USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

ZAKŁAD USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Zakład Usług Psychologicznych zajmuje się diagnostyką psychologiczną, orzecznictwem przydatności zawodowej, psychoterapią, treningiem psychologicznym i szkoleniami.

 • Posiadamy wszystkie zezwolenia, certyfikaty i licencje do prowadzenia badań psychologicznych, szkoleń i treningów oraz psychoterapii.
 • Badania wykonujemy indywidualnie lub grupowo.
 • W przypadku zlecenia badania większej liczby osób rabaty.
 • Współpracujemy z innymi specjalistami (m.in. lekarz medycyny pracy, okulista, psychiatra) co zapewnia możliwość kompleksowego badania.
 • Oferty szkoleniowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Kierownik Zakładu
mgr Bożena Rychlik

Badania psychologiczne przeprowadzane w Pracowni Badań Psychologicznych Kierowców skierowane są do:

 • kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców zawodowych
 • kierowców samochodów służbowych
 • kierowców przewożący materiały niebezpieczne
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • motorniczych
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn, koparek, dźwigów, ładowarek)
 • operatorów wózków widłowych i akumulatorowych
 • operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjnych
 • osób pracujących na wysokości do i powyżej 3 metrów
 • kierowców rajdowych
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • spowodowania wypadku drogowego
 • kierowców ze skierowaniem od lekarza
 • kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy
 • osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnień

Badania psychologiczne, przeprowadzane w Pracowni Badań Psychologicznych skierowane są do:

 • kandydatów na kwalifikowanego pracownika i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • kandydatów na komornika, syndyka, kuratora, sędziego, prokuratora,
 • kandydatów na detektywa i detektywów,
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • osób zajmujących się materiałami wybuchowymi, handlem i obrotem broni
  i amunicji,
 • kandydatów na kwalifikowanego pracownika i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • kandydatów na inspektora i inspektorów transportu drogowego,
 • kandydatów na strażnika i strażników miejskich i gminnych,
 • kandydatów do ochotniczej straży pożarnej,
 • osób, których praca związana jest z dużym obciążeniem psychicznym
 • kandydatów do służby w resorcie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, finansów.
 • pracodawców pragnących dobrać właściwych pracowników na dane stanowisko(metody badania dobrane do opisu stanowiska).

W Poradni Psychologicznej przeprowadzamy

 • psychoterapię indywidualną zaburzeń nerwicowych dla funkcjonariuszy i emerytów MSWiA i SW,
 • psychoterapię grupową zaburzeń nerwicowych dla funkcjonariuszy i emerytów MSWiA i SW,
 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • diagnozę psychologiczną,
 • trening psychologiczny (m. in. antystresowy, asertywności, rozwoju osobistego, interpersonalny),
 • warsztaty szkoleniowe (m. in. zapobieganie wypaleniu zawodowemu, jak radzić sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu, negocjacje i mediacje, dialog społeczny, mobbing w procesie pracy, motywowanie pracowników, doradztwo dla kadry menadżerskiej).
 • mediacje pracownicze w sytuacjach konfliktów w miejscu pracy,
 • konferencje z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego pracowników oraz profilaktyki i prewencji wobec zagrożeń zdrowia psychicznego w środowisku pracy.

Projekty szkoleniowe przygotowujemy i dostosowujemy do oczekiwań zamawiającego

Badania psychologiczne są wykonywane po uprzedniej rejestracji telefonicznej:

Na badanie proszę przynieść:

 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy (dotyczy kierowców)
 • Książeczkę wojskową (dotyczy kandydatów do służb)
 • Skierowanie na badanie (wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)
 • Osoby z wadami wzroku – okulary
 • Długopis

Na badaniu powinno się być wypoczętym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu ani innego środka o podobnym działaniu.