Przejdź do treści strony

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

REJESTRACJA – PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Aby zarejestrować się do poradni wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej i dowód osobisty.

Prosimy zwrócić uwagę na czytelność skierowań do lekarzy specjalistów (pieczątki, rozpoznanie choroby, kod ICD10).
Ułatwi to bezproblemową rejestrację.

Pacjenci zarejestrowani od 1.01.2015 do poradni specjalistycznych zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Brak dostarczenia skierowania skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.” (Dostarczenie skierowania dotyczy pacjentów pierwszorazowych, oraz pacjentów, którzy nie kontynuowali leczenia w poradni przez okres 2 lat).


Przykładowe, poprawnie wypełnione skierowanieSkierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby, korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • Inwalidzi wojenni
 • Osoby represjonowane
 • Kombatanci
 • Niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • Chorzy na gruźlicę
 • Zakażeni wirusem HIV
 • W zakresie badań dawców narządów
 • Uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • Uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób
  nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter