ARCHIWUM

ARCHIWUM


Szanowni Pacjenci,
aby zminimalizować ryzyko epidemiologiczne bardzo prosimy
o ograniczenie wizyt w Archiwum.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać telefonicznie na numer 89 539 86 52, 89 539 87 83, 89 539 87 82, 89 539 87 81 lub na adres poczty elektronicznej archiwum@poliklinika.net


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane jest niszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz leczonych w poradniach w roku 2002.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej z roku 2002 (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta) będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w dniach 24.04-5.05.2023 r. w Archiwum SP ZOZ MSWiA z W-MCO, ul. Wojska Polskiego 37, Bud. A, p. 1 w godz. 7.00-15.00.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 89 539 86 52, 89 539 87 83, 89 539 87 82.

Podstawa prawna: art. 29 ust 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.)o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Kontakt: