Przejdź do treści strony

ARCHIWUM

ARCHIWUM


Szanowni Pacjenci,
aby zminimalizować ryzyko epidemiologiczne bardzo prosimy
o ograniczenie wizyt w Archiwum.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać telefonicznie na numer 89 5398652 lub na adres poczty elektronicznej archiwum@poliklinika.net

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane jest niszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz leczonych w poradniach w roku 1999.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta) będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w dniach 2-17 stycznia 2020 r. w Archiwum SP ZOZ MSWiA z W-MCO, ul. Wojska Polskiego 37, w godz. 7.00-15.00.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 539 86 52.

Podstawa prawna: art. 29 ust 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069)

Kontakt:

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter