ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII Z OŚRODKIEM TRANSPLANTACJI SZPIKU

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII Z OŚRODKIEM TRANSPLANTACJI SZPIKU

Oddział Kliniczny Hematologii w ramach Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozpoczął swoją działalność 1 października 2012 roku, początkowo pod kierownictwem dr n.med. Wandy Knopińskiej-Posłuszny. Od 1 września 2017 roku Oddziałem kieruje dr n.med. Janusz Hałka.Oddział Kliniczny Hematologii jest jedynym w Województwie Warmińsko-Mazurskim ośrodkiem oferującym pełny zakres świadczeń w zakresie hematologii.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

 • W Oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych schorzeń hematologicznych (białaczki ostre i przewlekłe, zespoły mielodysplastyczne, chłoniaki, przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne, anemia aplastyczna, niedokrwistości oraz małopłytkowości).
 • Stosujemy leczenie w ramach wszystkich programów lekowych NFZ.
 • Prowadzimy leczenie immunoglobulinami w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności.
 • W Oddziale wykonywane są zabiegi aferezy (plazmafereza, erytrocytofereza, leukafereza).
 • Przy współpracy z Biurem Badań Klinicznych, prowadzonych jest szereg badań klinicznych (II, III fazy) umożliwiających dostęp do nowatorskich metod leczenia dla naszych pacjentów.
  WYKAZ AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ KLINICZNYCH W SK MSWiA z W-MCO w OLSZTYNIE

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

 • Kształcenie studentów medycyny (rok V i VI). Oddział Kliniczny Hematologii wchodzi w skład Katedry Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
 • Szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinach hematologii i chorób wewnętrznych (Oddział posiada akredytację MZ do prowadzenia w/w specjalizacji).
 • Szkolenia w ramach podyplomowych staży lekarskich oraz cząstkowych staży z zakresu hematologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej i radioterapii.
 • Kształcenie w zakresie pielęgniarstwa I i II stopnia (Wydział Pielęgniarstwa, Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydział Nauk o Zdrowiu).
 • Szkolenia specjalizacyjne z pielęgniarstwa hematologicznego.
 • Współpraca i realizowanie projektów optymalizujących leczenie schorzeń hematologicznych w ramach:
  1. Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG- Polish Adult Leukemia Group),
  2. Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG- Polish Lymhoma Research Group),
  3. Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz).
 • Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów na choroby hematologiczne.

WYPOSAŻENIE PRACOWANI HEMATOLOGII I CYTOMETRII PRZEPYWOWEJ

 • Cytometr przepływowy 3-laserowy 13-kolorowy DxFLEX Beckman Coulter
 • Analizator hematologiczny SYSMEX XN-1000
 • Mikroskop optyczny z kamerą cyfrową OLYMPUS BX53

NASZ ZESPÓŁ

 • dr. n. med. Janusz Hałka, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • lek. Anna Brzozowska- Marek, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • dr. n. med. Przemysław Kwiatkowski, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej
 • lek. Edyta Subocz, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i immunologii klinicznej
 • lek. Emilia Kalinowska- Drewniak, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • lek. Anna Hołownia, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • lek. Anna Pasternak, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • lek. Radosław Bogucki, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • lek. Katarzyna Wodzyńska, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Agnieszka Podgórska, lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Marta Gaber, lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Konrad Żelechowski, lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Piotr Obremski, lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, dr. n. med. Błażej Ratajczak

PSYCHOLOG KLINICZNY

 • mgr psychologii Natalia Dąbrowska

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Kontakt:

Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Janusz Hałka

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Nojkampf