ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Jesteśmy wyspecjalizowanym oddziałem szpitalnym zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od jego przyczyny. Opieką otaczamy pacjentów zarówno przebywających już w szpitalu, jak i tych którzy trafiają do nas w trybie nagłym. Sprzęt i wyposażenie należą do najnowocześniejszych technologii medycznych. Każde z 8 stanowisk intensywnego nadzoru wyposażone jest w aparaturę i sprzęt medyczny charakterystyczny dla tego typu oddziałów. Dwie sale połączone są ze sobą systemem nowoczesnego monitorowania i klimatyzacji.

Świadczone pacjentom usługi wykonywane są zgodnie z najwyższym i aktualnym poziomem wiedzy medycznej. Jest to możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu całego personelu oddziału

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Paweł Boguckip.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Elżbieta Gadomska