Echinococcus granulosus.
    63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań 12-15 wrzesień 2007
    Nowiny Lekarsie 2007, Suplement I (76 ), 242.
   159. Szajda D.S.,Snarska J., Jankowska A., Roszkowska-Jakimiec W., Waszkiewicz N., Zwierz K.
    Determination of Cathepsin D Activity in Blood Serum and Urine of Colon Adenocarcinoma Patients.
    Oznaczanie aktywności katepsyny D w surowicy krwi i moczu chorych z gruczolakorakiem jelita grubego.
    50th Anniversary PolishChemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE International Conference on Chemistry and the Environment 9-12 September 2007, Toruń, 275.
   160. Szajda S.D.,Snarska J., Zwierz K.
    Activity of alpha-fucosidase in serum and urine of smoking patients with colon adenocarcinoma.
    42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin, Poland September 18th-21 st , 2007, 61.
   161. Szajda S.D., Waszkiewicz N., Zalewska B.,Snarska J., Zwierz K.
    Znaczenie diagnostyczne oznaczenia aktywności beta-glukuronidazy w surowicy krwi chorych na gruczolakoraka jelita grubego.
    Diagnostyka Laboratoryjna 2007, 43, 3, 432.
    Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Wrocław 2007.
   162. Hady R.H., Dadan J., Ładny J.R.,Snarska J., Puchalski Z.
    Our experiences in surgical treatment of the advanced pancreatic cancer
    1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague
    Acta Chirurgica Austriaca 2008, Suppl.223/08, 27.
   163. Snarska J., Szajda S., Raczkowska K., Kamiński F., Hady R.H., Waszkiewicz N., Zwierz K., Dadan J.
    Activity of N-acetyl-?-D-hexosaminidase (HEX) and its isoenzymes in the blood serum and urine of patients with rectal cancer.
    1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague
    Acta Chirurgica Austriaca 2008, Suppl.223/08, 34.
   164. Dadan J., Wojskowicz P., Hady R.H.,Snarska J., Ładny J.R., Puchalski Z., Safiejko K.
    Neuroendocrine tumors of the pancreas in our experience
    1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague
    Acta Chirurgica Austriaca 2008, Suppl.223/08, 37.
   165. Snarska J., Kamiński F., Hady R.H., Hend M., Dąbrowski A., Siemiątkowski A., Szajda S., Puchalski Z.
    Strategy of diagnostics and treatment of complications of advanced colorectal carcinoma during last 25 years.
    1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague
    Acta Chirurgica Austriaca 2008, Suppl.223/08, 41-42.
   166. Kobus A., Szajda S.D., Kierklo A., Waszkiewicz N., Jankowska A., Zwierz K.,Snarska J.
    Stan jamy ustnej palących i niepalących alkoholików
    II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”. Nałęczów 2008, 213.
   167. Waszkiewicz N., Szajda S.D., Jankowska A., Waszkiewicz M.,Snarska J., Zwierz K.
    The activity of serum beta-galactosidase in colon cancer patients with history of alcohol abuse.
    Falk Symposium 164. Intestinal Disorders, Budapest Congress & World Trade Center, 2008, 121.
   168. Raczkowska K.,Snarska J., Szajda S.D., Raczkowski K., Jankowska A., Waszkiewicz N., Kępka A., Zwierz K., Dadan J.
    Diagnostic value of beta-glucuronidase determination in serum and urine of patients with colon adenocarcinoma.
    Falk Symposium 164. Intestinal Disorders, Budapest Congress & World Trade Center, 2008, 89.
   169. Raczkowski K., Raczkowska K., Szajda S.D., Jankowska A., Waszkiewicz N.,Snarska J., Wiśniewska R., Zwierz K.
    Diagnostic value of N-acetyl-beta-hexosaminidase and its isoenzymes A and B determination in serum of patients with colon adenocarcinoma.
    Falk Symposium 164. Intestinal Disorders, Budapest Congress & World Trade Center, 2008, 90.
   170. Mantur M., Koper O.,Snarska J.
    Ocena stężenia PDGF-AB oraz sP-selektyny w surowicy krwi w odniesieniu do liczby PLT u chorych na raka jelita grubego przed i po operacji.
    Nowotwory 2008,Supp.2, Vol 58, 41 – 42.
    XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy
   171. Snarska J., Majewska G., Łapuć-Seweryn K.
    Rola opieki stomijnej w chirurgii jelita grubego na podstawie 15 letnich obserwacji.
    The role of the stoma care in the surgery of the large intestine based on 15-year observation.
    Materiały Zjazdowe – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy 2008, Sesja Pielęgniarska, 1.
   172. Snarska J., Łapuć-Seweryn K.,Majewska G., Masiak Z.
    Rola Pol-Ilko i wolonatariatu w opiece stomijnej chorych z rakiem jelita grubego.
    The role of Pol-Ilko and volunteers in the stoma care of patients with colorectal cancer.
    Materiały Zjazdowe – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy 2008, Sesja Pielęgniarska, 1-2.
   173. Majewska G.,Snarska J., Sobczak U., Bilińska M.
    Rola Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych w opiece nad pacjentem onkologicznym ze stomią
    The role of the Polish Society of Stoma Nurses in the care of patients with colorectal carcinoma.
    Materiały Zjazdowe – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy 2008, Sesja Pielęgniarska, 2-3.
   174. Łapuć-Seweryn K.,Snarska J., Majewska G.
    Wpływ opieki zespołu terapeutycznego na jakość życia pacjenta ze stomią z powodu raka jelita grubego.
    Influence of Therapeutic care complex on patients quality of life with stoma after large intestine tumour.
    Materiały Zjazdowe – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy 2008, Sesja Pielęgniarska, 3.
   175. Raczkowska K.,Snarska J., Grycz E., Raczkowski K., Szajda S.
    Influence of parenteral nutrition on activity of N-acetyl-beta-hexosaminidase
    43rd Congess of the European Society for Surgical Research
    “World Surgical Forum” Warsaw Poland 2008, 42, ( A 133 ).
   176. Snarska J., Wróblewski E., Rosołowski M., Dąbrowski A., Drews M.
    Zespół Peutz-Jeghersa problem diagnostyki i leczenia
    XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Gdańsk2008
    Gastroenterologia Polska 2008, Suplement 1/08, 90.
   177. Raczkowska K.,Snarska J., Raczkowski K., Knaś M., Szajda S., Grycz E., Zierz K.
    Aktywność beta-glukuronidazy u chorych żywionych parenteralnie.
    X Zjazd Polskiego Towarzystwa żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Jachranka 2008
    Postępy żywienia Klinicznego 2008, 3, 32.
   178. Choromańska B., Luto M., Szajda S.D., Waszkiewicz N., Jankowska A.,Snarska J., Kępka A., Borzym-Kluczyk M., Zwierz K.
    Evaluation of N-acetylo-beta-D-hexosaminidase activity in the blood serum of patients after multiple alcohol intoxication.
    Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in Hepatology” Mikołajki 2008
    Experimental & Clinical Hepatology 2008, 4, 2, 12.
   179. Luto M., Choromańska B., Szajda S.D., Jankowska A., Waszkiewicz N.,Snarska J., Zalewska-Szajda B., Knaś M., Zwirz K.
    Alfa-mannosidase in plasma after multiple ethyl alcohol intoxication.
    Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in Hepatology” Mikołajki 2008
    Experimental & Clinical Hepatology 2008, 4, 2, 18.
   180. Snarska J., Knaś M., Lukivskaya O., Borzym-Kluczyk, Szajda S.D., Zalewska-Szajda B., Waszkiewicz N., Raczkowska K., Buko V., Zwierz K.
    Activity of beta-galactosidase (GAL) in non-alcoholic steatohepatitis (NASH) after combined treatment with ursodeoxycholic acid (UDCA) and metformin.
    Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in Hepatology” Mikołajki 2008
    Experimental & Clinical Hepatology 2008, 4, 2, 21.
   181. Raczkowska K.,Snarska J., Raczkowski K., Grycz E., Szajda S., Zwierz K.
    Corelation between aminotransferases and N-acetyl-beta-hexosaminidase activity during total parenteral nutrition.
    Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in Hepatology” Mikołajki 2008
    Experimental & Clinical Hepatology 2008, 4, 2, 20.
   182. Łapuć-Seweryn K.,Snarska J., Majewska G. Wpływ opieki zespołu terapeutycznego na jakość życia pacjenta ze stomią z powodu raka jelita grubego.
    Influence of Therapeutic care complex on patients quality of life with stoma after large intestine tumour
    Pielęgniarstwo Chirurgiczne I Angiologiczne, 2008, 2, 69
    Streszczenia prac wygłoszonych podczas sesji pielęgniarskiej” Rola opieki pielęgniarskiej w chirurgii onkologicznej ” na X IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz, 15 – 17 maja 2008 r.
   183. Snarska J., Łapuć-Seweryn K.,Majewska G., Masiak Z.
    Rola Pol-Ilko i wolonatariatu w opiece stomijnej chorych z rakiem jelita grubego.
    The role of Pol-Ilko and volunteers in the stoma care of patients with colorectal cancer
    Pielęgniarstwo Chirurgiczne I Angiologiczne, 2008, 2, 68
    Streszczenia prac wygłoszonych podczas sesji pielęgniarskiej” Rola opieki pielęgniarskiej w chirurgii onkologicznej ” na X IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz, 15 – 17 maja 2008 r.
   184. Majewska G.,Snarska J., Sobczak U., Bilińska M.
    Rola Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych w opiece nad pacjentem onkologicznym ze stomią
    The role of the Polish Society of Stoma Nurses in the care of patients with colorectal carcinoma.
    Pielęgniarstwo Chirurgiczne I Angiologiczne, 2008, 2, 68-69.
    Streszczenia prac wygłoszonych podczas sesji pielęgniarskiej” Rola opieki pielęgniarskiej w chirurgii onkologicznej ” na X IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz, 15 – 17 maja 2008 r.
   185. Snarska J., Majewska G., Łapuć-Seweryn K.
    Rola opieki stomijnej w chirurgii jelita grubego na podstawie 15 letnich obserwacji.
    The role of the stoma care in the surgery of the large intestine based on 15-year observation
    Pielęgniarstwo Chirurgiczne I Angiologiczne, 2008, 2, 67.
    Streszczenia prac wygłoszonych podczas sesji pielęgniarskiej” Rola opieki pielęgniarskiej w chirurgii onkologicznej ” na X IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz, 15 – 17 maja 2008 r.
   186. Ryszkiewicz K., Zalewska-Szajda B., Szajda D.S., Waszkiewicz N., Kępka A., Jankowska A., Kuźmiuk A.,Knaś M.,Borzym-Kluczyk M., Luto M., Chormańska B., Średziński Ł.,
    Snarska J., Waszkiel D., Zwierz K.
    Activity N-acetyl-beta-D-hexosaminidase in saliva of children with diabetes type 1.
    Acta Biochimica Polonica, 2008 Vol. 55 suppl. 3: Abstracts of the Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society, Olsztyn, Poland, September 7th – 11th, 2008 s. 187
   187. Średziński Ł., Średzińska K., Szajda S.D., Waszkiewicz N., Kępka A., Jankowska A., Knaś M., Borzym-Kluczyk M., Ryszkiewicz K., Luto M., Chormańska B., Snarska J., Waszkiel D., Zwierz K.
    Concentration of glycosaminoglycans in blood serum of alcoholic patients.
    Acta Biochimica Polonica, 2008 Vol. 55 suppl. 3: Abstracts of the Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society, Olsztyn, Poland, September 7th – 11th, 2008 s. 18
   188. Snarska J.
    Chirurg i techniki operacyjne, a zakażenia
    XVIII Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa zakażeń Szpitalnych Poznań 18-20 września 2008
    SEPSIS 2008, Supl.1,Tom 1,515 – 516.
   189. Majewska G., Snarska J., Iwanowicz K., Tenderenda M., Łapuć-Seweryn K.
    Problemy opieki okołooperacyjnej chorych z wyłonioną stomią operowanych ze wskazań życiowych.
    VII Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Kielce 23-25 października 2008
    Proktologia 2008, 9, 279.
   190. Snarska J., Biernacki M., Iwanowicz K., Jacyna K., Rosołowski M., Puchalski Z., Szymczuk J., Kamiński F.
    Polipy i polipowatość mnoga jelita grubego a problem leczenia operacyjnego w ciągu ostatniego 25-lecia
    VII Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Kielce 23-25 października 2008
    Proktologia 2008, 9, 286.
   191. Snarska J., Zalewski A., Iwanowicz K., Biedziuk B., Zdrojewska I., Tenderenda M., Hady R.H., Kamiński F., Dąbrowski A., Dadan J., Majewska G.
    Krwawienia i krwotoki ze stomii – powikłanie późnego okresu pooperacyjnego, analiza przyczyn, diagnostyka i leczenie.
    VII Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Kielce 23-25 października 2008
    Proktologia 2008, 9, 287.
   192. Snarska J., Suszkiewicz R., Jacyna K., Iwanowicz K., Szymczuk J., Trochimowicz L., Łapuć-Seweryn K., Majewska G., Siwik B.
    Stomia w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego
    VII Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Kielce 23-25 października 2008
    Proktologia 2008, 9, 288.
   193. Snarska J., Iwanowicz K., Biernacki M., Frąckowiak L., Hady Razak H.
    Palliative surgical treatment in colon cancer
    Colorectal Congress St. Switzerland Dec 3-6, 2008, 25, 194.
   194. Kamiński F., Snarska J., Dadan J., Hady Razak H., Szajdam D.S., Zwierz K., Dąbrowski A., Biedziuk B., Kwiatkowska A., Wojskowicz P.
    Activity of N-acetyl – beta –D-hexosaminidase (HEX) and its isoenzyme A of patients with mild and severe acute pancreatitis.
    Eur. Surg. 2009 : 41 suppl. 229 ; Abstracts 2nd Central European Congress of Surgery 2009, Katowice, April 22-25, Acta Chirurgica Austriaca 2009, 34
   195. Snarska J., Szajda S.D., Jacyna K., Waszkiewicz N., Iwanowicz K., Zalewska-Szajda B., Zwierz K., Puchalski Z.,
    Activity of lysosomal alpha-fucosidase to blood serum and urine of patients with pancreatic cancer.
    Eur. Surg. 2009, 41 suppl. 229 : 2nd Central European Congress of Surgery 2009, Katowice , April 22-25, Acta Chirurgica Austriaca 2009, 40
   196. Kamiński F., Dadan J., Łukaszewicz J., Razak Hady H., Snarska J.
    Simultaneus occurence of gastric and small intestine cancers case report.
    The 8th International Gastric Cancer Congress, Krakow, Poland, June 10 – 13, 2009. Abstract Book. 128.
   197. Tenderenda M., Biernacki M., Masłowski Z., Godlewski J., Snarska J.
    Wstępna ocena przydatności termoresekcji metodą Habiba w leczeniu guzów narządów miąższowych
    XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Lublin 2009
    Journal of Oncology 2009, 59, 2, 60-61.
   198. Snarska J., Jacyna K., Biernacki M., Zalewski A., Janiszewski J., Iwanowicz K.,
    Rare case of haemorrhages from gastrointestinal tract
    Polish Journal of Surgery 2009, Suplement 1/2009 (B-12), 19. Wrocław 2009
    64 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 2009
   199. Snarska J., Biedziuk B., Zalewski A., Suszkiewicz R., Iwanowicz K., Jacyna K., Biernacki M.,Kamiński F., Puchalski Z.
    Acute pancreatitis –polipragmasy or associated multidirectional treatment
    Polish Journal of Surgery 2009, Suplement 1/2009 ( C-13), 25 -26, Wrocław 2009
    64 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 2009
   200. Snarska J., Zdrojewska –Suszkiewicz I ., Iwanowicz K.,
    Is it hard being a surgeon in a skirt
    Polish Journal of Surgery 2009, Suplement 1/2009 ( N-01), 108, Wrocław 2009
    64 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 2009
   201. Snarska J., Iwanowicz K., Suszkiewicz R., Biedziuk B., Frąckowiak L., Kamiński F.,
    Puchalski Z.
    Analysis of intenstinal obstruction reasons
    Polish Journal of Surgery 2009, Suplement 1/2009 ( Q -01), 132, Wrocław 2009
    64 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 2009
   202. Snarska J.
    Is postgraduate training appropriate for the needs of the organization of Polish health service in Polish conditions? Do we have to aim apply to all norms of the E.U. for every price ?
    Polish Journal of Surgery 2009, Suplement 1/2009 ( R-02), 146,
    64 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 2009
   203. Doroszkiewicz E., Siwik B., Snarska J.
    Działania pielęgniarki w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi w oparciu o model D. Orem
    III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Bydgoszcz 2009
    Leczenie Ran 2009, 6, 3, 109.
   204. Jacyna K., Snarska J., Iwanowicz K., Siwik B., Doroszkiewicz E., Suszkiewicz R.
    Analiza przyczyn występowania ran przewlekłych i czynniki upośledzające gojenie
    III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Bydgoszcz 2009
    Leczenie Ran 2009, 6, 3, 110-111.
   205. Snarska J., Siwik B., Zalewski A., Biernacki M., Iwanowicz K., Doroszkiewicz E., Flor I., Puczel-Hołownia E., Biedziuk B.
    Mikroflora ran przewlekłych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Bydgoszcz 2009
    Leczenie Ran 2009, 6, 3, 118-119.
   206. Zalewski A., Jacyna K., Snarska J., Biedziuk B., Zdrojewska –Suszkiewicz I., Iwanowicz K., Flor I., Zalewski H.
    Tygecyklina w leczeniu rozleglej odleżyny-prezentacja przypadku
    III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Bydgoszcz 2009 Leczenie Ran 2009, 6, 3, 121.
   207. Snarska J., Zalewski A., Jacyna K., Iwanowicz K., Zdrojewska –Suszkiewicz I., Biernacki M.,
    Prevalence of thyroid carcinoma during the last decade in patients after surgery
    Langenbeck’s Archives of Surgery 2009 ( 63 ), 1155.
    28th Annual Meeting of the German Association of Endocrine Surgeons (CAEK ). Joint Meeting with the Polish Club of Endocrine Surgeons Łódź ( Poland ) 26-28 November 2009
   208. Snarska J., Jacyna K., Zalewski A., Suszkiewicz R., Biernacki M., Iwanowicz K., Biedziuk B., Shafie D.
    Histological types of thyroid carcinoma in patients after surgical treatment in the Departament of General Surgery in Olsztyn
    Langenbeck’s Archives of Surgery 2009 ( 64 ), 1155-1156.
    28th Annual Meeting of the German Association of Endocrine Surgeons (CAEK ). Joint Meeting with the Polish Club of Endocrine Surgeons Łódź ( Poland ) 26-28 November 2009
   209. Doroszkiewicz E., Snarska J., , Flohr I., Siwik B., Aleksandrowicz I.
    Tajemnica Pielęgniarska, a zakażenie The mystery of care and infection
    SEPSIS 2010, 3, 1, 27,
    XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji zakażeń Chirurgicznych i XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa zakażeń Szpitalnych 15-17 kwietnia 2010r. w Rynie
   210. Flohr I., Hołownia-Puczel E., Doroszkiewicz E., Snarska J.
    Badania mikrobiologiczne czystości środowiska szpitalnego-doświadczenia własne Bacteriological examinations of hospital environment sterility–own experience
    SEPSIS 2010, 3, 1,30
    XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji zakażeń Chirurgicznych i XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa zakażeń Szpitalnych 15-17 kwietnia 2010r. w Rynie
   211. Sebastyańska –Targowska I., Snarska J.
    Aspekty psychologiczne zakażeń pooperacyjnych i szpitalnych Psychological aspects of after-operation and hospital infections
    SEPSIS 2010, 3, 1, 41
    XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji zakażeń Chirurgicznych i XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa zakażeń Szpitalnych 15-17 kwietnia 2010r. w Rynie
   212. Snarska J., Jacyna K., Zalewski A., Suszkiewicz R., Puchalski Z.,
    Zasady szkolenia w chirurgii endokrynologicznej
    65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź
    Polish Journal of Surgery 2011, Supl. 1; 33
   213. Snarska J., Biernacki M., Puchalski Z.,
    Niedrożność – „Ostro Dyżurowy” problem ogólnochirurgiczny
    65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź
    Polish Journal of Surgery 2011,Supl.1; 56
   214. Snarska J., Flohr I., Doroszkiewicz E., Siwik B., Biedziuk B., Hołownia – Puczel E.
    Środowisko chirurgiczne – źródłem zakażeń
    65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź
    Polish Journal of Surgery 2011; Supl.1, 57
   215. Snarska J., Iwanowicz K., Kozłowska A., Zalewski A.
    Ryzyko operacji planowanych u chorych po 85 roku życia
    65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź
    Polish Journal of Surgery 2011; Supl.1, 57
   216. Snarska J., Tenderenda M., Zdrojewska – Suszkiewicz I., Krzywicki A., Iwanowicz K., Flohr I., Puchalski Z.
    Powikłania miejscowe wczesne i odległe stomii – problem stomii „ trudnych”
    65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź
    Polish Journal of Surgery 2011; Supl.1, 58
   217. Snarska J., Suszkiewicz R., Zalewski A., Jacyna K., Frąckowiak L., Biedziuk B., Iwanowicz K., Krzywicki A.
    Miejsce stomii w leczeniu paliatywnym nowotworów złośliwych narządu rodnego u kobiet
    65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź
    Polish Journal of Surgery 2011; Supl.1, 66
   218. 218. Rowinski W., Kobryn A., Danielewicz R., Czerwinski J., Kosieradzki M., Jakubowska-Winecka A., Wejda B., Osinska P., Snarska J.
    A new insight on the reasons for low deceased donors organs recovery in Poland Congress of the International Society of Procurement and donation.
    Buenos Aires, November 2011
   219. 219. Rowinski W., Czerwinski J., Jakubowska-Winecka A, Kobryn A., Kosieradzki M. Bohatyrewicz R, Kubik T., Becler R, Nyckowski P..Zieniewicz K., Snarska J., Danielewicz R.
    A new initiative to increase deceased organs donation in Poland. The influence of implementation of the Partnership for transplantation. Congress of the International Society of Procurement and Donation.
    Buenos Aires, November 2011
   220. Snarska J., Zalewski H., Zalewski A., Jacyna K., Suszkiewicz R., Biedziuk B., Iwanowicz K., Suszkiewicz-
    Kiliańczyk K. Microcarcinoma – problem diagnostyczny i terapeutyczny Opieka Okołooperacyjna ( Perioperative Care ) 2012, Nr Zjazdowy, 32.
    Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej TChP i Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Zamek Ryn 31maj-2 czerwiec 2012
   221. Snarska J., Zalewski A., Jacyna K., Suszkiewicz R., Biedziuk B., Iwanowicz K., Suszkiewicz-Kiliańczyk K.,
    Zdrojewska-Suszkiewicz I., Biernacki M.
    Wskazania do chirurgicznego leczenia w chorobach tarczycy Opieka Okołooperacyjna ( Perioperative Care ) 2012, Nr Zjazdowy, 33.
    Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej TChP i Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Zamek Ryn 31maj-2 czerwiec 2012
   222. Majewska G., Kamiński F., Snarska J., Dadan J.
    Wrong located ostomy – consequence of operation or first surgical complication? Case report 19-th World Council of Enterostomal Therapist, /WCET/ Biennal Congres, Adelaide, Australia 2012
   223. Matysiewicz M., Kocbach B., Sienkiewicz-Szłapka E., Smulska N., Wroński K., Snarska J., Kostyra E. Endogenous peptids associated with colorectal cancer
    XL Jubileuszowa Szkoła Zimowa “Nowotwory dzisiaj. Ryzyko, Perspektywy, Oczekiwania”.
    Uniwersytet Jagieloński Zakopane luty 2013
   224. Snarska J., Michalak M., Jacyna K., Biedziuk B., Zalewski A., Krzywicki A.
    Wstrząs septyczny w przebiegu ropnia wątroby leczonego drenażem przezskórnym
    Polish Journal of Surgery 2013; Supl.1, 85,111.
   225. Snarska J.,Matysiewicz M.,Tenderenda M.,Kocbach B.,Wroński K.,Kostyra E.
    Selected cytokines and opioid peptides in the colorectal cancer
    Polish Journal of Surgery 2013; Supl.1, 85,160.
   226. Snarska J., Michalak M.,Kozłowska A.,Zalewski A.,Jacyna K.,Biedziuk B.,Suszkiewicz-Kiljańczyk K.
    Leczenie odległych powikłań po przebytym ciężkim ostrym zapaleniu trzustki
    Polish Journal of Surgery 2013; Supl.1, 85,161.
   227. Snarska J., Zalewski A., Jacyna K., Biedziuk B., Suszkiewicz R., Frąckowiak L.
    Chirurgiczne powikłania choroby nowotworowej po leczeniu chemio- i radioterapią.
    Polish Journal of Surgery 2013; Supl.1, 85,161.
   228. Siwik B.,Doroszkiewicz E.,Bigus B., Snarska J.
    Czynniki determinujące satysfakcję z pracy zawodowej pielęgniarek na przykładzie podmiotu leczniczego SPZOZ z W-MCO w Olsztynie
    Polish Journal of Surgery 2013,Supl.1,85,100
   229. Jacuński M., Jaśkiewicz Ł., Janicka A., Patyra K., Matysiewicz M., Kocbach B., Cieślińska A., Snarska J., Kostyra E.
    MOR receptor gene polymorphism (A118G ) in patients with acute pancreatitis
    48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń, 2 – 5 września 2013 r.
    Acta Biochimica Polonica, 2013 vol. 60, Suplement 1,43.
   230. Kocbach B., Cieślinska A., Tenderenda M., Snarska J., Wroński K., Kostyra E., Impact of the opioid peptides on the breast cancer progression Conference: 48 th Congress of the Polish Biochemical Society, At Toruń,Poland, Volume: ABP, Vol. 60 Supplement 1/2013,106. Session P 6.17 Molecular Mechanism of Cancer Development and Progression DOI: 10.13140/2.1.1745.8561
   231. Snarska J., Michalak M. Ropień wątroby przyczyną wstrząsu o piorunującym przebieguForum Zakażeń 2014, 5,2, 139-140. XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych Ryn 2014
   232. Witt-Majchrzak A., Żelazny P., Snarska J.Terapia podciśnieniowa ran operacyjnych w kardiochirurgiiForum Zakażeń 2014, 5,2, 141.XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych Ryn 2014
   233. Matysiewicz M., Cieślińska A., Snarska J., Fiedorowicz E., Kostyra E.Polymorphism in MOR (A118G) and DPPIV (rs7608798) genes in patients with acute pancreatitis ( Polimorfizm w genach MOR (A118G) i DPPIV (rs7608798) u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki )V Międzynarodowe Dni Trzustkowe Zakopane 12-14.06.2014
   234. Witt-Majchrzak A., Żelazny P., Snarska J.
    Terapia podciśnieniowa – historia, mechanizmy działania, różne opcje terapeutyczne
    X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Serock Hotel Narvil 11-13 września 2014
    Streszczenia – Płyta CD (27 ).
   235. Snarska J.
    Markery biochemiczne w diagnostyce zapalenia otrzewnej i powikłaniach septycznych
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/7: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   236. Snarska J., Suszkiewicz R., Zalewski A., Jacyna K., Biedziuk B., Kuciel M.
    Wczesne powikłania operacji niedrożności mechanicznej w klasyfikacji Clavien-Dindo w materiale własnym
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/106: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   237. Snarska J., Michalak M., Biedziuk B., Kuciel , Świtała M., Prus M.
    Czy guzek siostry Mary Joseph to tylko historia w chirurgii ogólnej?
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/215: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   238. Snarska J., Zalewski A., Jacyna K., Zdrojewska-Suszkiewicz I., Kozielec Z. Michalak M.
    Rak brodawkowaty gruczołu tarczowego, a choroby z autoimmunoagresji
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/153: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   239. 237. Matysiewicz M., Wroński K.,Snarska J., Kostyra E.
    Stężenie interleukiny-6 w moczu u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/287: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   240. Snarska J., Michalak M., Suszkiewicz R., Jacyna K., Kuciel M., Stefaniak P., Świtała M.
    Skuteczność drenażu przezskórnego w leczeniu ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/316: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   241. Witt-Majchrzak A., Żelazny P., Snarska J.
    Wpływ terapii podciśnieniowej na proces gojenia ran operacyjnych po sternotomii
    67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 9-12.09.2015 Lublin
    Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; Suplement 1/106: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
   242. Witt-Majchrzaka A., Żelazny P., Snarska J.
    Beurteilung des Heilungsprozesses nach Sternotomie mit Anwendung von Unterdrucktherapie
    133. Kongress Deutsche Gesellschaft fur Chirurgie Berlin 26. bis 29. April 2016, 343.
   243. Snarska J., Kozłowska A., Kuciel M., Masiulaniec P., Michalak M., Kozielec Z.
    Zaostrzony proces zapalny pęcherzyka żółciowego na tle kamicy z współistniejącym rakiem neuroendokrynnym przewodu pokarmowego
    IV Sympozjum Naukowe Nowotwory Przewodu Pokarmowego Warszawa 21. kwietnia 2016
   244. Masiulaniec P., Snarska J., Jacyna K., Kozłowska A., Janik J.
    Przepuklina brzuszna pooperacyjna współistniejąca z niepełną niedrożnością przewodu pokarmowego u chorej z olbrzymią otylością – opis przypadku.
    XIV KONFERENCJA POLSKIEGO KLUBU PRZEPUKLINOWEGO BYDGOSZCZ 2016, 10-11.VI.16, 18-19.
   245. Snarska J. Wartość diagnostyki biochemicznej w rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych i septycznych
    XXIII Zjazd polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych i XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich KRAKÓW 15-17.06.2016.
   246. Kozłowska A., Snarska J., Masiulaniec P. ZASTOSOWANIE TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ U CHOREJ PO WIELOKROTNYCH LAPAROTOMIACH Z MARTWICĄ POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ, ROZEJŚCIEM RANY PO LAPAROTOMII I PRZETOKĄ JELITOWO-ATMOSFERYCZNĄ
    XXIII Zjazd polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych i XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich KRAKÓW 15-17.06.2016.
   247. Snarska J. Microcarcinoma papillare – postępowanie
    ZJAZD NAUKOWY SEKCJI CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH I XIII SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ WARSZAWA 16-18.06.2016.
   248. Suszkiewicz-Kiliańczyk K., Michalak M., Zalewski A., Masiulaniec P., Snarska J. Ropień tarczycy po przebytej sepsie w przebiegu zakażenia Salmonellą enteritidis ZJAZD NAUKOWY SEKCJI CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH I XIII SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ WARSZAWA 16-18.06.2016.
   249. Snarska J., Masiulaniec P. Stany septyczne w koloproktologii
    11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii – XX-lecie Polskiego Klubu Koloproktologii
    Katowice Koloproktologia 6-8.X.2016 Materiały zjazdowe Płyta CD 309-310
   250. Matysiewicz M., Snarska J., , Cieślińska A, Fiedorowicz E, Kostyra E.
    Polymorphism in DPPIV gene in alcohol-dependent acutepancreatitis
    VI Międzynarodowe Dni Trzustkowe Gdynia 27-29.X.2016
   251. Snarska J. Wartość diagnostyki biochemicznej w rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych i septycznych
    XXIII Zjazd polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych i XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich KRAKÓW 15-17.06.2016.
    Państwo i Społeczeństwo ( Medycyna i Zdrowie Publiczne ) 2016, 16,4, Supl.1,63-64.
   252. Kozłowska A., Snarska J.,Masiulaniec P. ZASTOSOWANIE TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ U CHOREJ PO WIELOKROTNYCH LAPAROTOMIACH Z MARTWICĄ POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ, ROZEJŚCIEM RANY PO LAPAROTOMII I PRZETOKĄ JELITOWO-ATMOSFERYCZNĄ
    XXIII Zjazd polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych i XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich KRAKÓW 15-17.06.2016.
    Państwo i Społeczeństwo ( Medycyna i Zdrowie Publiczne ) 2016, 16, 4, Supl.1, 57.
   253. Snarska J. Niedokrwienie jelit, a stany septyczne. II  POLSKI KONGRES z międzynarodowym uczestnictwem  „Pokonać sepsę ” Wrocław 25-27 maj  2017.
   254. Masiulaniec Piotr , Snarska Jadwiga, Jacyna Krzysztof, Zalewski Artur, Biedziuk Bartłomiej, Kozłowska Agata, Kuciel Maciej, Suszkiewicz-Kiliańczyk Katarzyna, Suszkiewicz Rafał , Grabania Jacek, Michalak Maciej
    Otyłość, a ostre zapalenie trzustki (1140) 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 27-30.09.2017 P.14 Przewód pokarmowy 2; 383.
   255. Snarska Jadwiga, Michalak Maciej, Masiulaniec Piotr, Suszkiewicz Rafał, Jacyna Krzysztof, Dąbrowska Parfianowicz Danuta
    Zator i ostry zakrzep tętnicy krezkowej górnej, a sepsa (1136) 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 27-30.09.2017 P.16 Stany nagłe w chirurgii, chirurgia urazowa i wojskowa; 430.
   256. Snarska Jadwiga, Masiulaniec Piotr, Kozłowska Agata, Kuciel Maciej, Suszkiewicz-Kiliańczyk Katarzyna, Suszkiewicz Rafał, Stefaniak Przemysław Pooperacyjne niedrożności zrostowe – diagnostyka, analiza przyczyn i leczenie operacyjne (1348) 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 27-30.09.2017 P.16 Stany nagłe w chirurgii, chirurgia urazowa i wojskowa; 432.
   257. Snarska Jadwiga, Masiulaniec Piotr, Michalak Maciej, Zalewski Artur, Biedziuk Bartłomiej, Zdrojewska-Suszkiewicz Irena Izolowane niedokrwienie prawej połowy okrężnicy (1137) 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 27-30.09.2017 P.16 Stany nagłe w chirurgii, chirurgia urazowa i wojskowa; 425.
   258. Snarska Jadwiga, Zalewski Artur, Jacyna Krzysztof, Suszkiewicz Rafał, Biedziuk Bartłomiej, Kozłowska Agata, Suszkiewicz-Kiliańczyk Katarzyna, Kuciel Maciej, Masiulaniec Piotr, Michalak Maciej, Barwiejuk Małgorzata Microcarcinoma papillare – strumectomia totalna czy subtotalna? (1267) 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 27-30.09.2017 P.07 Endokrynologia; 272.
   259. Snarska Jadwiga Stan septyczny i sepsa, a niedokrwienie jelit 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 27-30.09.2017 ( Sesja Zakażeń Chirurgicznych ZG TChP )
   260. Snarska Jadwiga, Futyma Krystyna, Zając Ewa, Parfianowicz Jarosław
    Karta DILO – strona formalna i merytoryczna zakładania i realizowania karty DILO – Dla lekarzy POZ – i nie tylko. XIV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur „Medycyna Warmii i Mazur dziś i jutro” 24-25.XI.2017 OLSZTYN,1.
   261. Snarska Jadwiga, Michalak Maciej
    Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne nowotworów neuroendokrynnych. ZJAZD NAUKOWY SEKCJI CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH Postępy w Chirurgii Gruczołów Dokrewnych Łódź, 30-31 maja 2019r. Polish Journal of Surgery 2019,91 (Suplement 1), 33.
   262. Latacz Maria, Snarska Jadwiga, Cieślińska Anna, Fiedorowicz Ewa „Badanie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu ApaI i TaqI w genie receptora witaminy D (VDR) u chorych z rakiem jelita grubego lub rakiem piersi” XV ZJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR Olsztyn 6 – 7 listopada 2020 r, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska www.wmil.olsztyn.pl

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter