PORADNIA HEMATOLOGICZNA W ZAKRESIE ZABURZEŃ KRZEPNIĘCIA KRWI

PORADNIA HEMATOLOGICZNA W ZAKRESIE ZABURZEŃ KRZEPNIĘCIA KRWI


Lekarz koordynujący: lek. Radosław Bogucki, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii.

W ramach Poradni prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń układu krzepnięcia:

 • wrodzonych i wtórnych skaz krwotocznych
 • wrodzonych i nabytych trombofilii, w tym zespołu antyfosfolipidowego

Dzięki zaangażowaniu personelu oraz stale poszerzanej bazie diagnostycznej mamy możliwość
skrócenia czasu kompleksowej diagnostyki i szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Z uwagi na udział w realizacji „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne
Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028” możliwa jest poprawa jakości życia osób chorych na skazy
krwotoczne, ułatwienie dostępu tej grupy pacjentów do nowoczesnych i innowacyjnych sposobów
leczenia, co stanowi wypełnienie dotychczasowej luki w opiece nad dorosłymi pacjentami w
województwie Warmińsko-Mazurskim.

Dla pacjentów z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi zapewniamy:

 • dostęp do koncentratów czynników krzepnięcia,
 • wydawanie koncentratów czynników krzepnięcia do leczenia w domu,
 • regularną ocenę stanu narządu ruchu,
 • badania przesiewowe w kierunku obecności inhibitorów czynników krzepnięcia,
 • monitorowanie obecności wirusów przenoszone drogą krwi i produktów krwiopochodnych,
 • leczenie powikłań skazy krwotocznej,
 • zapobieganie powikłaniom leczenia substytucyjnego,
 • współpracę z lekarzami innych specjalności, min. ortopedą, chirurgiem, specjalistą chorób
  zakaźnych, genetykiem, stomatologiem, psychologiem,
 • wystawianie i aktualizację kart postępowania przydatnych m.in. w przypadku wystąpienia nagłych krwotoków czy konieczności przeprowadzenia leczenia zabiegowego.