Przejdź do treści strony

Janusz Godlewski

dr hab. n. med. Janusz Godlewski


Publikacje w czasopismach naukowych

 1. Godlewski J,Kieżun J, Kraziński BE, Kozielec Z, Wierzbicki PM, Kmieć Z. The presence of YAP1 and LATS1 proteins in the clear cell renal cell carcinoma – an impact to the patients’ survival. BioMed International Journal, 2018 Apr 3;2018:2653623. doi: 10.1155/2018/2653623. eCollection 2018. IF : 2.476; Punktacja MNiSW : 25.
 2. Oponowicz AKozłowska AGonkowski SGodlewski J,Majewski M. Changes in the distribution of cocaine- and amphetamine-regulated transcript-containing neural structures in the human colon affected by the neoplastic process. Int J Mol Sci. 2018;19(2): 1-11. IF 3,226 MNiSW: 30.
 3. Stefaniak P, Kwiatkowski P, Kozielec Z, Godlewski J.Recanalization and remodeling of the great saphenous vein caused by the large melanoma’s cutaneous metastasis. WspółczesnaOnkol.- Contemporary oncology. 2018; 22(1): 54-59. MNiSW: 14.
 4. Sliwinska-Jewsiewicka A, Kowalczyk AE, Krazinski BE, Godlewski J, Kwiatkowski P, Kiewisz J, GrzegrzolkaJ, DziegielP, Kmiec Z. Decreased expression of SATB2 associates with tumor growth and predicts worse outcome in patients with clear cell renal cell carcinoma. Anticancer Res. 2018; 38(2): 839-846. IF: 1,937 MNiSW: 20.
 5. Godlewski J,Kraziński BE, Kowalczyk AE, Kiewisz J, Kieżun J, Kwiatkowski P, Sliwinska-Jewsiewicka A, Wierzbicki PW, Kmieć Z. Expression and prognostic significance of EP300, TP 53 and BAX in clear cell renal cell carcinoma.Anticancer Research. 2017; 37 (6): 2927-2937. IF: 1.937; MNiSW: 20.
 6. Kowalczyk AEKrazinski BEGodlewski JKiewisz JKwiatkowski PSliwinska-Jewsiewicka AKiezun JSulik M and Kmiec Z.Expression of the EP300, TP53 and genes in colorectal cancer: Correlations with clinicopathological parameters and survival. Oncol Rep. 2017; 38 (1): 201-210. IF: 2,662 MNiSW: 20.
 7. Zauszkiewicz-Pawlak A. Godlewski J. Kwiatkowski P. Kmiec Z. Ultrastructural characteristics of myenteric plexus in patients with colorectal cancer. Folia Histochem et Cytobiol. 2017; 55(1): 6-10. IF: 1,389; MNiSW: 15.
 8. Kotulak A, Wronska A, Kobiela J, Godlewski J, Stanislawowski M, Wierzbicki P. Decreased expression of p73 in colorectal cancer. Folia HistochemCytobiol. 2016;54(3):166-170. IF: 1,389; MNiSW: 15.
 9. Godlewski J, Krazinski BE, Kowalczyk AE, Kiewisz J, Kiezun J, Kwiatkowski P, Sliwinska-Jewsiewicka A, Maslowski Z, Kmiec Z. PLAGL1 (ZAC1/LOT1) Expression in clear cell renal cell carcinoma: correlations with disease progression and unfavorable prognosis. Anticancer Research.2016; 36(2):617-24. IF: 1,937; MNISW: 20.
 10. Kowalczyk AE, Krazinski BE, Godlewski J,Grzegrzolka J, Kiewisz J, Kwiatkowski P, Sliwinska-Jewsiewicka A, Dziegiel P, Kmiec Z. SATB1 is Down-regulated in Clear Cell Renal Cell Carcinoma and Correlates with miR-21-5p Overexpression and Poor Prognosis.Cancer Genomics Proteomics.2016;13(3):209-17. IF: 1,892; MNiSW 25.
 11. Kwiatkowski P, Godlewski J,Kieżun J, Kraziński BE, Kmieć Z. Colorectal cancer patients exhibit increased levels of galanin in serum and colon tissues. 2016;12(5):3323-3329. IF: 1,390; MNiSW: 15.
 12. Kozlowska A, Kwiatkowski P, Oponowicz A, Majewski M, Kmiec Z, Godlewski J. Myenteric plexuses atrophy in the vicinity of colorectal cancer tissue is not caused by apoptosis or necrosis. Folia HistochemCytobiol.2016;54(2):99-107. IF: 1,389; MNiSW: 15.
 13. Kowalczyk AE, Krazinski BE, Godlewski J, Kiewisz J, Kwiatkowski P, Sliwinska-Jewsiewicka A, Kiezun J, Wierzbicki PM, Bodek G, Sulik M, Kmiec Altered expression of the PLAGL1 (ZAC1/LOT1) gene in colorectal cancer: Correlations to the clinicopathological parameters. Int J Oncol. 2015; 47(3):951-62. IF: 3,018; MNiSW: 25.
 14. Godlewski J,Krazinski B. E, Kiezun J, Kwiatkowski P, Sulik M, Tenderenda M, Biernat W, Kmiec Z, PLAGL1 protein is differentially expressed in the nephron segments and collecting ducts in human kidney.Folia Histochemica et Cytobiologica. 2015; 53(1): 96–104. IF: 1,060; MNISW: 15.
 15. Kowalczyk AE, Godlewski J, Krazinski BE, Kiewisz J, Sliwinska-Jewsiewicka A, Kwiatkowski P, Pula B, Dziegiel P, Janiszewski J, Wierzbicki PM, Kmiec Z. Divergent expression patterns of SATB1 mRNA and SATB1 protein in colorectal cancer and normal tissues. Tumour Biol. 2015; 36(6):4441-52. IF: 2,926;  MNiSW: 30.
 16. Godlewski J,Wroński K, Michalak M, Kozielec Z. Giant metanephric adenoma, benign tumor with features of clinical and radiological malignancy.Polish Annals of Medicine 2015; 22: 45-49. MNiSW: 14.
 17. Godlewski J, Kowalczyk A, Kozielec Z, Pidsudko Z, Kmiec A, Siedlecka-Kroplewska K. Plasticity of neuropeptidergic neoplasm cells in the primary and metastatic Merkel cell carcinoma. Folia HistochemCytobiol. 2013; 51(2): 168-173.IF-1,000; MNISW: 15.
 18. Wierzbicki P.M, Adrych K, Kartanowicz D, Stanislawowski M, Kowalczyk A, Godlewski J,Skwierz-Bogdanska I, Celinski K, Gach T, Kulig J, Korybalski B, Kmiec Z. Underexpression of LATS1 TSG in colorectal cancer is associated with promoter hypermethylation. World J Gastroenterol. 2013; 19(27):4363-4373. IF: 2,433; MNISW: 25.
 19. Wroński K, Godlewski J,Tenderenda M. Chirurgiczne leczenie przepukliny Spigela- opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna. 2013; 1: 35-38. MNiSW: 4.
 20. Godlewski J,Kuciel-Lisieska G, Licznerska G, Tenderenda M. Left-sided renal colic as  symptom of advanced stomach cancer – a case report.   WspółczesnaOnkol.- Contemporary oncology. 2012; 16(2): 191-193.  IF: 0,211; MNISW: 15.
 21. Godlewski J,Pidsudko Z. Characteristic of galaninergic components of the enteric nervous system in the cancer invasion of human large intestine. Annals of Anatomy –AnatomischerAnzeiger 2012; 194(4): 368-372. IF: 1.960; MNISW: 20.
 22. Kwiatkowski P, Wierzbicki P, Kmieć A, Rola profilowania genowego z zastosowaniem macierzy DNA w diagnostyce, określaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie w raku jelita grubego. PostepyHigMedDosw. 2012; 66: 330-338 IF: 0,552; MNISW: 15.
 23. Kuciel –Lisieska G, Godlewski J,Lisieska-Tyszko S, Lachowski A, Licznerska G. Analiza danych epidemiologicznych chorych na czerniaka leczonych w latach 1996-2007 w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NOWOTWORY- Journal of Oncology 2011;61: 344-49. MNISW: 6.
 24. Godlewski J,Pidsudko Z, Sienkiewicz W. Concentration of vasoactive intestinal polypeptide, neuropeptide Y and calcitinine gene related peptide in neoplasm tissue of the human large intestine. WspółczesnaOnkol – Contemporary oncology 2011; 2: 65-68. IF: 0,107; MNISW: 15.
 25. Godlewski J. Morphological changes in the enteric nervous system caused by carcinoma of the human large intestine. Folia HistochemCytobiol. 2010; 48,1:157-162.  IF: 0,902; MNISW:13.
 26. Godlewski J, Łakomy M. Changes in vasoactive intestinal peptide, pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide and neuropeptide Y-ergic structures of the enteric nervous system. Folia Histochem. Cytobiol. 2010 ;48,2:208-216. IF: 0,902; MNISW: 13.
 27. Godlewski J, Kaleczyc J. Somatostatin-, substance P- and calcitonin gene-related peptide-positive intramural nerve structures of the human large intensine affected by carcinoma. Folia Histochem. Cytobiol. 2010; 48,3: 475-483. IF: 0,902; MNISW: 13.
 28. Godlewski J,Tenderenda M,Biernacki M, Rak okrężnicy esowatej w obrębie prawostronnej nieodprowadzalnej przepukliny mosznowej. Współczesna Onkol – 2010; 14,5: 344-346. IF: 0,104; MNISW: 9.
 29. Godlewski J, Widawski T, Michalak M, Kmieć Z. Aneurysm of the aberrant right subclavian artery – a case report. Polish Journal of Radiology 2010; 75(4):47-50. MNiSW: 6.
 30. Wierzbicki P.M, Adrych K, Kartanowicz D, Wypych J, Stanisławowski M, Zwolińska-Wcisło M, Celiński K, Skrodzka D, Godlewski J, Kordybalski B,Smoczyński M, Kmieć Z. Overexpresion of the FHIT gene in inflammatory bowel disease. J PhysiolPharmacol. 2009;60 suppl 4: 57-62. MNiSW: 10.
 31. Stanisławowski M, Wierzbicki P.M, Golab A, Adrych K, Kartanowicz D, Wypych J, Godlewski J, Smoczyński M, Kmieć Z. Decreased TLR-5 expression in the mucosa of ulcerative colitis patients. J PhysiolPharmacol. 2009;60 suppl 4:71-75. MNiSW: 10.
 32. Wierzbicki P.M, Adrych K, Kartanowicz D, Dobrowolski S, Stanisławowski M, Chybicki J, Godlewski J, Kordybalski B,Smoczyński M, Kmieć Z, FHIT ( Fragile histidine triad ) gene is overexpressed in colorectal cancer. J PhysiolPharmacol. 2009;60 suppl 4: 63-70. MNiSW: 10.
 33. Tenderenda M, Biernacki M, Masłowski Z,Godlewski J, Snarska J. Wstępna ocena przydatności termoresekcji metodą Habiba w leczeniu guzów narządów miąższowych.

WspółczesnaOnkol – Contemporary oncology. 2009; 1: 28-33. IF: 0,062; MNISW: 6.

 1. Godlewski J, Kuciel-Lisieska G, Tenderenda M, Troska P, Widawski T. Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka przełyku. NOWOTWORY-J Oncol. 2009; 59: 30-32. MNISW: 6.
 2. Godlewski J, Kuciel-Lisieska G, Tenderenda M, Troska P, Widawski T. Przerzuty czerniaka do narządów przewodu pokarmowego. NOWOTWORY – J Oncol. 2009; 59: 96-98. MNISW: 6.
 3. Godlewski J,Masłowski Z, Tenderenda M. Primary osteosarcoma of the urinary bladder., Central Eur J Urology. 2009; 62: 37-38.
 4. Kwiatkowski P, Godlewski J, Śliwińska-Jewsiewicka A. Kmieć K. Cząstki adhezyjne w procesie nowotworzeni i przerzutowania.  PolishAnnals of  Medicine, 2009; 16(1): 128-137.
 5. Kwiatkowski P. Godlewski J. Kmieć Z. Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w procesie inwazji nowotworu.  PolishAnnals of  Medicine 2008; 15: 66-76.
 6. Godlewski J. Licznerska G. Tenderenda M.  Analiza wartości procedury biopsji węzła wartownika w leczeniu operacyjnym  raka piersi – doświadczenie własne. Współczesna Onkol – Contemporaryoncology. 2008; 5: 96-98.MNISW: 4.

Prezentacje i doniesienia zjazdowe.

 1. Kowalczyk AE, Krazinski BE, Godlewski J,Kmiec Z. The decreased level of SAV1 mRNA expression in colorectal cancer. X Kongresonkologiiwspółczesnej, Poznań, 21-23.03.2018.
 2. Kraziński BE, Kiewisz J, Śliwińska-Jewsiewicka A, Kowalczyk AE, Godlewski J, Kwiatkowski P, Kmieć Z. Significance of microRNA-199a-5p and microRNA-199b-5p and their target genes in renal cancer cells. EUROBIOTECH : 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech. Kraków. 11-14. 09. 2017.
 3. Kieżun J, Kwiatkowski P, Godlewski J,Kraziński BE, Kowalczyk AE, Kmieć Z. The expression of galanin receptors (GALR1, GALR2 and GALR3) in colorectal cancer. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry „From Molecules to Diseases”,  Antalya, Turkey, 18-21.05.2017.
 4. Oponowicz A, Kozłowska A, Godlewski J, Majewski M; Zmiany ekspresji transkryptu regulowanego amfetaminą i kokainą (CART) oraz wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP) w neuronach enterycznego układu nerwowego z okolicy nacieku nowotworowego jelita grubego człowieka. 50 Sympozium Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Od przeszłosci do teraźniejszości… Wojanów 05-08.09.2016.
 5. Oponowicz A, Kozłowska A, Godlewski J, Majewski M; Różnice w dystrybucji transkryptu regulowanego amfetaminą i kokainą (CART) oraz substancji P (SP) w neuronach poszczególnych splotozwojów nowotworowo zmienionego jelita grubego człowieka. 50 Sympozium Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Od przeszłosci do teraźniejszości… Wojanów 05-08.09.2016.
 6. Kraziński BE, Kiewisz J, Godlewski J, Kowalczyk AE, Śliwinska-Jewsiewicka A, Kwiatkowski P, Grzegrzółka J, Dzięgiel P, Kmieć Z; IKBKB Expressionisan Independent PrognosticFactor in Clear Cell Renal Cell Carcinoma; THE 42 nd CONGRESS of the ISOBM, Zakopane  03 -07.10. 2015.
 7. Śliwińska-Jewsiewicka A, Kraziński BE, Grzegrzółka J, Kowalczyk AE, Kwiatkowski P, Kiewisz J, Godlewski J,Dziegiel P, Kmieć Z.: Immunihistochemicalfeatures od SATB2 protein espression in clearcellrenalcell carcinoma; XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie; Międzyzdroje 9 -12.09.2015.
 8. Kiewisz J, Skowrońska A, Pawłowska A, Winiarska A, Rozicka A,  Perkowska-Ptasińska A, Kwiatkowski P, Godlewski J, Kmieć Z, Stompór T. WNT4 protein expression in patients with glomerulardisease and followingkidneytransplantation.; XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie; Międzyzdroje 9 -12.09.2015.
 9. Oponowicz A, Kozłowska A, Godlewski J, Majewski M; Różnice we wzorze ekspresji tran skryptu regulowanego amfetaminą i kokainą (CART) oraz galaniny (GAL) w neuronach poszczególnych splotozwojów nowotworowo zmienionego jelita grubego człowieka; XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie; Międzyzdroje 9 -12.09.2015.
 10. Kiewisz J, Kraziński BE , Grzegrzółka J, Godlewski J, Kowalczyk AE, Kwiatkowski P, Śliwińska-Jewsiewicka A, Kwiatkowski P, Dziegiel P, Kmieć Z.: The expression of discoidindomain receptor 1(DDR1) correlates with the progression of clearcellrenalcell carcinoma; XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie; Międzyzdroje 9 -12.09.2015.
 11. Janicka A, Pawlos A, Godlewski J, Kmieć Z, Majewski M, Kozłowska A. Involvement of macrophage-mediated inflammatory process in destruction of intramural ganglia of the neoplasmitically changed human stomach, regarding the size of the tumor (T3 T4). Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła, 3 – 6.09.2014.
 12. Pawlos A, Janicka A , Godlewski J, Kmieć Z, Majewski M, Kozłowska A Involvement of neutrophil- mediated inflamatory process in decomposition of neuronal plexuses  within cancer-affected human stomach according to the primary tumor staging –  a pilot study. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła, 3 – 6.09.2014.
 13. Śliwińska-Jewsiewicka A., Kraziński B., Kwiatkowski P., Kiewisz J., Godlewski J., Kowalczyk A.E., Kmieć Z.Ekspression of the SATB2 gene is down regulated in colorectal cancer. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła, 3 – 6.09.2014.
 14. Kraziński B., Godlewski J., Kiewisz J., Kowalczyk A.E., Kwiatkowski P., Śliwińska-Jewsiewicka A., Kmieć Z.Associations between PLAGL1, TP53, and BAX gene expression and patients survival in in clear cell renal carcinoma. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła , 3 – 6.09.2014.
 15. Kraziński B., Kiewisz J., Godlewski J., Kowalczyk A.E., Śliwińska-Jewsiewicka A., Kwiatkowski P., Kmieć Z.The expression of discoidindomain receptor 1 (DDR1) protein in clearcellrenal carcinoma. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła, 3 – 6.09.2014.
 16. Kowalczyk A.E., Puła B., Kraziński B., Dięgiel P., Śliwińska-Jewsiewicka A., Kwiatkowski P., Kiewisz J., Godlewski J., Kmieć Z.Immunohistochemicalstudies of SATB1 protein expression in colorectalcancer. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła, 3 – 6.09.2014.
 17. Godlewski J, Kraziński BE, Kowalczyk AE, Kwiatkowski P, Śliwińska-Jewsiewicka A, Kiewisz J, Sulik M, Maruszak M, Kłącz J, Wierzbicki PM, Kmieć Z. Expression of the PLAGL1 gene in clearrenalcell carcinoma. XLVII Symposium of The Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry „From labs to clinics – common aim, various techniques” with Satellite Adipocyte Symposium. Olsztyn, 4-6.09.2013.
 18. KozłowskaA., Godlewski J.,Kmieć Z., Pawlos A., Janicka A., Majewski M. Involvement of caspases (3 and 8) as well as galanin in the mechanism(s) of enteric nervous system decomposition within cancer-affected human stomach. XLVII SympozjumPolskiegoTowarzystwaHistochemikówi Cytochemików, Olsztyn. 4 – 6.09.2013.
 19. Godlewski J., Kozłowska A., Kmieć Z, Majewski M.,Involvement of caspases (3 and 8) and galanin in the mechanism(s) of enteric nervous system decomposition in cancer-affected human large intestine. XLVII SympozjumPolskiegoTowarzystwaHistochemikówi Cytochemików, Olsztyn. 4 – 6.09.2013.
 20. Kowalczyk A.E., Godlewski J., Kiewisz J., Kraziński B. E., Śliwińska-Jewsiewicka A., KieżunJacek,Wierzbicki P.M., Adrych K.,Celiński K.,Kmieć Z.Expression of the PLAGL1 gene is down-regulated in colorectal cancer. XLVII SympozjumPolskiegoTowarzystwaHistochemikówi Cytochemików, Olsztyn. 4 – 6.09.2013.
 21. Godlewski J,Kraziński BE, Kowalczyk AE, Kwiatkowski P, Śliwińska-Jewsiewicka A, Kiewisz J. Sulik M, Maruszak K, Kłącz J, Wierzbicki P, Kmieć Z. Expression of the PLAGL1 gene in clear cell renal cell carcinoma. XLVII SympozjumPolskiegoTowarzystwaHistochemikówi Cytochemików, Olsztyn, 4 – 6.09.2013 r.
 22. Kowalczyk A, Kmieć Z, Wierzbicki PM, Godlewski J,Śliwińska-Jewsiewicka A, Kwiatkowski P, Krazinski B, Kiewisz J, Celiński K, Gach T, Kulig J. Expression of the SATB1 Gene is Down-regulated in Colorectal Cancer. XIV International Congress of Histochemistry and Cytochemistry Kyoto 2012.
 23. Kowalczyk AE, Godlewski J,Śliwinska-Jewsiewicka A, Wierzbicki PM, Kwiatkowski P, Celinski K, Gach T, Kulig J, Kmieć Z. The SATB1 mRNA expression in human colorectal cancer tissue – preliminary study.II Ogólnopolski Kongres Biochemii i Biologii Komórki;Kraków.5-9.09. 2011.
 24. Wierzbicki P, Dubowska J, Adrych K, Kartanowicz D, Dobrowolski S, Stanisławowski M, Chybicki J,  Korybalski B, Godlewski J, Mazurek A, Kotwas M, Wrońska A, Kmieć Z. Promoterhypermethylation and underexpression of PLAGL1 and LATS1 tumor suppressorgenes in colorectalcancer. XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Gdańsk. 23-27.08.2008.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter