Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII

Oddział Kliniczny Hematologii funkcjonuje w ramach SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 6 lat, rozpoczął działalność 1 października 2012 roku.

Rocznie w Oddziale leczonych jest około 2500 pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego , głównie onkohematologicznymi. Oddział dysponuje 19 łóżkami w salach 1, 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV; Oddziałem Dziennym dysponującym 8 łóżkami oraz Poradnią Specjalistyczną Hematologiczną czynną prze 4 dni w tygodniu. W Oddziale pracuje 8 lekarzy, spośród których 2 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 4 lekarzy posiada specjalizację w zakresie hematologii, 1 lekarz posiada specjalizację w zakresie onkologii klinicznej, 1 lekarz posiada specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych , 2 lekarzy jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnetrznych . Na oddziale pracuje 21 pielęgniarek. 16 z wykształceniem wyższym, 13 ze specjalizacją w dziedzinach pielęgniarstwa.

Działalność kliniczna oddziału dotyczy diagnostyki, leczenia, w oparciu o badania immunologiczne, cytogenetyczne, molekularne i histopatologiczne.

 • przygotowania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych , opieki specjalistycznej szpitalnej i ambulatoryjnej następujących schorzeń układu krwiotwórczego
 • ostre białaczki wywodzące się z linii mieloidalnej i limfoidalnej
 • chłoniaki złośliwe
 • szpiczak plazmocytowy
 • przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne
 • przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne
 • niedokrwistości aplastyczne
 • niedokrwistości niedoborowe
 • niedokrwistości hemolityczne
 • inne nieokreślone nowotwory i choroby rzadkie układu krwiotwórczego
 • pierwotne i wtórne niedobory odporności

Oddział w swoim wyposażeniu posiada separator komórkowy stosowany w leczeniu polycythemii, hyperferrytynemii oraz porfirii późnej skórnej. Metoda ta jest w pełni bezpieczna dla pacjenta, skraca czas pobytu w szpitalu oraz znacznie poprawia stan zdrowia pacjenta.

W najbliższym okresie planowane jest stworzenie Pracowni Hematologicznej w ramach Zakładu Diagnostyki laboratoryjnej , wyposażonego w analizatory hematologiczne, Pracownię Diagnostyki Mikroskopowej oraz cytometr przepływowy.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Pracownicy Klinicznego Oddziału Hematologii biorą czynny udział w kształceniu studentów medycyny i pielęgniarstwa na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oddział Kliniczny Hematologii wchodzi w skład Katedry Chorób Wewnętrznych.

W Oddziale staże kierunkowe odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych , onkologii klinicznej i radioterapii.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie hematologii oraz chorób wewnętrznych . W Oddziale prowadzone jest również szkolenie specjalizacyjne w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa hematologicznego.

Asystenci Klinicznego Oddziału Hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych ( opracowywanie i aktualizacja zaleceń dotyczących leczenia schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego) d.s chłoniaków złośliwych , chłoniaka Hodgkina ostrych białaczek linii mieloidalnej i limfoidalnej , szpiczaka plazmocytowego, przewlekłych nowotworów mieloidalnych i limfoidalnych ( PLRG, PALG, PGSz ). W ramach prowadzonej działalności personel Oddziału aktywnie uczestniczy w licznych badaniach klinicznych umożliwiających prowadzenie terapii z zastosowaniem procedur niedostępnych ( nierefundowanych ) w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia . Z inicjatywy Pracowników Oddziału prowadzone są projekty skierowane do pacjentów i ich rodzin, na rzecz poprawy jakości terapii i życia pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego. Personel Klinicznego Oddziału Hematologii współpracuje ze stowarzyszeniami pacjentów chorych na choroby układu krwiotwórczego.

W ramach Klinicznego Oddziału Hematologii prowadzone są także ogólnopolskie projekty dotyczące leczenia pacjentów zakwalifikowanych do programów terapeutycznych (programy lekowe) .

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Personel oddziału:

 • Koordynator Kliniki – dr n. med. Janusz Hałka
 • Pielęgniarka Oddziałowa – mgr piel. Katarzyna Nojkampf
 • Sekretariat Kliniki
  • Beata Grajewska
 • Gabinet lekarski
  • dr n. med. Przemysław Kwiatkowski
  • lek. Emilia Kalinowska- Drewniak
 • Gabinet lekarski
  • lek. Anna Brzozowska- Marek
  • lek. Anna Pasternak
 • Gabinet lekarski
  • lek. Anna Hołownia
  • lek. Edyta Subocz
Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Janusz Hałka

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Nojkampf

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter