ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ i UROGINEKOLOGII

ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ i UROGINEKOLOGII

Działalność kliniczna oddziału

Jesteśmy wyspecjalizowanym ośrodkiem specjalizującym się w diagnostyce oraz leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego.

Zapewniamy dostęp do najnowszej diagnostyki oraz prowadzimy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych i leczenia uzupełniającego.Wykonujemy pełen zakres zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej, w tym z zastosowaniem technik małoinwazyjnych, endoskopowych oraz również procedury z uwzględnieniem zachowania płodności. Śródoperacyjnie pobieramy tkanki do oceny somatycznych mutacji u pacjentek z rakiem jajnika.

Wykonujemy operacje zmniejszające ryzyko zachorowania na raka jajnika u nosicielek mutacji BRCA1, BRCA2.

W pracy naszej stosujemy rekomendacje europejskich oraz światowych towarzystw naukowych – ESGO, ESMO, NCCN.

Trudne decyzje terapeutyczne podejmowane są w wielodyscyplinarnych zespołach terapeutycznych, a pacjentki otrzymują wsparcie psychologiczne.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, gdzie kwalifikowane są pacjentki do zabiegów operacyjnych. W przychodni realizowany jest Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Odział jest członkiem europejskiej sieci badawczej w ginekologii onkologicznej ENGOT- The European Network for Gynaecological Oncological Trial Groups.

W ośrodku prowadzone są badania kliniczne.

Pacjentki ze skierowaniem do szpitala celem leczenia operacyjnego zgłaszają się do sekretariatu Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

Pacjentki z rozpoznaniem choroby nowotworowej lub posiadające kartę DILO zgłaszają się do Biura Koordynatora Szybkiej Terapii Onkologicznej – w godz. 7.00 do 14.35. tel. 89/539 81 40 lub do Poradni Ginekologii Onkologicznej celem ustalenia dalszego postępowania tel. 89/539 88 41.

Kontakt:


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący oddziałem
prof. dr hab. med. Marcin Jóźwik

Położna Oddziałowa
mgr Elżbieta Kopczyńska