KLINICZNY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

KLINICZNY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Wychodząc naprzeciw potrzebom powiększającej się aglomeracji i zaludnieniu 1 stycznia 2004r. Powstał Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy. Lekarzem kierującym oddziałem jest lek. Łukasz Górczyński, pielęgniarką oddziałową mgr Aleksandra Stawska, a koordynatorem ratowników Krzysztof Rąkowski. Pisząc o KSOR nie sposób wspomnieć o osobach, które tworzyły ten oddział – pierwszym ordynatorem oddziału był lek. Jarosław Parfianowicz, następnie lek. Jacek Tyllo oraz Jacek Kowalczyk, a pierwszym koordynatorem ratowników Tadeusz Miłowski. Sprawne organizacja, zarządzanie oddziałem połączone z zaangażowaniem oraz chęcią wprowadzenia innowacji zapoczątkowane przez osoby tworzące oddział w poprzednich latach kontynuowane jest po dzień dzisiejszy. Pod kierownictwem aktualnego lekarza kierującego oddziałem personel medyczny w składzie 30 lekarzy, 12 pielęgniarek oraz 24 ratowników medycznych stale podwyższając swoje kwalifikacje oraz współpracując w zespole stara się zwiększać efektywność swojej pracy, tym samym zapewniając pacjentom szybką i jakościowo lepszą pomoc.Od założenia Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy był jednostką odznaczającą się unikatowością i innowacyjnością na tle całego kraju. W KSOR powołano do działania pierwszy w Polsce Patrol Reanimacyjny działający w ramach oddziału ratunkowego zapewniający bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalu, zaczęto zatrudniać ratowników medycznych oraz zastosowano urządzenia do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych w celu zapewnienia błyskawicznej diagnostyki pacjentów już w pierwszych minutach od ich przybycia do szpitala. W strukturach KSOR stworzono Ośrodek Szkoleń Ratowniczych, gdzie pod nadzorem doświadczonych trenerów szkolono personel szpitala jak również i innych jednostek na zaawansowanych technicznie fantomach. Od 2012 roku wdrożono system triażu pacjentów przybywających do oddziału – pionierskie rozwiązanie wcześniej nie stosowane w Polsce.
Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, doświadczeniu personelu, dalszemu podnoszeniu kwalifikacji oraz unowocześnianiu posiadanych zasobów sprzętowych Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, realizując procedury wykonywane w stanach nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
Dodatkowo KSOR wspiera w działaniach statutowych Służbę Ochrony Państwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w Państwie oraz gości zagranicznych przybywających z wizytami na Warmię i Mazury.

Osiągnięcia KSOR

Od 2004 roku zespół pielęgniarsko-ratowniczy ze swych szeregów wyłaniał mieszane drużyny startujące w zawodach regionalnych na terenie całego kraju oraz w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Wielokrotnie stając na podium zespoły na co dzień pracujące w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udowadniały, że dorównują najlepszym Zespołom Ratownictwa Medycznego z całej Polski. Zwieńczeniem sportowej rywalizacji było zdobycie III miejsca na Mistrzostwach Polski we Wrocławiu w 2013 roku. Dzięki szerokim kontaktom personelu Oddział współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ratownictwa. Joannici – Dzieło Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – to tylko niektóre z nich. Poprzez współpracę i szkolenia KSOR stara się propagować ideę ratownictwa. Jest też twórcą autorskich programów szkoleniowych i filmów instruktażowych prezentujących poprawne postępowanie z ofiarami wypadków i innych zagrożeń.

Zespół KSOR łączy w sobie doświadczenie i wiedzę wieloletnich pracowników oraz młodość i zapał do pracy młodszego personelu. Personel naszego Oddziału to pasjonaci nastawieni na pomoc zgłaszającym się pacjentom. Z poświęceniem własnego czasu oddają się pracy na rzecz chorych, co udowodnili w okresie Pandemii SARS-COV-2 pracując ze zdwojoną siłą i determinacją. Niejednokrotnie dokonując wyrzeczeń osobistych z izolacją od najbliższych włącznie.

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

p.o. Lekarza kierującego oddziałem
lek. med. Małgorzata Cielica

Pielęgniarka Oddziałowa
Aleksandra Stawska