HISTORIA

HISTORIA


Wojewódzki Rejestr Nowotworów działa w województwie warmińsko-mazurskim od chwili powstania Onkologii w Olsztynie, z tym, że do 1997 roku karty zgłoszenia nowotworu złośliwego były kodowane i przygotowywane jako nowo zarejestrowane, kontrolne i zgony, po czym przesyłane były celem wprowadzenia do bazy danych do Białegostoku i Warszawy.
Od 1997 roku baza danych o zachorowaniach i zgonach prowadzona jest na miejscu w Olsztynie.

Warmińsko Mazurski Rejestr Nowotworów działa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.