REHABILITACJA – ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

REHABILITACJA –

ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

Zakład Usprawniania Leczniczego oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym w działach:

  • kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne i z wykorzystaniem sprzętu oraz wg metod neurofizjologicznych
  • fizykoterapii: elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości
  • hydroterapii: bicze szkockie, masaż podwodny, masaż perełkowy, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
  • masażu leczniczego i terapii manualnej: klasycznego, drenażu limfatycznego i terapii manualnej

Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi ambulatoryjną rehabilitację w chorobach onkologicznych, reumatologicznych, schorzeniach i urazach narządu ruchu, po endoprotezoplastyce dużych stawów; chorych po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, z SM i in. schorzeniach neurologicznych.

Ćwiczenia i zabiegi prowadzą profesjonalni terapeuci: magistrowie fizjoterapii, licencjaci, technicy fizjoterapii i technicy masażu, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Posiadamy specjalistów w zakresie terapii manualnej, drenażu limfatycznego, metody NDT Bobath, metody PNF i in.

Uzupełnieniem wysokiej jakości sprzętu i profesjonalnej obsługi jest atmosfera oparta na życzliwości, tolerancji i uśmiechu.

Zakład Usprawniania Leczniczego przy SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie jest czynny dla pacjentów, w ramach umowy NFZ w godzinach 7:00 – 12:00 i 13:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku. Rejestracja na zabiegi i ćwiczenia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:35 osobiście na parterze budynku D lub telefonicznie.

Kontakt:

Kierownik Zakładu
spec. rehab. med Bożena Idźkowska

Terapeuta Zajęciowy Koordynujący Pracę Fizjoterapeutów i Personelu Pomocniczego
mgr Natalia Paginowska