Przejdź do treści strony

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie


Szanowni Państwo,

Podczas leczenia w każdym Oddziale w SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie istnieje możliwość korzystania z pomocy i wsparcia psychologa.
Nasza psychika odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu każdego schorzenia. Z pobytem w szpitalu, diagnozą i leczeniem wiążą się często trudne przeżycia. Wiele osób na różnych etapach leczenia doświadcza napięcia, przygnębienia, lęku, złości i wielu innych negatywnych emocji. To nie sprzyja mobilizacji do radzenia sobie z trudnymi okolicznościami, jakie stawia przed nami choroba. Korzystając z pomocy psychologa możemy nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem wywołanym przez chorobę i pobyt w szpitalu.

Pacjenci SPZOZ MSWiA z WM-CO w Olsztynie oraz ich rodziny mogą korzystać z następującej formy konsultacji i pomocy psychologicznej :

  • Konsultacja – rozmowa z psychologiem, w trakcie której psycholog może zorientować się w potrzebach pacjenta i określić indywidualną ścieżkę pomocy psychologicznej.
  • Interwencja kryzysowa – doraźna pomoc psychologiczna dla osób, które znajdują się w kryzysowym momencie przebiegu choroby.
  • Terapia krótkoterminowa – pomoc psychologiczna, obejmująca kilka spotkań, skoncentrowana na aktualnych trudnościach.
  • Terapia wspierająca – spotkania z psychologiem, których celem jest wsparcie emocjonalne, profesjonalne towarzyszenie i pomoc psychologiczna w chorobie – na każdym etapie leczenia oraz po zakończeniu leczenia przyczynowego.
  • Diagnoza psychologiczna na zlecenie lekarza prowadzącego oraz na potrzeby prowadzenia różnych form wsparcia psychologicznego( dotyczy pacjentów).

Zgłoszenia na konsultacje psychologiczną odbywają się w następujący sposób:

  • Konsultację zgłasza lekarz prowadzący
  • Pacjent sam zgłasza potrzebę konsultacji z psychologiem
  • Potrzebę konsultacji zgłasza rodzina pacjenta
  • Konsultacja odbywa się z inicjatywy psychologa

Konsultacje psychologiczne można zgłaszać codziennie w godzinach 8.00 – 13.00 na numer telefonu 609 200 219 (telefon służbowy psychologów ).
Zgłoszenia konsultacji dokonać można również do Centrum Zdrowia Psychicznego na numer telefonu 89/539 83 00 w godzinach 10.00 – 14.00
Pacjenci w przerwie pomiędzy leczeniem ( dotyczy pacjentów onkologicznych ) mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego w Poradni Psychologicznej, po uprzednim umówieniu wizyty z psychologiem (numer telefonu 609 200 219).

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter