OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW CHEMIOTERAPII

Lista Osiągnięć Pracowników Oddziału Chemioterapii


 • Szybicka-Flisikowska E, Jagiełło-Gruszfeld A, Wachuła E, Sikorska M, Kałarnowicz A, Adamowska RThe role of patients and doctors in making decisions about the choice of the kind of adjuvant treatment in early breast cancer.Ann of Oncology, suppl. 3; Educational and Abstract Book of the ESMO Summer Educational Conference,19-22 June 2003, Edinburgh, Scotland, UK, A43P
 • Jagiello-Gruszfeld A, Rudnicka H, Sikorska M, Giermek J, Tchórzewska H, Kałarnowicz A, Pienkowksi TNewre antidepressants for alleviation of tamoxifen-induced hot flushes in breast cancer survivors.Ann of Oncology, suppl. 3; Educational and Abstract Book of the ESMO Summer Educational Conference,19-22 June 2003, Edinburgh, Scotland, UK, A75P
 • Sikorska M, Duchnowska R, Jagiello-Gruszfeld A, Pawlak WZ, Wcislo G, Wachula E, Szybicka-Flisikowska E Szcylik CLocal therapy of cutaneus metastases with rHuGM-CSF. Preliminary data.Ann of Oncology, suppl. 3; Educational and Abstract Book of the ESMO Summer Educational Conference,19-22 June 2003, Edinburgh, Scotland, UK, A78P
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Szybicka-Flisikowska E, Wachuła E, Sikorska M,Kałarnowicz A, Adamowska R, Gugała K, Godlewski J.The role of patients and doctors in making decisions about the choice of the kind of adjuvant treatment in early breast cancer.Eu J Cancer, vol 1, no 5. suppl. 21-25 sep.2003;276, A918
 • Niwińska A, Rudnicka H, Wiszniewska-Rawlik D, Jagiełło-Gruszfeld A, Giermek J, Pieńkowski T.Magnetic Resonance neuroimaging in breast cancer omtous meningitis.Eu J Cancer, vol 1, no 5. suppl. 21-25 sep.2003;276, A1033
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Adamowska R, Kałarnowicz A, Godlewski J, Gugała K Rola pacjentki i lekarza w podejmowaniu decyzji o leczeniu uzupełniającym raka piersi.
 • Nowotwory vol 53, suppl 1, III ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2003;28
 • Pawlak WZ, Duchnowska R, Jagiełło-Gruszfeld A, Sikorska M, Wcisło G, Szczylik C Leczenie miejscowe przerzutów nowotworowych do skory z zastosowaniem rekombinowanego czynnika wzrostu kolonii granulocytarno-makrofagowych (rHuGM-CSF.
 • Nowotwory vol 53, suppl 1, III ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2003;57
 • Nowotwory vol 53, suppl 1, III ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2003;63
 • Nowotwory vol 53, suppl 1, III ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2003;68
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Szybicka –Flisikowska E, Wachuła E, Sikorska M, Adamowska R.
 • The role of patients and doctors in making decisins about the choice of the kind of adjuvant treatment in early breast cancer.Reports of practical oncology and radiotherapy, vol. 8, suppl. 2, Poznań, 6-8. Nov. 2003; A260
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Rudnicka H, Sikorska M, Giermek j, Tchórzewska H, Pieńkowski T.Newer antidepressants for alleviation of tamoxifen-indiced hot flashes in breast cancer survivors.Reports of practical oncology and radiotherapy, vol. 8, suppl. 2, Poznań, 6-8. Nov. 2003; A261
 • Wachuła E, Jagiełło-Gruszfeld A, Szybicka-Flisikowska E, Sikorska M.Cisplatin and 5-fluorouracil in recurrent, persistent or metastatic cervical carcinoma.Reports of practical oncology and radiotherapy, vol. 8, suppl. 2, Poznań, 6-8. Nov. 2003; A292
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Czerniawska M, Wachuła E, Kałarnowicz A, Szabłowska-Siwik S. Why they want to be treated in clinical trial – fundamental reasons of patient’s decision.Proc Am Soc Clin Oncol 2004;23: A6147
 • Szabłowska-Siwik S, Jagiełło-Gruszfeld A, Zbrzeźniak J, Kałarnowicz A, Wachuła E, Godlewski J. Ocena wyników paliatywnego leczenia raka żołądka programem złożonym z cisplatyny i fluorouracylu.
 • Kongres PTOK – książka streszczeń. Warszawa, 6-9. 10.2004; 128,B-14
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Sikorska M, Kałarnowicz A, Szabłowska-Siwik S, Godlewski J. Czy chore po leczeniu radykalnym raka piersi chcą współdecydować o planach wizyt kontrolnych.
 • Kongres PTOK – książka streszczeń. Warszawa, 6-9. 10.2004; 130,B-16
 • Wachuła E, Jagiełło-Gruszfeld A, Czerniawska M, Zbrzeźniak J, Szabłowska-Siwik S, Godlewski J.
 • Ocena toksyczności i skuteczności oksaliplatyny w leczeniu chorych na uogólnionego raka jelita grubego – doświadczenia własne.
 • Kongres PTOK – książka streszczeń. Warszawa, 6-9. 10.2004; 150,C-7
 • Wachuła E, Jagiełło-Gruszfeld A, Zbrzeźniak J, Kałarnowicz A, Sikorska M. Cisplatin and 5-fluorouracil in recurrent or metastatic cervical carcinoma.Ann of Oncol, suppl 3, Abstract Book of the 29th ESMO Congress 29 Oct – 2 Nov, 2004: Vienna, Austria, 136; P511
 • Czerniawska M, Jagiełło-Gruszfeld A, Wachuła E, Szabłowska-Siwik S. Reasons for patient’s agreement for being treated ion clinical trials.Ann of Oncol, suppl 3, Abstract Book of the 29th ESMO Congress 29 Oct – 2 Nov, 2004: Vienna, Austria, 215; P815 Jagiełło-Gruszfeld A, Rozmiarek A, Załuski J, Tyulandin S.A, Gershanovich M.L, Barker P, Wiens B.L, Neumann T.
 • Pegfolgrastim w profilaktyce gorączki neutropenicznej w grupie chorych na raka piersi leczonych docetakselem.
 • Nowotwory. Vol 55, suppl 2, IV Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2005; 54
 • Skuteczność i tolerancja programu złożonego z trastuzumabu i winorelbiny u chorych na uogólnionego raka piersi z obecnością nadekspresji HER-2 w komórkach nowotworu.
 • Nowotwory. Vol 55, suppl 2, IV Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2005; 55
 • Docetaksel i doksorubicyna w leczeniu indukcyjnym chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi.
 • Nowotwory. Vol 55, suppl 2, IV Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2005; 72
 • Jagiełło-Gruszfeld A, Sikorska M, Kałarnowicz A, Szabłowska-Siwik S, Godlewski J.
 • Czy wizyty kontrolne po radykalnym leczeniu raka piersi są potrzebne pacjentkom? Badanie ankietowe.
 • Nowotwory. Vol 55, suppl 2, IV Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”, 2005; 98
 • Czerniawska M, Jagiełło-Gruszfeld A, Zbrzeżniak J, Wachuła E, Kałarnowicz A, Sikorska M, Szabłowska-Siwik S, Ziomek M, Gugała K. Is the combination of trastuzumab and vinorelbine an active regimen in metastatic breast cancer patients overexpressing HER2/neu?Ann of Oncol, suppl 2, Eductional and Abstract Book of the ESMO Scientific and Educational Conference: 2-5 June, 2005; Budapest, Hungary, 277; P24
 • Wachuła E, Jagiełło-Gruszfeld A, Czerniawska M, Zbrzeźniak J, Szabłowska-Siwik S,
  Sikorska M, Kałarnowicz A,Godlewski J. Efficacy and toxicity of oxaliplatinum in patient with metastatic colon cancer.Ann of Oncol, suppl 2, Eductional and Abstract Book of the ESMO Scientific and Educational Conference: 2-5 June, 2005; Budapest, Hungary, 289; 69

 • Sikorska M, Jagiełło-Gruszfeld A, Wachuła E, Czerniawska M, Zbrzeźniak J, Szabłowska-Siwik S, Ziomek M, Godlewski J. Are breast cancer survivors willing to participate in planning follow-up?Ann of Oncol, suppl 2, Eductional and Abstract Book of the ESMO Scientific and Educational Conference: 2-5 June, 2005; Budapest, Hungary, 317; P174
 • Zbrzeźniak J, Jagiełło-Gruszfeld A, Czerniawska M, Szabłowska-Siwik S, Sikorska M, Wachuła E, Ziomek M, Godlewski J. An Assessment of the results of the palliative treatment of gastric carcinoma with cisplatin and 5-Fu.Ann of Oncol, suppl 2, Eductional and Abstract Book of the ESMO Scientific and Educational Conference: 2-5 June, 2005; Budapest, Hungary, 324; 199
 • Jagiello-Gruszfeld A, Wachuła E, Czerniawska M, Zbrzezniak J, Szablowska-Siwik S,
  Peripheral neuropathy – important problem during therapy of colon cancer patientsAnn of Oncol, suppl 6, Eductional and Abstract Book of the 2006 World Congress on Gastrointestinal Cancer 28 June-July 1, 2006:Barcelon, Spain, 73; P-169

 • Czerniawska M, Jagiello-Gruszfeld A, Zbrzezniak J, Wachula E, Szablowska-Siwik S, Sikorska MPhase II study of weekly gemcitabine in patients with relapsed platinum-resistant ovarian or peritoneal cancerAnn of Oncol, suppl 10, Abstract Book of the ESMO Congress 29 September – 3 October 2006, Istambul. Turkey, 543P
 • Jagiello-Gruszfeld A, Ziomek M, Bil I, Lowczak A Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: results of survey in the single cancer centre in Poland (Olsztyn)Ann of Oncol, suppl 10, Abstract Book of the ESMO Congress 29 September – 3 October 2006, Istambul. Turkey, 995P
 • Szabłowska-Siwik S, Jagiełło-Gruszfeld A, Ziomek M, Bil I, Łowczak A,
  Czy Pacjenci z rozpoznanym nowotworem stosują alternatywnie inne niekonwecjonalne metody leczeni? – wyniki badania przeprowadzonego w pojedynczym ośrodku onkologicznym w Polsce.

 • Nowotwory. Vol 56, suppl 4, II Kongres Onkologii Polskiej, 25-28 października 2006, Poznań; 135: A 396
  Wachuła E, Jagiełło-Gruszfeld A, Szabłowska-Siwik S, Marzewski K

 • Obwodowa neuropatia czuciowa w trakcie terapii oxaliplatyną, doświadczenia własne
  Nowotwory. Vol 56, suppl 4, II Kongres Onkologii Polskiej, 25-28 października 2006, Poznań; 139: A 408 Czerniawska M, Jagiełło-Gruszfeld A ,Zbrzeźniak J, Wachuła E, Szabłowska-Siwik S, Sikorska MBadanie II fazy nad zastosowaniem gemcytabiny w monoterapii u chorych z nawrotowym, platynoopornym rakiem jajnika i otrzewnej.

 • Nowotwory. Vol 56, suppl 4, II Kongres Onkologii Polskiej, 25-28 października 2006, Poznań; 143: A 425
  Sikorska M, Jagiełło-Gruszfeld A, Wachuła E, Szabłowska-Siwik S, Marzewski K
  Reakcje nadwrażliwości podczas leczenia oxaliplatyną: doświadczenia własne w ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 • Nowotwory. Vol 56, suppl 4, II Kongres Onkologii Polskiej, 25-28 października 2006, Poznań; 145: A 431
  Zbrzeźniak J, Jagiełło- Gruszfeld A, Czerniawska M, Szabłowska – Siwik S, Wachuła E, Ziomek M Które z postmenopauzalnych pacjentek na przerzutowego raka piersi powinny był leczone Fulwestrantem w trzecim rzucie leczenia Nowotwory. Vol 56, suppl 4, II Kongres Onkologii Polskiej, 25-28 października 2006, Poznań; 146: A 434