CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH


Zarządzenie Dyrektora SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie nr 230 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie na rok 2024, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie.

  1. KONSULTACJE / PORADY LEKARSKIE / PROCEDURY MEDYCZNE / HOSPITALIZACJE (otwórz plik)
  2. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (otwórz plik)
  3. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (otwórz plik)
  4. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (otwórz plik)
  5. PRACOWNIA HISTOPATOLOGII I CYTOPATOLOGII (otwórz plik)
  6. DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA (otwórz plik)
  7. REHABILITACJA (otwórz plik)
  8. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (otwórz plik)
  9. PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH (otwórz plik)
  10. ZAKŁAD USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH (otwórz plik)
  11. SZCZEPIENIA OCHRONNE / INIEKCJE (otwórz plik)
  12. PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII (otwórz plik)
  13. PRACOWNIA CYTOGENETYKI (otwórz plik)
  14. USŁUGI STERYLIZACJI (otwórz plik)
  15. WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ / USŁUGI KSERO (otwórz plik)

Cennik procedur medycznych w jednym pliku
[Pobierz plik]