Przejdź do treści strony

KLINICZNY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

KLINICZNY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w 1 stycznia 2004r., odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Pierwszym ordynatorem został lek. med. Jarosław Parfianowicz. Kolejnym ordynatorem był lek.med. Jacek Tyllo. Obecnie oddziałem zarządza lek. Jacek Kowalczyk, specjalista medycyny ratunkowej, anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej. Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Aleksandra Wałdowska-Stawska, specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego, a koordynatorem pracy ratowników jest Krzysztof Rąkowski

Od początku istnienia Oddział szedł własną, unikalną na skalę kraju drogą. Jako pierwszy w Polsce powołał do życia Patrol Reanimacyjny zapewniający bezpieczeństwo wewnętrzne szpitala, jako pierwszy zatrudnił ratowników medycznych, stworzył namiastkę laboratorium zapewniającą błyskawiczną diagnostykę przy łóżku chorego i uruchomił przy Ośrodku Szkoleń Ratowniczych pracownię do ćwiczeń symulowanych z zaawansowanymi technicznie fantomami. W 2012 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy system oceny ryzyka przy przyjęciu pacjenta do oddziału – Manchester Triage System. Dzięki temu Oddział zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, realizuje procedury, które są wykonywane w stanach nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Dodatkowo realizujemy zabezpieczenia medyczne ryzykownych akcji policji, ABW, SOP, czy zapewniając bezpieczeństwo osobistościom państwowym i gościom zagranicznym w trakcie ich wizyt na Warmii i Mazurach.

Osiągnięcia KSOR

Dzięki szerokim kontaktom personelu Oddział współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ratownictwa. Joannici – Dzieło Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Polska Rada Resuscytacji – to tylko niektóre z nich. Poprzez współpracę i szkolenia KSOR stara się propagować ideę ratownictwa. Jest też twórcą autorskich programów szkoleniowych i filmów instruktażowych prezentujących poprawne postępowanie z ofiarami wypadków i innych zagrożeń.

Kadrę medyczną stanowi między innymi 21 lekarzy, 12 pielęgniarek oraz 24 ratowników medycznych.

Kontakt:

 

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Łukasz Górczyński

Ratownik medyczny koordynujący pracę ratowników KSOR
Krzysztof Rąkowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Aleksandra Stawska

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter